• $9,6123
  • €11,1645
  • 557.572
  • 1492.93
6 Şubat 2018 Salı

İşyerinde kavgaya tutuşan tazminatsız kovulur!

İşyerinde hırçınlık göstermek ve hatta şiddet olarak değerlendirilebilecek eylemlerde bulunmak işinden olmak anlamına gelebilir. Yani ‘öfkeyle kalkan, zararla oturabilir’ ve bunun sonucunda da tazminatsız işten çıkartılabilir.

günün önemli bir bölümünü işyerinde çalışma arkadaşlarıyla geçirir. Bu nedenle iş arkadaşlarıyla uyum çok önemlidir. Ancak iş arkadaşları arasında yaşanan tartışmaların bir üst aşamaya geçmesi halinde işçinin tazminatsız olarak işinden olması söz konusu olur.

UYUMLU OLUNMALI

İşyerinde çalışılırken iş yükü veya iş arkadaşlarının davranışları nedeniyle çalışanlar stresle boğuşurlar. Bu koşullarla baş edebilmek ve iş ilişkilerini gerektiği şekilde yürütmek, iş arkadaşlarıyla uyumlu olmak çok önemlidir. Bu koşullara baş edemeyerek hırçınlık göstermek ve hatta şiddet olarak değerlendirilebilecek eylemlerde bulunmak işinden olmak anlamına gelebilir. Yani ‘öfkeyle kalkan, zararla oturabilir’, haklıyken, haksız duruma düşebilir. Bu durumlarla doğrudan ilgili bir olayda Yargıtay işçiler için çok önemli noktalara dikkat çekmiş ve kritik bir karar vermiştir.

BOĞAZINA SARILMIŞ!

Yargıtay kararına konu olan olayda, aralarında husumet olan iki işçinin bu husumetinin işverene yansıması sonrası, işveren bu konuyla ilgili bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda davacı işçi, diğerine saldırmış ve boğazına sarılmıştır. İşveren de davacı işçiyi fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi alacaklarını ödeyip, kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden işten çıkartmıştır. İşten çıkartılan ve işverene dava açan işçi, davasında olayda diğer işçinin boğazına sarılmadığını, yakasını tuttuğunu, ağır tahrik altında bu olayın gerçekleştiğini iddia etmiş ve işverenin diğer işçiyi olay sonrası çalıştırmaya devam etmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi için dava açmıştır.

Yerel mahkeme ne dedi?

Yerel mahkeme davacının iddiaları çerçevesinde işverenden yazılı belge ve delilleri talep etmiş ve incelenmesi sonrası diğer işçinin davacı işçiyi olay öncesi ağır tahrik ettiği gerekçeleriyle davacı işçiyi haklı bulmuş ve işverenin davacı işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi gerektiğine hükmetmiştir.

İşverenin fesih kararı haklı

İşverenin eşit işlem borcuna aykırı bir hareketinden bahsedilemeyeceği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur. Yargıtay işverenin fesih gerekçesini haklı bulmuş ve davacı işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetmiştir.

Mutlaka delille desteklenmeli

Yargıtay kararından işçiler için çok önemli dersler çıkartmak mümkün. İlk olarak iş davalarının tamamında geçerli olan olayı somut ve mümkünse yazılı delillerle ortaya koymak yükümlülüğü çok önemlidir. İşçiler, dedikodu, tahrik, sataşma gibi konularda mutlaka delil üretmeliler. Diğer yandan asla şiddet eylemlerinde bulunmamalılar ve bu yönde yapılan davranışlara da kendini koruma dışında tepki vermemeliler. Bunun dışında kendilerini rahatsız eden olayları ve hususları mutlaka delillerle desteklemeliler.

Yargıtay kararı bozdu

Yerel mahkemenin kararı, işveren tarafından Yargıtay’a taşınmış ve Yargıtay kararı bozmuştur. Önemli noktalara işaret eden Yargıtay kararına göre, davacı işçinin yakasına yapıştığı diğer işçinin olay esnasında davacı işçiye yönelik olarak bir hareketinin bulunmadığı ve davacı işçinin ağır tahrik altında olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı için yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

<p>Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, 1963 yılında henüz 16 yaşındayken Susuz Yaz adlı filmle bey

Hülya Koçyiğit bilinmeyenlerini anlattı

Yer siyah gök beyaz! İşte Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetinden en özel kareler

Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

Az bilinen tarihi fotoğraflar ve hikayeleri