• $32,3607
  • €34,4602
  • 2438.65
  • 9814.19
26 Şubat 2024 Pazartesi

Din kavramı ve İslamiyet

B.

Bir dini din kılan, genel prensipleri değil dindarlarıdır. Kendisine bağlı bir dindarlar topluluğuna sahip olmayan bir inanç, inanç sistemi olmanın ötesine geçemez. Ziraatin ancak tatbik ile din olur.

Şimdi kendisinden din diye bahsettiğiniz şeyleri durun ve bir düşünün. Bu din dediğiniz kurumlar, İslamiyet bir kenarda dursun, din olabilmenin çok ötesinde kurumlardır.

Her şeyden evvel bunların bir kısmı din olmanın dışına çıkmıştır; kültürel aidiyetleri dönüşmüş, dindarını kendi kodeksi içinde yaşatmayı amaçlamayan yarım yamalak bir motivasyon kaynağı olarak karşınızda durmaktadır. Kimi dünyanın ahvali ile ilgili en ufak yorumda bulunmaz (Asya dinleri gibi) kimi ise hiyerarşik yapılanması ile kendi kendisini bizzat maksat kılan kurumlar olarak karşımıza çıkar (Katolik Hıristiyanlığı gibi). Kimi ise dindarının gündelik hayatını tanzim edecek herhangi bir umde ortaya koymaz (pek çok Protestanlık fraksiyonu gibi) ve kimi de kendisinden olmayanlara kendisini teşkil etmek ve onların kurtuluşuna vesile olmayı amaçlamaz (Yahudilik gibi)...

Bütün bu eksikliklerden münezzeh, beşer eliyle kirletilse de özü itibarıyla insani zaaflardan müberra yegane din olarak karşımıza İslamiyet çıkar. Dünyanın ahval ile ilgili de söyleyecekleri vardır, kulun gündelik hayatı ile ilgili de; kurumsallaşmış hantal bir yapı değildir, hiyerarşik bir perdelemesi yoktur dindarı ile Allah arasında ve elden gelse bütün dünyayı kendi prensipleri ile kuşatacak kadar yayılmacıdır. Dünyanın ve insanların kurtuluşunu amaçladığı için kendisini dindarlarından azade olarak bütün dünyaya teşmil etmeyi amaçlar.

Şimdi bu dinin, dünyanın dört bir tarafında, benzer motivasyonlarla saldırıya uğrayışı; Hindistan'dan İsveç'e, Hollanda'dan Türkiye'ye birbiriyle hiç alakası olmayan kültürlerde ve coğrafyalarda dindarlarına, peygamberine, kutsal kitabına saldırılması hiçbir şekilde İslamiyet'in diğer dinlerden daha negatif özelliklere sahip olması sebebiyle değildir. Saldırılan şey dini din kılan hassalardır. Dolayısıyla diğer dinlere mütehammil, İslamiyet'e ise tahammülsüz olunmasından bahsetmek mümkün değildir. Bilakis tahammül edilemeyen şey bu asırda dine benzer yegane dinin, uzun süren aydınlanmacı parantez de yeterince iyi edilememiş olması sebebiyle, halen modernite öncesi potansiyelini muhafaza ediyor olmasıdır.

Hulasa karşımızdaki şey vulgar bir İslamiyet karşıtlığı değil, hatırlanması arzu edilmeyen, dinin hüküm ferma olduğu insaniyet devirlerinden kalma yegane antik kurumdur. İslamiyet haricinde 1500 senelik yahut daha eski bir dini tatbikat yoktur, olduğu da iddia edilemez. Efendim ben de biliyorum diğer dinlerin İslamiyet'ten daha eski dinler olduğunu. Ve fakat, şunu da biliyorum ki bu dinler, din olma ile ilgili vasıflarını yitireli bu şekilde adlandırmayı hak etmemektedirler.

Batı'da Noel panayırları, kilise nikahları, ihtişamıyla insanı titreten requiemler zannediyor musunuz ki dine ait şeyler olarak boy göstermektedirler? Bütün bunlar, kültürel aidiyetler, gündelik hayatı renklendiren nostaljik hazlar olmanın ötesinde en ufak mana ifade etmez. Kamusal alanda görülen başörtülü rahibelere gösterilen sempatinin, hayvanat bahçesinde penguene gösterilen sempatiden bir farkı yoktur. Buna mukabil otobüste hakarete maruz kalan başörtülü kadını hiçbir şekilde tolere etmeyen aynı adam şu hakikati bilmektedir: Burada karşı karşıya olduğu başörtüsü ve o teyze organik, gerçek bir kimsedir. İşte ağızlarının tadını kaçıran ve bunca hakareti insanlara reva görmelerini sağlayan şey tam olarak budur.

<p>Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Başkanı Sinan Burhan, Filistin'de bugüne kadar 140 gazetecin

Sultanahmet Meydanı'nda Gazze'de öldürülen gazeteciler anılacak

İstanbul'da insan trafiği!

Hasankeyf'te bayram tatili yoğunluğu

Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…