• $32,8408
  • €35,1633
  • 2450.8
  • 10471.3
3 Haziran 2024 Pazartesi

Doğum izinlerinin artışı nüfusu artırır mı?

Türkiye genç bir nüfus olma niteliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ülkemizde doğurganlık hızı azalıyor, nüfus artış hızı da durma noktasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuya yönelik şu önemli tespitlerde bulundu: "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir."

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olarak kabul edilen 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısına doğurganlık hızı deniyor.

TÜİK Doğum İstatistiklerine göre ülkemizde doğurganlık hızının sadece 21 yılda 2,38 çocuktan 1,51 çocuğa düşmesi ülkemiz açısından büyük bir tehlike.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu üç il Şanlıurfa (3,27), Şırnak (2,72) ve Mardin (2,40).

Doğurganlık hızının en düşük olduğu üç il ise Karabük (1,14), Zonguldak (1,14) ve Bartın (1,13).

ÇOCUK SAHİBİ OLMA EĞİLİMİ AZALIYOR

TÜİK'in 2023 yılı 'İstatistiklerle Aile' verileri de doğum artış hızının azalacağına dair işaretler veriyor.

Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2023 yılında 3,14 kişiye düştü.

2015 yılında yüzde 14,4 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranı 2023 yılında yüzde 19,7'ye yükseldi.

Özetle ülkemizde çocuk sahibi olma eğilimi azalıyor, hanede yaşayanların sayısı düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her vesileyle aile kurumuna vurgu yapmasının ve 3 çocuk tavsiyesinde bulunmasının önemini geldiğimiz nokta teyit ediyor.

DÜNYA BU SORUNLARLA UĞRAŞIYOR

Sadece bizim değil dünyanın temel sorunlarından biri evliliklerin azalması, boşanmaların artması, çocuk sahibi olmanın ertelenmesi, sapkın akımların aile kurumunu hedef alması ve küresel cinsiyetsizleştirme projeleri.

Geçen yıl açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde, gençlerin evlilik süreçlerini teşvik etmek için öngörülen evlilik kredisi uygulaması başladı. Ayrıca beyannamede yer verilen 'Aile Koruma Kalkanı' programında yer alan vaatlerin hayata geçmesi için çalışmalar tamamlanıyor.

AK Parti ve kabine ülkemiz için varoluşsal bir sorun olan nüfus meselesini üzerinde çalışıyor. Doğum izinleri, farklı çalışma biçimleri başta olmak üzere alınacak diğer tedbirlere kafa yoruyor.

Ancak kamuoyunda doğum izinlerinin artırılmasının tek çözüm olarak tartışılmasını doğru bulmuyorum. Zira son 20 yılda doğum izinleri artırıldığı gibi sistemde olmayan yarım zamanlı ve yarı zamanlı çalışma imkânları getirildi. Ancak buna rağmen doğurganlık hızı düştü.

Meseleyi çok boyutlu ele almak gerekir. Kreş sayılarının artırılması, bakıcı sorununa ilişkin tedbirler alınması, aileyi güçlendirecek politikaların devreye alınması, iş ve aile uyumunun güçlendirilmesi, sapkın akımlardan ailenin ve gençlerin korunması, evlilik ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi gibi konular bir bütün olarak ele alınırsa sorunun çözümünde ilerleme sağlanabilir.

<p>ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda gösterdiği donuk hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Bi

Biden'ın yardımına Obama yetişti

Tokat'ta üniversitenin böcek müzesi! Binden fazla tür bulunuyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları! Bayramda ziyaretçi akını yaşıyor

Timsah sert kayaya çarptı! Vahşi doğanın gerçek yüzü