• $9,7356
  • €11,3645
  • 562.78
  • 1479.93
26 Ekim 2014 Pazar

Kişinin nereden emekli olacağını son yedi yılda ödediği primleri belirler

Son 7 yılda prim ödemiş bir sigortalı bu sürenin yarısından fazlasını hangi kurumda geçirmişse o statüden emekli olur.

1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olup SSK, Bağ – Kur veya Emekli Sandığı’na tabi olan sigortalılar bu kanunlardaki hükümlere göre emekli olmaktadır. 2014 yılının ikinci altı ayı itibarıyla en düşük memur emeklisi aylığı yaklaşık 1.297 TL. Aynı dönemde SSK’dan emekli olacak bir kişi ise 1.010 TL emekli aylığı alabilmektedir. SSK tarım emeklilerinde bu rakam 911 TL’ye, Bağ – Kur emeklilerinde 819 TL’ye, Bağ – Kur tarım emeklilerinde ise 611 TL’ye kadar düşmektedir.

NEREDEN ÖDENDİYSE...

1 Ekim 2008 tarihi öncesinde sigortalı olan kişilerin hangi statüye göre emekli olacağı son 7 yılda prim ödediği statüye göre belirlenir. Son 7 yıl içerisinde Emekli Sandığı ve Bağ – Kur’a prim ödemiş bir sigortalı bu sürenin yarısından fazlasında hangi kuruma tabi olarak geçirmişse o statüden emekli olur. Son 7 yılın karşılığı prim günü olarak 2 Bin 520 gündür. Bunun yarısı olan 1.260 günden bir fazlası yani 1.261 gün hangi statüde prim ödenmişse çalışan kişi ileride bu statüden emekli oluyor.

İKİDEN FAZLA STATÜDE ARANMAZ

Diğer taraftan çalışanın son yedi yıl içerisinde ikiden fazla sigortalılık statüsüne prim ödenmiş olması halinde 1.261 gün şartı aranmaz. Bu durumda son 2 bin 520 gün içerisindeki sigortalılık statülerinden hangisine daha fazla prim ödenmişse emeklilik bu statüden gerçekleşir. Örnek vermek gerekirse, son 2 bin 520 gün içerisinde 839 gün SSK’ya, 839 gün Bağ – Kur’a, 842 gün Emekli Sandığı’na prim ödemiş bir çalışan memur statüsünde emekli olacaktır. Böylelikle daha yüksek emekli aylığına hak kazanabilecektir.

ASKERLiK DEĞiŞTiRMEZ

ASKERLİK borçlanmasıyla kazanılmış günler son 1.261 günün hesabında dikkate alınmaz. Askerlik borçlanması askerliğin yapıldığı dönemdeki sigortalılık statüsünü göre değerlendirilir. Yani 2015 yılında emekli olacak bir kişi askerliğini 2015 yılında bile borçlansa, ödediği primler askerlik yaptığı döneme sayılır ve o dönemdeki statüsüne eklenir. Askerlik borçlanması emekliliğe 7 yıl kala yapılmış olsa bile statüyü değiştirmez.

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Galatasaray'ın Nef Stadı'ndaki taraftara açık antrenmanından fotoğraflar

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı