• $32,1974
  • €35,0125
  • 2503.77
  • 11064
31 Ekim 2022 Pazartesi

TOGG'u yerli görmemenin mantığı

B.

Saçma sapan bir şeydir fakat iddia edildiği gibi basit bir haset hissinden fazlasıdır.

Anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırsanız aslında çok da yabancınız olmayan bir halet-i ruhiye ile karşılaşırsınız. "Biz"den kastedilen şeyin aslında çok da müşterek olmadığını teslim ederek başlarsanız hikayeye doğru bir noktaya varabilirsiniz.

Kolonyalize edilmiş toplumlarda çoğunluğun aslında marjinal olduğu; hakiki olanın kolonyalistler ve onların çevresindeki çanak yalayıcıları sınıfı olduğuna yönelik bir inanış ister istemez gelişir. Marjinal olduğuna ikna edilmiş olan birkaç milyon, onlardan olmayı hedef haline getirdikleri birkaç bin hakikiyi taklit eder, efendilerine kendilerini de aralarına almaları için yalvarır. Bu Roma'dan beridir böyledir. Barbarlar Romalı olma yarışında birbirlerini ezer, Romalı efendilerin bir anlık nigahı için olmadık fedakarlıklarda bulunurlardı.

Ezelden beridir hür yaşamış ve tek bir gün sömürgeleştirilmemiş bir milletin böyle saçma sapan bir refleksi olur mu demeyin hem de çok güçlü bir şekilde var. Sömürgeleştirilmediği halde sömürge psikolojisine sahip bir toplumda yaşadığımızı biraz olsun gözlemleyen herkes teslim edebilir.

En büyük alameti farikası, birbirine paralel pek çok toplumun bir arada yaşadığı ve bunların farklı kıblelere döndüğü hakikatidir. En yaranmacı, kendisini en fazla dönüştüren ve vakti zamanında en çalışkan şekilde çanak yalamış olanlar kendilerini esas ve asıl muktedir kabul ediyorlar. Bunların yerlilik algısı da buna nispetle kendi mülkleri zannettikleri yere ait olmasına nispetledir. Artık kendi inhisarlarında ve kendi tasarrufları tahtında görmüyorlarsa bir yeri, buraya yakılabilir, yıkılabilir, harap olabilir gözüyle bakışları da bu sebepledir. Buradan neşet eden her şeyi yabancı görüşleri de bu sebepledir. Yoksa yüzde bilmem kaçı Türkiye'de yapılıyormuş şu kadarı da yurt dışında yapılıyormuş gibi saçma sapan bir noktadan hadiseye yaklaşmadıklarını sanırım siz de takdir edersiniz biz de takdir ederiz. Neticede orijine bakmadıkları hepimizin malumudur, en milli şairleri Polonya asıllıdır bildiğiniz üzere. Benim için sakıncası yok. Benim paralel toplumum, ki bu Türkiye toplumunun ekseriyetidir Çinlisine, Maçinlisine, zencisine, Arap'ına Türk gözüyle bakabilir; neticede Türk olmak bizim için bir tercih işidir. Devşirdiği ecnebi çocuklarına sadrazamlık yaptıran bir devletin devamıyız ne de olsa.

"Mademki bizim geldiğimiz gelenek şimdiye kadar en fazla çanağı yaladı ve kolonyal efendilerimize en iyi şekilde yaranmaya çalıştı; o halde bu memlekete ait iftihar edilebilecek yegane yerlilik bizden çıkar" diyor seninki. Dikkat edin kendileriyle sembolize edilmeyen hiçbir şeyle gurur duymayışları bu sebepten ötürüdür. Tam olarak bu kadar dönüşmemiş ve bunlara yalnızca kısmen mütemayil olanlar, yani burada bir siyasal tercihten bahsetmediğimi anlıyorsunuzdur, siyasi muhalif olsalar dahi TOGG ile gurur duydular; yapanlara dua ettiler. Özetleyecek olursak bu bir siyasal tercih işi değil, ruhun sömürgeleştirilmiş olup olmadığına bağlı bir hissiyat meselesidir.

Kim bilir çok mu fazla mana atfediyorum, çok mu derin analiz ediyorum bunları? Belki de asıl sebep düpedüz salaklıktır... Yoksa hangi akıl sahibi TOGG günü tivitrda "BOGG" etiketi altında kümeleşir?

<p>Olay, saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerind

Dördüncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Çanakkale Savaşları'ndan kalma! 109 yıllık batıklar görüntülendi

Bu mağara korku filmlerini aratmıyor! Giren dehşete düşüyor

Gazzeliler ulaşımı bisikletlerle sağlıyor!