• $32,5698
  • €35,0253
  • 2429.14
  • 9722.09
26 Mart 2023 Pazar

Birkaç maddede Gülhane gerçekleri

Ülkemizdeki modern tıp eğitimi II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827 yılında sadece "askeri tıp" olarak başlamıştır. Sivil tıp eğitimi ise ondan takriben 40 yıl sonra, 1 Mart 1867'de başlamıştır. Bilahare

Askeri ve Sivil tıp fakülteleri Darülfünün-u Osmani adı altında 1909 yılında birleştirilmiş ve birlikte eğitime geçilmiştir. Böylelikle Haydarpaşa'da bulunan ve Sultan II. Abdülhamid'in yaptırdığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de (şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi) eğitimlerine 1933 yılına kadar beraberce aynı yerde devam etmişlerdir.

Bu tarihten itibaren ordumuzun askeri hekim ihtiyacı 12 Eylül darbesi sonrası Gülhane Askeri Tıp Fakültesi kuruluncaya kadar (1982) yaklaşık 50 yıl boyunca askeri tıp öğrencilerinin sivil tıp fakültelerinde yetiştirilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Gülhane Hastanesi ise 28 Aralık 1898 tarihinde Sultan II. Abdülhamid döneminde Topkapı Sarayı bünyesindeki bir kışla binasının hastaneye dönüştürülmesi suretiyle (150 yataklı olarak) açılmıştır.

1941 yılında Ankara-Cebeci'ye taşınan Gülhane Askeri Hastanesi 1947 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) adını almış, bünyesinde ihtisas eğitimleri olmasına karşın ayrıca bir tıp fakültesi kurulmamıştır. Bir ara şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Mevki Asker Hastanesinde hizmetine devam eden GATA 1971 yılında Etlik'te şimdiki bulunduğu binaya taşınmıştır.

Bilindiği üzere 2016 darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savuşturulmasından sonra GATA'nın eğitim birimleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne, Gülhane Hastanesi ise Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Böylelikle ordumuza askeri sağlık personeli yetiştiren tek üniversite Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmuştur.

Gülhane ile ilgili yapılan bu kapsamlı değişiklikten sonra kamuoyunu rahatsız edecek şekilde ve kasıtlı olduğunu düşündüğüm çok çeşitli yalan haberler üretilmiş ve dahi üretilmeye de devam etmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına bazılarını özetleyerek takdirlerinize sunmak isterim:

1. Askeri Tıp Fakültesinin ilk defa olarak 2016 yılında kapatıldığı yanlış bir bilgidir. Askeri Tıp Fakültesi ilk olarak 1933 yılında ve bizatihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan "üniversite reformu" ile kapatılmıştır (31.5.1933 tarih ve 2252 sayılı kanun, Resmî Gazete tarih: 6.6.1933 sayı: 2420).

2. GATA kapatıldıktan sonra askeri hekim yetiştirilmediği de yalandır. GATA dönemi ile 2016 sonrasındaki askeri tıp öğrenci sayıları karşılaştırılacak olursa, 2016 sonrasında Gülhane'de daha fazla askeri öğrencinin olduğu görülecektir.

3.Gülhane'de 2016 öncesinde olmayan "askeri diş hekimi" ve "askeri eczacı" başta olmak üzere ülkemizin ihtiyacı olan diğer branşlarda da askeri öğrenciler yetiştirilmeye devam etmektedir.

4. GATA kapatıldıktan sonra (2016) harp cerrahlarının ve askeri psikiyatristlerin yetiştirilmediği de eksik ve yanlış bilgilerdendir. İşin doğrusu şudur: GATA'nın açıldığı 1947 yılından kapatıldığı 2016 yılına kadar yetiştirilen "diplomalı harp cerrahı" sayısı sadece 3 (üç), "diplomalı askeri psikiyatrist" sayısı ise bir (1)'dir. Kaldı ki bu değerli meslektaşlarımız 2016 sonrasında ve halen aynı yerlerinde ve aynı görevlerine devam etmektedirler. Hemen şunu da ilave etmem gerekir ki 2016 sonrasında kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya herhangi bir terör örgütü ile iltisakından dolayı ihraç edilenlerin haricindeki tüm askeri hekimler halen görevlerine devam etmektedirler. Ayrıca GATA döneminde görev yapan ve harp cerrahı diploması olmasa bile ilgili konularda muazzam tecrübeleri olan pek çok kıymetli meslektaşımız vardır ve bunlar da aynı görevlerine devam etmektedirler. Tekrar vurgulayacak olursam, GATA döneminde harp cerrahisi ve askeri psikiyarist unvanı olanlar da, diğer öğretim üyeleri de 2016 sonrasında Gülhane'de aynı yerlerinde ve aynı görevlerine devam etmektedirler.

5. GATA döneminde (2016 öncesi) böyle bir imkan olmadığı halde, Gülhane'den emekli olmak veya istifa etmek suretiyle ayrılan öğretim üyelerinden ihtiyaç duyulanlar müracaat etmeleri halinde Gülhane'deki görevlerine geri dönebilmektedirler.

6.Bunun yanı sıra 2016 öncesinde, hepsinde olmamakla beraber Gülhane'de yapılan sağlık kurulu muayenelerinin bazılarında çok ciddi sıkıntıların olduğunun da bilinmesinde fayda vardır. Sadece bir misal verecek olursam: sağlık kurul muayeneleri neticesinde 2016 öncesinde sağlık nedeniyle "uçamaz" raporu verilen yüz beş (105) F-16 pilotunun muayeneleri 2016 sonrasında yeniden yapıtırılmış ve 100 pilot "sağlam" oldukları belirlenerek görevlerine iade edilmişlerdir. 100 tane F-16 pilotunun temininin zorluğunu düşünün ve bir de yapılanın mahiyetini. Takdir sizlerindir!

6. Devir sonrası Gülhane'de Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi (daha önce yüksekokul olarak mevcuttu) kurulmuştur.

7. Devir sonrası Ankara Gülhane'ye ilaveten İstanbul Haydarpaşa'da da (Hamidiye) askeri öğrencilerimiz mevcuttur.

Açık ve net bir ifadeyle tekrarlamak gerekirse Askeri öğrenci sayımız 2016'ya kıyasla daha fazladır. Halen Tıp ve diğer mesleklerde eğitim alan sağlık mesleklerindeki "askeri öğrenci" sayısı 900 dolayındadır.

8.Askeri öğrenciler derslerine Askeri Üniformalarıyla girmektedirler.

9.Devir sonrasında, esas itibarıyla Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan branşlarda (harp cerrahisi, askeri psikiyatri, KBRN, su altı hekimliği, askeri sağlık hizmetleri...gibi) eğitim vermek üzere "Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü" kurulmuştur. Gülhane'de kurulan Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü ülke savunması ile ilgili diğer alanların yanı sıra askeri psikiyatrist ve harp cerrahı yetiştirmek üzere her dönem kadro açmaktadır.

Silahlı Kuvvetlerden gelecek her türlü eğitim talebinin yerine getirileceğinin bilinmesi de bu bağlamda çok önemlidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin imkan ve kabiliyeti buna yeterli ve elverişlidir.

10. Bazılarının, Gülhane'de "askeri öğrencilerin üniformaları yakılmış" dedikodusu da tamamen iftira ve yalandır. Bilakis tüm askeri öğrenciler derslerine "askeri üniformalı" olarak devam etmektedirler. Bunu görebilmek için en azından törenlerdeki fotoğraflara bakmak bile yeterlidir.

11. Katar'lı öğrencilerin üniversiteye doldurulduğu yalanına da ayrı bir başlık açmak gerekir. Gülhane'de "Dost ve Kardeş" 14 ülkeden gelen yaklaşık 250 dolayında askeri öğrenciye de eğitim verilmektedir. Konunun, cahili bazı siyasilerin, tam da üniversite sınavları öncesinde, sınava girecek öğrencilerin ve ailelerin tüm moral ve motivasyonlarını bozacak şekilde "Katar'lı öğrencilerin üniversitelerin kontenjanlarını dolduracağı" lafı da bu öğrenciler için (tamamı 250 misafir askeri öğrenci için) uydurulmuş kuyruklu bir yalandır. Bahsi geçen bu öğrenciler eğitimlerini bitirdiklerinde kendi ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde askeri hekim veya sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere yine ülkelerine dönen öğrenciler olduğu bilinmelidir. İşin garip tarafı eğittiğimiz misafir askeri öğrenciler içinde bir tek Katar'lı öğrenci yoktur.

Özetleyecek olursak, 2016 sonrasında Gülhane'nin akademik birimleri büyütülmüş, fakülte sayı ve çeşitliliği artırılmıştır. Toplamda 22.000 öğrencisi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Gülhane'deki sivil öğrenci sayısı yaklaşık 8800 civarındadır. Bu öğrencilerden yaklaşık 240'ı İstanbul Haydarpaşa'da (Hamidiye), diğerleri yani yaklaşık 650 öğrenci ise Gülhane'de (toplamda 900 öğrenci) resmi üniformalarıyla eğitim görmektedirler. Bunlara ilaveten dost ve kardeş ülkelerden gelen yaklaşık 250 misafir askeri öğrenci dahi resmî üniformalı olarak derslerine devam etmektedirler.

Gözü, kulağı hakikate kapalı olanlar için kliniklerimiz, doğrusunu bilmek veya görmek isteyenler için de kapımız daima, ardına kadar açıktır.

<p>Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırlarının kesiştiği yerde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikin

Tuz Gölü'ne turist akını!

Kaçıran pişman oluyor: 100.000 TL ile 250.000 TL arası! İşte ikinci el araba modelleri…

Uçan araba 'AirCar' ilk yolculu uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar! Devlet desteği ile kadınlar üretti