• $15,8406
  • €16,7303
  • 931.419
  • 2404.74
8 Temmuz 2018 Pazar

Yıllık izninde başka yerde çalışan işinden olur

Yıllık izin, Anayasal bir dinlenme hakkıdır. Ancak bazı durumlarda işçiler yıllık izin alarak, başka işyerinde çalışır. Yargıtay bu konuda önemli bir karar verdi ve izinde başka işyerinde çalışan işçinin çıkartılabileceğine hükmetti.

Yıllık izin hakkı en az bir yıl aynı işverene bağlı çalışan işçilere tanınan bir haktır. Gerekçesi Anayasal bir hak olan dinlenme hakkıdır. Ancak bazı işçiler yıllık izin alır ve başka bir işyerinde çalışır. Bu konuyla ilgili Yargıtay önemli bir karar verdi ve izinde başka bir işyerinde çalıştığı tespit edilen işçinin çıkartılabileceğine ancak kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti.

DAHA ÇOK KİMLER YAPIYOR?

Hamallık, garsonluk gibi mesleklerde işçiler işlerin yoğunlaştığı dönemlerde işyerinden yıllık izin alarak başka işlerde çalışır. Kendi meslekleri garsonluk veya hamallık olmayan kişilerin de bu mesleklere olan talebin yoğunlaştığı yaz aylarında yıllık izin alarak çalıştıkları bilinir. Bu gibi bir olayda Yargıtay çok önemli bir karara imza attı.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ GEREK

Yargıtay, iş sözleşmesinde başka bir işyerinde çalışmama hükmü bulunan bir işçinin, yıllık izinde başka bir işyerinde çalıştığının tespit edilmesi üzerine işverenin gerçekleştirdiği feshin haklı sebep ağırlığında olmadığına karar verdi. Yani yıllık izninde başka bir işyerinde çalışan işçinin işveren tarafından işten çıkartılabileceğine ancak kıdem tazminatının ve hak ettiği diğer alacakların da ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Parasını geri isteyebilir

İşverenler iş sözleşmesinde bazı yasaklar koyarken, bu yasaklara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları da açıkça belirtmeliler. Aksi taktirde bu gibi durumlarda işçiyi ancak tazminat ödeyerek işten çıkartabilirler. Diğer yandan işveren eğer işçinin yıllık izinde başka bir işyerinde çalıştığını tespit ederse, bu döneme ilişkin işçiye ödediği parayı geri isteyebilir. Bu nedenle işçiler, yıllık izinlerinde başka bir işyerinde çalışırlarsa, yıllık izin ücretlerini işverene iade etmek durumunda kalırlar.

50 yaş üstüne en az 20 gün izin

İşçiler yıllık izin haklarını bir yıllık çalışmanın sonunda elde ederler. Yıllık izin hakkı işçinin kıdemine göre değişir. Aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışan işçi 14 gün yıllık izin hakkı elde eder. 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçi her yıl 14 gün yıllık izin hakkına sahiptir. 5 yıldan fazla 15 yıldan az kıdemi olan işçiler 20 gün, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçiler 26 gün yıllık izin hakkına sahiptir. Yer altında çalışan işçiler için ise bu süreler 4 gün artırılarak uygulanır. Ayrıca 18 yaşından küçük işçilerle 50 yaşından büyük işçilere yılda en az 20 gün yıllık izin verilmek zorundadır.

Hak yanmaz seneye kalır

İşçilerin yıllık izinlerini hak ettikleri sürede kullanmaları esastır. Ancak kullanılmayan yıllık izin günlerinin o yıl sonu içerisinde yanması gibi bir durum söz konusu değildir. İşçiler o yıl içerisinde kullanamadıkları yıllık izinlerini ilerleyen yıllarda kullanabilirler.

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama

Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanı! 157 yıl hayatta kaldı

Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söylüyorlardı! Çizimleri herkesi şaşırttı