• $9,4503
  • €11,029
  • 540.99
  • 1455.42
7 Ağustos 2018 Salı

Kanser hastaları raporsuz malullük aylığı alabilir

Kanser hastaları maluliyet tespitine gerek olmaksızın teşhis sonrası malullük aylığı alabilir. Bunun için de 10 yıl sigortalılık ve 1.800 gün prim şartı söz konusu. Aylık süresi kan kanserinde 24 aya kadar uzuyor.

Kanser hastalığı bütün dünyada artarak devam eden çok ciddi bir sağlık problemi. Kanser tanısı konulan kişileri uzun ve meşakkatli bir tedavi süreci bekliyor. Çalışanların kanser hastalığına yakalanması halinde ise maluliyet durumu söz konusu olabiliyor. Bu sayede söz konusu tedavi alınırken masrafların karşılanması sağlanmaya çalışılıyor. Sigortalıların malul sayılması ve aylık alması için gerekli bazı koşullar var. Bu koşulların en önemlisini verilecek sağlık raporuyla çalışma gücünde kaybın en az yüzde 60 oranında olduğunun tespit edilmesi oluşturuyor.

1800 GÜN PRİM GEREKİYOR

Kanser hastaları söz konusu koşula tabi olmaksızın 18 ay süreyle malul sayılıyor. Ancak bunun için teşhis konulduktan sonra 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları şart. Sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının 1.800 gün primi olması gerekiyor. Çalışanlar sigorta kollarından sağlanan yardımları alabilmek için prim ödeme ve sigortalılık süresi gibi bazı şartlara tabidirler.

HASTANE RAPOR VERİR

Sigortalının 1.800 gün primi bulunuyorsa veya borçlanmayla 1.800 gün primin tamamlanması mümkünse sigortalı rapor düzenlenmesi için yetkili hastanelere sevk edilir. Sevk edilen hastanenin düzenlediği rapora göre kişinin malullük aylığı alıp alamayacağı tespit edilir.

Çalışma gücü kaybıyla engellilik birbirinden farklı

Malullükle engellilik çoğu zaman birbirine karıştırılıyor. Çalışma gücü kaybı oranıyla engellilik oranı farklı kavramlardır. Bir kişinin engellilik oranı yüzde 60 olabilir. Ancak bu kişinin malul sayılmasına yeterli olmayabilir. Malullük çalışamama durumuyken, engellilik halindeyse kişinin çalışması mümkündür. Bu nedenle her malul engelliyken, her engelli malul sayılmayabilir.

Teşhis sonrasında süre 24 aya kadar uzuyor

Kanser hastaları türüne göre değişmekle birlikte 18 ay malul sayılıyor. Kan kanserinde bu süre 24 aya kadar uzuyor. Kemik iliği ve kök hücre naklinden sonra da 12 aylık maluliyet hakkı var. Kanser hastaları maluliyet tespitine gerek olmaksızın kanser teşhisi sonrası malullük aylığı alabilir. Ancak bunun için teşhis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları şart. Kanser hastaları 18 aylık geçici maluliyet süresinin sonunda yeniden kontrol muayenesine girerek hastalıkları neticesinde çalışma güçlerini yüzde 60 kaybetmişlerse sürekli bir şekilde malullük aylığı alabilirler.

‘Yüzde 60 kayıp’ şartı aranmaz

Raporda eğer sigortalının malul olmakla birlikte ‘başka birinin sürekli bakımına muhtaç’ olduğu ibaresi de yer alırsa aylığın bağlanması için 1.800 gün primin olması yeterlidir. Bulunmuyorsa bu durumda kişinin 10 yıllık sigortalılığının da bulunması gerekir. Kanser hastaları için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp aranmaz. Malülük için teşhis yeterlidir.

Nereye başvurulacak?

Maluliyet tespit işlemleri için 4/a ve 4/b’li sigortalılar bağlı bulundukları sosyal güvenlik il, ilçe müdürlüklerine kamu görevlilerinden çalışmakta olanlar bağlı bulundukları kurumlara, görevlerinden ayrılmış olanlarsa Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkili birimlerine başvurabilirler.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu