• $9,3067
  • €10,8396
  • 529.2
  • 1429.85
25 Mayıs 2017 Perşembe

ABD ve terörle işbirliğinin neticeleri!

Öncelikle İngiltere’nin maruz kaldığı insanlık dışı terör saldırısını nefretle kınamak, bu tür alçakça saldırılara daha önce defalarca muhatap olmuş biz Türklerin hassasiyeti ve insani tepkisidir. Bu insanlık değerlerini kaybetmiş katillere verilmesi gereken ilk cevap, teröre karşı mücadelede ortak tavır almak olacaktır. Bu ortak tavırda manevi olarak birlik olmak, duygusal dayanışmanın yanı sıra bilgi paylaşımı başta olmak üzere terör örgütlerinin çökertilmesi için ortak bir mücadele stratejisinde rol paylaşımı yapmaya kadar uzanan bir dizi çalışma yapılabilir.

“Bu konuda temel yaklaşım Türkiye’nin ısrarla savunduğu terör örgütlerinin herhangi birine müsamaha göstermeden, terörü topyekûn insanlık düşmanı gören bir anlayışta birleşmek olmalıdır.” Bunun için terör örgütlerinden biriyle herhangi bir amaçla yapılacak işbirliğinin terör ortamını genişletileceğini göz önünde tutarak yanlış yapmamak gerekir ki ABD’nin PKK/PYD ile Suriye’de girdiği ortak cephe stratejisine bu bağlamda bakmak önemlidir.

Terörle dans

ABD Başkanı Trump’ın ilk gezisini bir Ortadoğu ülkesi olan Suudi Arabistan’a yapması, hangi ekonomik kaygılarla yapıldığına ilişkin ön plana çıkan haberlerden daha önemlidir. Seçim söyleminde özellikle doğudan gelen göçmenleri dışlayıcı bir dil kullanan Trump’ın Müslüman ülkelerle diyalog kurması ABD Başkanı’nın devlet yönetme sorumluluğu ile seçim üslubunu farklılaştırdığını göstermektedir. ABD Başkanı’nın Arabistan’dan sonra İsrail’e gitmesi orada Filistinli Müslümanlarla Yahudiler arasında barışı inşa etme kararlılığına vurgu yapması, en azından meselenin bu şekilde devamına rıza göstermeyeceğini ifade etmesi mühimdir.

Burada, terör konusu ve Trump’ın bölgeye yaptığı ziyaretle ilgili iki meselenin üzerinde durmak gerekir. İlki; terör ve bölgede yaşananlar, diğeri ise ABD’nin Ortadoğu siyasetinin meydana getirdiği bölgesel istikrarsızlık ve bundaki muhtemel değişme eğilimleridir.

Dün Filistin, Afganistan gibi ülkelerle anılan terör örgütleri bugün Irak, Suriye ve diğer ülkelere yayılmakla kalmayıp, yeni bir örgütlenme biçimiyle küresel ölçekte faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunda ABD’nin yanlış politikasının yani bölgesel istikrarsızlığa yol açan askeri müdahalelerin çok büyük bir rolü olduğu açıktır. Dahası başta ABD olmak üzere Batılı istihbarat örgütleri bölgede ortaya çıkan istikrarsızlığı kendilerine alan açma, bölgesel nüfuz ve iktidar sahası oluşturma gayretlerine yönelince durum daha da kötüleşmiştir. Bugünkü dünya dünden temelden farklıdır. Dün herhangi bir ülkede, bölgede terör örgütlerini destekleyip o ülke üzerinde kontrol sağlamak, yönetim hatta rejim değişikliklerine sebep olmak mümkünken, bugün bunun böyle olmadığı ortadadır. İletişim kanallarının genişlemesi, sosyal medya, terör örgütlerin mobilizasyonu, terörde kullanılan araçlarının teknolojik değişimi artık terör yapılarının küresel alanda faaliyet göstermesini kolaylaştırmıştır.

Barışı savunmak

Bu bakımdan bu örgütleri bir amaç ve bir bölgede destekleyenler, bir başka yerde onları farklı gerekçelerle karşılarında bulabilirler. Eklemli yapılarla küresel düzlemde ortaya çıkan terör örgütlerine karşı en azından belli ilkelere sahip, söz gelimi demokrasi ve barışı savunan ülkelerin sıkı bir işbirliğine girmesi kaçınılmazdır.

“ABD başta olmak üzere Avrupalı bazı ülkelerin, onların muhtelif servislerinin Ortadoğu’ya dönük faaliyetlerinin sadece terör örgütlerine alan açmakla kalmadığını, terör kültürünün üretilmesine sebep olduğunu bunun da yeni terör eylemleri, yeni terör türleri ürettiğini görmemek mümkün değildir.” Yıllardır bazı Batılı servislerin PKK ile gizli ilişkilerine şimdilerde ise PKK/PYD ile açık işbirliklerine buradan bakmak gerekir. DEAŞ, PKK/PYD, FETÖ yapılanmalarının hangi eller tarafından kullanılıp, hangi ağ içerisinde terör faaliyetinde buluştuğunu analiz ederek terörle topyekûn bir hesaplaşmaya gitmek zorunludur. Bu konuda Obama’nın yanlışını sürdürmek Trump için karanlıkta çıkmaz sokakta ilerlemeye benzer.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>İstanbul 'da ki pazarcılar böyle  söylüyor. Sebebi Giresun da bi

Ispanakta avrat otu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'ya geldi

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! İşte o anlar...

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu