• $9,6151
  • €11,1823
  • 557.889
  • 1492.93
1 Şubat 2018 Perşembe

ABD bayrağı altında toplananlar!

Bugün Türkiye’ye karşı ABD’nin örgütlediği PKK/PYD’li katillerle ABD bayrağı altında toplananlara ayrıntılı bir biçimde bakıldığında, bunların bugüne kadar hangi sıfatlar altında, hangi gizli servisler tarafından kamufle edilmiş kriptolar olduğunun cevabını bulmak daha kolay olacaktır. Yıllardır bu ülkede hem kamu kesiminde hem özel sektörde ayrıcalıklı konumlarda bulunan, gençleri kışkırtıp onları ölüme sürükleyen bu aşağılık zihniyetin temsilcilerinin kendilerine ‘solcu’ ‘sosyal demokrat’ ya da ‘sosyalist’ gibi sıfatlar takması bu tür siyasi gruplar oluşturması veya var olanlara katılması sizi yanıltmamalıdır.

“Onların bu tür ideolojilerle bağlantısı ancak Batılı servislerle olan derin ilişkilerini saklamak içindir. Afrin Harekâtı karşısındaki tavırları, bu oyunun bitmesine vesile olmuş, bu güruhta yer alanların hemen hepsi birer ikişer PKK/PYD’nin yanında ABD bayrağının altında toplanmaya başladıkça gerçek yüzleri ortaya çıkmaktadır.”

HESABA KATILMAYAN!

Mutlaka televizyon ekranlarından görmüşsünüzdür; ABD’li askerlerin yanı sıra zırhlı araçlarla, ağır silahlarla gösteri yapan PKK/PYD’li katiller sürüsü Türkiye’ye karşı birlikte gösteri yapmakta, akılları sıra moral bulmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu başladığı günden bu tarafa gerek Suriye’de bulunan ABD unsurları gerekse ABD’nin Türkiye ve bölgeye karşı planlarını yöneten unsurlar adeta şaşkınlık içinde sürekli birbirleriyle çelişen açıklamalar yapmakta, bir dünya devletinden beklenmeyen tutarsızlıklar sergilemektedirler. Onlara güvenerek Türkiye’ye karşı nefret kusan, saldırılar yapan, daha büyük saldırılar yapmaya hazırlanan alçak PKK/PYD’liler ise tam anlamıyla bir şok yaşamaktadırlar.

Bunlar sebepsiz değildir; önce Batı sisteminin yaşadığı şaşkınlıktan bahsetmek gerekirse hemen tespit edilmesi gereken husus; Türkiye’nin bu operasyonu yapacağına ihtimal vermemeleriyle ilgilidir. Özellikle ABD’nin Türkiye’yi önce oyalayıp, sonra yarı tehdit yarı ikna etmeye dönük çabalarından sonra Afrin’de bir askeri seçeneği kullanacağını düşünmedikleri anlaşılmaktadır. Çünkü onlara göre Türkiye biraz bağırır, rahatsızlığını ifade edebilirdi fakat ABD’ye rağmen böyle bir işe kalkışmaya cesaret edemezdi. “Burada Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hatırlatmak meseleyi tam da izah etmemektedir çünkü Kıbrıs’ta doğrudan ABD askeri yoktu ve Kıbrıs’ı işgale kalkan Albaylar Cuntası’nın Kıbrıs adasındaki adamlarını ne eğiten ne de donatan binlerce TIR dolusu silah verip bir ordu kurmaya kalkan ABD değildi. İşte asıl şaşkınlık yaratan husus budur, çünkü Türkiye’nin bu operasyonu doğrudan ABD’nin yeni Ortadoğu projesinin tasfiye edilmesi anlamına gelen bir harekâttır ve emperyalist siyasetin çökmesini sağlayacak bir hamledir.”

KİMİNLE BİRLEŞTİNİZ?

Batı sisteminin şaşkınlığının bir başka sebebi ise 15 Temmuz ihanetinden sonra Türk devleti ve ordusunun bu tür bir operasyonu yapma kabiliyetinin kalmadığına dair yanlış kanaatleri olsa gerektir. Burada hesaba katılmayan husus; birincisi bu topraklarda yaşayan bin yıllık devletin halkıyla demokrasi yoluyla buluşmasının nasıl bir milli dinamizm yaratacağı hususudur. Birinci Meclis’te bu tarih bilincinin en imkânsız şartlar altında milli mücadeleyi yarattığını unutmamak gerekir. İkincisi ise 15 Temmuz ihanetine devlet ve milletin birlikte verdiği tarihi cevabın yeşerttiği milli gurur ve tavırdır.

Esas dikkate alınması gereken diğer bir husus ise Türkiye’nin siyasette demokratikleşme yönünde yaşadığı reformlar, ekonomide ortaya koyduğu büyüme dinamizmi ve yerli kaynaklara dayanan sanayi üretimi ve milli savunma endüstrisinin bu alandaki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak bir düzeye doğru ilerlemiş olmasıdır. Ey bu ülkeye ihanet etmiş, bu halktan nefret eden zavallılar ABD bayrağı altında birleşiniz; tarih ihanetinizi unutmayacaktır!

<p>Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, 1963 yılında henüz 16 yaşındayken Susuz Yaz adlı filmle bey

Hülya Koçyiğit bilinmeyenlerini anlattı

Yer siyah gök beyaz! İşte Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetinden en özel kareler

Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

Az bilinen tarihi fotoğraflar ve hikayeleri