• $32,8618
  • €35,1284
  • 2452.85
  • 10771.4
17 Eylül 2022 Cumartesi

Milli maden stratejisi ve Çöpler Altın Madeni gerçeği

Milli enerji ve maden stratejisi kapsamında Türkiye; dışa bağımlılıktan sıyrılıp, geleceğine sahip çıkmanın mücadelesini veriyor. Bunun çok zorlu bir mücadele olduğu çok açık. Enerji ve maden zenginliği; ülkelerin güç mücadelesinin en önemli silahıdır.

21.yüzyılda eksilmeyen egemenlik projelerinin ve buna dayalı çatışmaların, kaosun, savaşların en önemli sebebidir.

Bunun bilinciyle Türkiye, öncelikle varlıklarına sahip çıkarak, onları kıymetlendirmeyi, yüksek teknoloji hedefiyle bütünleştirmeyi ve tam bağımsız Türkiye davasında gücüne güç katmanın temel dayanağı kılmak istiyor.

Satın aldığı sismik arama ve sondaj gemileriyle dünyada sayılı bir ülke konumuna gelerek, Mavi Vatan'ın her damla suyunu kıymetlendirerek, zenginliklerine kavuşmak istiyor.

Kara alanlarında da büyük bir arama-sondaj faaliyetleri sürüyor. 6 yıldır süren sondajların sonunda nadir toprak elementlerinde 694 milyon tonluk miktarla dünyanın 2.büyük rezervini keşfediyor. Böylece yüksek teknoloji üretiminde önemli hammadde kaynaklarına kavuşmuş oluyor.

Türkiye'nin maden potansiyelinin mevcut durumu gelecek için büyük umut veriyor.

Türkiye hem kaynak, hem de kaynak çeşitliliği bakımından önemli bir konumda yer alıyor.

Maden kaynakları açısından Türkiye; bor, mermer, trona, feldspat, barit, alçıtaşı, krom, çimento gibi hammadde kaynakları açısından dünyada ilk 5'te yer alıyor.

2020 verilerine göre rezerv sıralaması açısından bor madeninde Türkiye birinci sırada, trona madeni sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye 90 çeşit doğal kaynaktan 70'ine ev sahipliği,60 madenin de ticaretini yapıyor. Bu bağlamda altın, gümüş, nikel, alüminyum, demir, bakır, kurşun, çinko ve antimuan çok çeşitli maden kaynaklarına ev sahipliği yapan Türkiye, maden çeşitliliği açısından dünyada önemli bir noktadadır.

Mineral grupları ve hidrokarbon üretimleri incelendiğinde Türkiye, dünya üretim sıralamasında 22. sırada yer alıyor. Maden çeşitliliği bakımından ele alındığında ise Türkiye, bulunduğu jeolojik kuşak itibarıyla 8. sırada bulunuyor.

Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ilk sırayı dünya rezervlerinin % 72'sini oluşturan bor mineralleri geliyor. Türkiye; bor, feldispat ve pomza dünya birincisi; trona/soda külü, krom ve linyit dünya ikincisi; agrega üretiminde dünya üçüncüsü; manyezit ve perlit dünya üçüncüsü; bentonit, diatomit ve jips/alçı taşı dünya dördüncüsü; stronsiyum dünya beşincisi; vermikülit, antimuan ve çimento dünya altıncısı; zeolit, barit, kireç ve kurşun dünya sekizincisi; kaolen ve tuz üretiminde dünya dokuzuncusudur. Ayrıca Türkiye'nin dünya altın üretimindeki payı %2,1 düzeyindedir.

Ülkemiz dünya altın rezervlerinin yaklaşık %2'sine sahiptir.

Başlangıçta 1,4 ton/yıl olan altın üretimi, yeni işletmeye alınan altın madenleri ile 2020 yılında 42 ton/yıla yükseltmiştir. Altın pazar fiyatlarının artmasına müteakip, ülkemiz üretim potansiyelinin 50 ton/yıl olabileceği hesaplanmaktadır.

Altın tarih boyu en kıymetli maden olma vasfını hiç yitirmemiştir. Bu yüzden de güç stratejisinde yeri ayrıcalıklıdır. Hele de sınırları dışındaki başkalarının zenginliklerine göz koyan, iştahı kabaran emperyalist ülkeler için altın çok daha fazla ayrıcalıklıdır.

Türkiye'nin altın kaynaklarına yönelik aynı refleks hep iştahlı olmuştur. Türkiye'nin gücüne eklenmesinden hep rahatsızlık duymuştur.

Bunun için bazı medya ve bazı dernek ve kuruluşlar eliyle gri propaganda yöntemleriyle Türkiye'nin girişimleri köreltilmeye çalışılmıştır.

Türkiye ikinci büyük altın madeni Erzincan'ın İliç ilçesinin Çöpler Köyü'nde bulunan; Çöpler Altın Madeni'ne yönelikte benzer refleks işlemiştir.

21 Haziran 2022 tarihinde, maden sahasında yaşanılan bir sızıntıyı, "boru patlaması" olarak duyurup, "büyük çevre felaketi" spotlarıyla yaymaya çalışanların, hakikatle ilgilenmedikleri anlaşılıyor.

Oysa ilgililerin ortaya koyduğu bilgiler meseleyi aydınlatıyor.

Onlar diyorlar ki;

"Çöpler Maden İşletmesi'nin kullandığı teknoloji ve teknikler açısından Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı madenleri arasında yer aldığı için Türkiye madencilik sektörü için de adeta bir okul gibidir. İşletme; çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek standartlara sahiptir."

Ve yine ilgililerin beyanıyla deniliyor ki;

"Tüm bunlara rağmen, 21 Haziran 2022 tarihinde maden sahası içindeki yığın liç alanında bulunan boru hattındaki bağlantı parçasının (flanşın) ayrılması neticesinde bir döküntü meydana gelmiştir.

Olay neticesinde içerisinde 8 kilogram siyanür bulunan 20 tona yakın seyreltilmiş siyanür solüsyonu, maden alanı içindeki ulaşım yoluna akmış, söz konusu döküntü, olayın oluştuğu boru hattından öncelikle yığın liç alanına ve daha sonra maden erişim yoluna yayılmıştır. Boru hattında basıncın düşmesi ve güvenlik ve kontrol sistemimizin devreye girmesiyle, uzman ekiplerimiz saha kontrollerini gerçekleştirerek durumu tespit etmiş ve hemen sonrasında uygulanması gereken yöntemlerle olaydan etkilenen alana müdahale edilerek, alanın tamamen temizlenmesini sağlanmıştır. Söz konusu bu olay hiç geciktirilmeden hemen T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilmiştir. Bölgeden incelenmek üzere numune alan Bakanlık, tedbir amaçlı olarak üretim faaliyetlerimizi bazı iyileştirmeler yapılana kadar geçici olarak durdurulmuştur.

Bazı medya alanlarında yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Buna göre; şirketimiz kapatılmamıştır. İşletmemizde "boru patlaması" olmamıştır. "Çevre felaketi" yaşanmamıştır.

Çöpler Madeni'nde çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları kapsamında her türlü tedbirler uygulanmaktadır. Bununla birlikte endüstri ve üretimin olduğu her yerde bu tür olayların olma olasılığı vardır. Çok katı kuralların ve denetimlerin olduğu havacılık sektöründe bile zaman zaman kazalar yaşanabilmektedir."

Sonuç olarak, yeni düzenlemeler yapılarak, Çöpler Altın Madeni'nde yakında yine üretim başlıyor. Türkiye'nin altın üretimindeki yüksek payını çevreye zarar vermeden daha da fazlalaştırmayı hedefliyor.

Unutulmamalıdır ki; milli enerji ve maden stratejimiz bugünümüzün ve geleceğimizin en önemli güç kaynağıdır...

<p>Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler or

Yılanların dansı büyüledi

A Milli Takım kampında Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç anlar!

BİM'de bu salı neler var? BİM 25 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

Turistlerin gözdesi... Bergama Akropolü'nün kuşları