• $13,5513
  • €15,1222
  • 777.583
  • 1983.18
10 Ocak 2017 Salı

Türkiye’nin ilerleyişi ve etki ajanları

2017 Türkiye için zorlu bir yıl. İlerleyişini durdurmak isteyen aktörler, terör örgütlerinin tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek, Türkiye’ye diz çökertmenin hayalindeler.

Türkiye’nin iddialı olmasını, geleceğine büyük hedefler koymasını, bölgesinde yeni kurulacak enerji oyununda oyun kurucu olmasını asla istemiyorlar. Bütün dertleri kontrol edilebilir devlet olmaktan çıkması.

Yıllardır devletin ve toplumun içine sızdırdıkları etki ajanları ve ihanet şebekeleriyle kontrol ettikleri devlet ve toplum ellerinden kayıyor. Geçmişte özellikle kimlikler üzerinden canlı ve diri tuttukları yapay ayrıştırma ve istenildiğinde çatıştırma ortamı, eskisi kadar kolayca tezgahlanamıyor.

Geçmişte farklı anlayışlar ve farklı kimlikler üzerinden yapay çelişkiler üreterek, birlikte yaşama iradesini dinamitlemeye çalıştılar. Baskıcı yaklaşımla kimlikler üzerinden inkarlar, ceberut uygulamalar, inanç, kültür, yaşam tarzları üzerinden zorlayıcı yasakları hakim kılarak, ülkeyi sürekli dışarıdan yönetmenin zeminini güçlü tuttular. Siyasi temsiliyetler ve buna bağlı olarak siyasi partiler farklı kimlik ve anlayışların temsiliyle yetinerek, dar kalıplara sokuldular. Oluşturulan bu atmosfer üzerinden; Sağ-Sol, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Laik-Anti Laik karşıtlıklarını sahaya sürerek, bu ülkenin gücünü zayıflatmaya, geleceğine kelepçe takmaya çalıştılar. Farklı yaşam tarzlarının ve farklı fikirlerin aynı omurgada bir arada asla olamayacağını ve bu noktada siyasi partilerin de bu yapay karşıtlıklar üzerinden konumlanmadıkça temsil gücü kazanamayacağı anlayışını toplumda yerleştirilmeye ve olağanlaştırılmaya gayret ettiler. İçimize sızdırılmış etki ajanları ve ihanet şebekeleriyle içten içe, inceden inceye bu atmosferi ve zemini hep diri tutmaya çalıştılar. Başarılı da oldular.

Bu durum, zayıf ve kırılgan bir siyasi ortama yol açarak, dağınık ve parçalı siyasi temsiliyetler ve partiler eliyle güçlü hükümetlerin oluşumunun önünü kapattı.

Toplumsal dokuya nüfuz ettirilmeye çalışılan yapay çelişkiler üzerinden diri tutulmaya çalışılan karşıtlıklar iklimi, siyasi partileri de aynı motife sokarak, uzlaşması imkansızlaşan siyasi temsiliyetlere yol açarak, ancak zoraki ve dar parti çıkarlarına dayalı, koalisyonlarla yetinilmesi istendi. Bu zoraki ve ülke çıkarlarından çok parti çıkarlarını ve paylaşımını esas alan koalisyonlar eliyle, uzun dönemi hedef koyabilmek, buna dayalı güç denklemleri yapılandırabilmek, ülkenin geleceği adına stratejik hesaplar yapabilmek imkansız hale getirilmiş oldu.

Günü kurtarmaya kilitlenmiş zayıf, ürkek ve kırılgan koalisyonlarla kısa ömürlü hükümetler, çatışması ve gerilimi bol siyasi atmosfer, devlet-millet bütünleşmesini engelleyen devleti milletinden soğutan ve asla ülke ve millet çıkarına yönelik olmadığı açıkça görülen uygulamalar eliyle bu emsalsiz coğrafyadan büyük bir gücün doğuşu ve ilerleyişi hep engellenmiş oldu.

Son 15 yıldır bu atmosfer süratle dağılma sürecine girdi. Her kesimden her yöreden temsiliyet imkanı yakalayabilen bir siyasi parti, tek başına iktidar şansını yakaladı. Ülkenin geçmişe ait ötekileştirici, inkârcı ve yasakçı anlayış ve uygulamaları terk edildi. Güçlü bir liderlik eliyle, özgüvenle gelecek hesapları yapılmaya, stratejik güç biriktirme kararlılığı ve uzun soluklu gelecek hedefleri saptanmaya, geçmişin unutturulun ve köreltilen tüm tarihi imkan ve kabiliyetlere yönelik adımlar atılmaya başlandı. Kabına sığmayan bir Türkiye profili belirmeye başladı. Bu zeminde elde edilen tüm birikimin kalıcılaşması ve kurumsallaşması adına güçlü bir yönetim sistemine geçiş kararı verildi.

Rahatsız oldular, statükolarının bozulacağının endişesine kapıldılar. Tüm ihanet şebekelerini harekete geçirdiler. Yıllardır içimize yerleştirdikleri etki ajanlarını, devşirilmiş piyonlarını sahaya sürdüler. Türkiye’yi tekrar eski günlere döndürebilmenin hayaliyle kontrol ettikleri, siyasi partileri, medya kuruluşlarını ve mankurtlaştırdıkları kalemşorlarını, mikrofonlarını, akademik çevrelere yerleştirdikleri kibar görünümlü devşirmelerini kısaca ellerindeki tüm imkan ve kabiliyetleri harekete geçirdiler. Sert veya yumuşak hangi teknik ve yol varsa denemeye karar verdiler. Terörizmle fiziksel etkilerinden çok, psikolojik etkilerinden çıkar ummaktalar. Bu konuda medyada arzuladıkları düzeyde ve istedikleri üslupta yer bulmayı hedefliyorlar. Bu hedef doğrultusunda etki ajanlarına cirit atırıyorlar. Akademisyen, gazeteci kimlikli devşirmeleriyle Türkiye’nin yükselişi söz konusu olduğunda; “orta büyüklükte devlet kapasitesi… gücüyle orantılı davranış…” gibi sözde bilimsel kılıflı cümlelerle inceden inceye özgüven kırıcı rolleri sergilemeye gayret ediyorlar. Başarmayacaklar… İlerleyişimizi durdurmayacaklar…

<p> </p>

Muhalefet liderleri neden Sedef Kabaş'ı savundu?

Lahiti açan öldü! Firavunun mezarında lanet mi var?

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vizesiz kaç gün kalınabiliyor

Her gün yumurta yerseniz ne olur? İşte cevabı