• $17,9331
  • €18,4099
  • 1039.38
  • 2864.25
16 Ağustos 2016 Salı

FETÖ’ nün kriptoları…

FETÖ’ ye karşı verilen mücadelede bugüne değin alınan mesafede ilk hamle, öncelikle örgütün birinci halkasında kümelenen unsurlarına yönelikti. Bu unsurların, bilinen ve deşifre olan veya olmak üzere olan kadroların hukuki sürece bağlı olarak tasfiyesi ivedilikle gerçekleştirildi. Şimdi esasen bu örgütün en önemli iki yeteneğinden biri olan kripto yeteneğinin (diğeri fitne yeteneği) bütünüyle çökertilmesi gerekiyor.

Bu konuda Cumhurbaşkanımız Erdoğan‘ın “Fetö’ nün kökünü kazıyacağız” cümlesindeki kararlılığının gereğine herkesin katkı sunması bir zorunluluk.

Hiç kimsenin hiç kimseyi kayırmaya, koruyup kollamaya hakkı yoktur. Ayrımsız ve müsamahasız bu örgütün networkünün içinden geçtiği veya takıldığı tüm unsurlar temizlenmedikçe bu örgütle tam manasıyla mücadele edildiğinden söz edilemez.

Herkes kabul etmelidir ki, bu örgüt; bir yandan terör örgütü yapılanmasına dayalı bir bünyeye sahip iken öte yandan diğer terör örgütleriyle de organik bağı olan bir uluslararası suç ve ihanet şebekesidir. Kendi içinde hiyerarşisi olan, iradesini fetullah gülen’den alan ve onunda bağlı olduğu küresel çıkar baronlarına hizmet eden bir örgütlenmedir. FETÖ terör örgütünün paralel devlet yapılanması olarak tanımlanan bu yapılanmanın en önemli özelliği özellikle TSK gibi kurumlarda daha fazla titizlik gösterilen kriptolaşma yeteneğidir. Bu yeteneğin ve buna bağlı olarak geliştirilen yöntemlerin sonucunda bu örgütün üyeleri, öyle zamanlar olur ki fetullah gülen karşıtı olarak bile görünebilir. Çok yüzlü, çok kimlikli ve son derece değişken pozisyon ve yaklaşım sergileyebilme karakterinde bir yapılanma olduğu bilinerek, kriptolaşma becerilerinin deşifre edilmesi, kimilerinin bugüne değin nasıl başka siyasi anlayışlar ve kimlikler altında bu örgütün içinde yer aldığı mutlaka ortaya çıkartılmalıdır. Yüzeysel araştırmalarla bu örgütün üyelerini tespit etmek mümkün değildir

FETÖ’nün bir başka özelliği; hem network sisteminin olduğu hem de kimi kurumlar ve dönemler içinde hücresel kümelenme niteliğine de sahip olduğudur. Esasen örgütün uluslararası bağının olması networkünün olmasını da zorunlu kılmaktadır. Zira bu networkün içinden başka ülkelerinin istihbarat networkünün geçmesi için bu şarttır. Ayrıca gizli devlet yapılanması hedeflendiği için devlet kurumları arasında irtibatlı olma zorunluluğu bu networkün varlığını zorunlu kılar. Ancak TSK içinde ki yapılamanın ayrıca bir networkü olduğu ve gizlilik filtrasyonunun çok güçlü tutulduğu, bazı kişilerin eşlerinden bile mahrem tutulan ve esasen fetullahla ilişkilendiremeyecek nitelikte siyasi anlayışlar içinde kimliklendiği bir sistemin varlığına işaret etmeliyiz.

Bu örgütün bir başka özelliği, kadrolarını halkalar şeklinde konumlandırmış olmasıdır. Çeşitli sebeplerle kadrolar deşifre oldukça ikinci halka kadroların yerine geçmesine çalışılmasıdır. Bu örgütle mücadele de bugüne kadar izlenen yöntemin düşük yoğunluklu olması, bu halkaların devreye sokulmasını engelleyememiştir. Bunun için bu terör örgütüne karşı topyekun mücadele şarttır.

Ülkenin istisnasız özel veya kamu nitelikli tüm kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatlarında ve merkez ve şubelerinde adeta virüs taraması gibi titizlikle, sahici, samimi, doğru ve kararlılık içinde bir temizlik faaliyeti gerçekleştirilmelidir.

Fetö’ den 17/25 Aralık öncesi ayrılanların TV ekranlarında anlattıklarını ve tüm ayrıntılarını, tüm açıklığıyla soruşturmaları yürüten savcılara ifade ederek, ayrımsız olarak bildikleri tüm isimleri hukuki sürece dahil olmaları adına yeniden açıklamaları gerekir.

Fetö’ nün basın, yayın kuruluşlarında pozisyon alanların, Abant gibi çeşitli toplantılarına katılanların ayrımsız olarak örgütsel bağları ve edindikleri mali destekler deşifre edilmelidir.

Bu arada Fetö’ nün ele başısına akıl hastası imaları, yakıştırmalarının yapılması maksatlıdır. Zira bu zatın özel yetiştirilmiş bir casus olduğu kabul edilerek, her kalıba ve her role girebildiği gerçeğiyle davranılarak bu hususa da aldanılmaması gerekir.

Sonuç olarak; 15 Temmuz’a kadar Fetö’ ye karşı mücadelesinde Cumhurbaşkanımızı bilinçli bir şekilde yalnız bırakanların bugün her adımı riyakarlık ve sahtelik kokuyor. Bu yüzden tüm yaşananlara rağmen Fertö’ yü ağzına almadan sadece darbe karşıtlığından söz edeneler bizden değildir. Zira suçu söyleyip faili gizlemek kripto refleksidir.

<p> </p>

Suriye'ye harekatı kimler neden istemiyor?

İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?