• $15,5356
  • €16,2453
  • 907.859
  • 2390.79
9 Şubat 2011 Çarşamba

İsyan düzendir, kapitalizm kaos...

Yazar Suat Parlar, Mızıkacılar.com'a muhteşem bir söyleşi verdi.
Oldukça kapsamlı bu söyleşiden kısa satırbaşlarını sizlerle paylaşmamak büyük haksızlık oldurdu...

(...)
Memluk kompradorluğu, tarihinin en ciddi bunalımıyla karşı karşıya. Hatta 'çöküyor' demek bile mümkün. Mağrip'i sallayan isyan dalgası, aslında, en net tarifini, Memlukleşen komprador rejimlerin çürüyüşünün dayanılmaz hale gelişinde kendini ortaya koyuyor. Biz bunun adına 'isyan' diyoruz.

(...)
Müslüman Kardeşler'in nüfuz edemediği tek alan Mısır işçi sınıfıdır. Bu son derece önemlidir. Müslüman Kardeşler açıkçası komünizmin etkisi altında olan Mısır işçi sınıfının militanlığını denetleyememişlerdir. Bunu kontrol altına alamamışlardır. Bu potansiyel son derece değerlidir. Bugünkü isyanın önemli ve ihmal edilen noktalarından biri budur. Diğeri yoksul köylülüğün durumudur.

(...)
Netice itibarıyla çok büyük kamusal varlıklar yağmalanırken ve bunlara utanmazca el konulurken, Mısır emekçilerinin, mücadeleci militan işçilerin payına da Körfez'de petro-İslam oligarşilerinin ücretli kölesi olmak düşmüştür.

(...)
Çok övündükleri El- Ezher Üniversitesi'ne gelince; El-Ezher uleması uzun zamandan beri Memluk komprador oligarşisinin destekçisi halinde varlığını sürdürmüş ve onlar tarafından modernleştirilmiştir.

(...)
Memluk kompradorluğuna, utanmaz bir biçimde 'ulus-devlet' diyerek sahip çıkanları ve CIA'in 3. sınıf teknisyeni Soros'un elini arayanları tarih bilincine davet ediyorum. 'İsyanlardan isyan beğendirme' gibi bir zorunluluğun Türkiye'de ortaya çıkmış olması çok büyük bir problemdir. Türkiye'nin entelektüel krizinin de, aslında, bir bakıma Ortadoğu'daki entelektüel ve politik krizden bağımsız olmadığının temel göstergelerinden biridir bu durum.

(...)
Aslında, 'Ortadoğu' diye bir bölge, coğrafya, medeniyet alanı yoktur. Ortadoğu emperyalizmin stratejik kavramıdır. İşe bunu reddederek başlamakta yarar var. Ama reddiye de ancak tarih bilinciyle olur.

(...)
Eğer bu şekilde devam ederlerse, Türkiye'deki medya patronlarının, nasıl büyük ölçekli bir kriminal yapının, kapitalist bir suç örgütünün parçaları olduğuna dair her gün açıklamalarda bulunuruz. 'Yağma' kavramını kullananlar, önce dönüp kendi patronlarına bakma yürekliliğini gösterecekler.

(...)
Kapitalizmin bir sistem olarak çöküşü, bu 22 Arap devletinin sosyalizm temelinde pan-Arapçı bütünleşmesiyle mümkün olabilecektir.

(...)
İsrail'in en büyük müttefikleri; Suudi Arabistan, Körfez'de bulunan petro-İslam oligarşileri ve düne kadar Mağrip'teki Memluk kompradorları ile Türkiye'nin 'birleşik devlet' olma dinamiğidir.

(...)
Sahne Ortadoğu'dur. Bu konuda hazırlıklı olmak gerekiyor. İç savaşlar ve bunu takip eden bölgesel savaşlar gündemdedir.

(...)
Herhangi bir tarihsel olguyu, sınıfsal, ekonomik, politik, kültürel, ideolojik yönleriyle değerlendirmek konusundaki tembellik ve acizliğin ortaya çıkardığı tablo bile kendi başına bir kazanımdır. Çünkü en azından gündemde Ortadoğu var. Bunun bize açtığı muazzam ölçekte entelektüel ve politik tartışma, bu tartışmalardan sonuç çıkarma, bunları teorize etme, bunları pratiğe geçirme olanağı var.

<p><b style='font-size: 1.6rem;'>Röportaj: Yasemin İlan</p><p>Arabesk müziğin önemli tems

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Haftanın yalanları deşifre edildi! İşte haftanın yalanları

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı