• $9,5214
  • €11,0622
  • 549.849
  • 1519.25
30 Ocak 2018 Salı

Gündelikçinin de yıllık izin ve tazminat hakkı var

Pilot, hostes gibi hava taşıma çalışanları ve ev hizmetlileri İş Kanunu kapsamında değil. Bu kişilerin iş ilişkileri
Borçlar Kanunu'nca düzenleniyor ve diğer meslekler gibi yıllık izin, ihbar tazminatı gibi pek çok hakkı içeriyor.

Çalışanların önemli bir bölümünün haklarını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu bazı çalışanları kapsamıyor. Bu kesim içerisinde belki de en kalabalık grup hava taşıma işlerinde çalışanlar. Yani pilotlar, kabin amirleri ve hostesler. Diğer yandan ev hizmetlileri ve bakıcılar da İş Kanunu’na tabi değiller. Bu kişilerin iş ilişkileri ve hakları daha genel bir kanun olan Borçlar Kanunu uyarınca düzenleniyor. Daha önce bu kişiler için gazetecilerde olduğu gibi ayrı bir iş kanunu hazırlanması gündeme geldi. Hatta kanun taslakları bile hazırlandı. Fakat henüz bu kesim için ayrı bir iş kanunu yok.

FAZLA MESAİ ALIR

Borçlar Kanunu’nun 6. bölümü hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümler öngörüyor ve 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu dışında kalan bütün çalışanlara uygulanan hükümler içeriyor. Bu hükümlerde fazla mesaiden yemek ve yatak hakkına kadar pek çok konu yer alıyor. Bu kapsamda yer alan hostes, sporcu, hizmetçi gibi kesimler için bu hükümler geçerli. Borçlar Kanunu’nun 402'nci maddesinde aynı İş Kanunu’nda olduğu gibi fazla mesaiye karşılık hosteslerin ve bu kanuna tabi diğer çalışanların her bir saat fazla mesai için yüzde 50 artırılmış ücretlerini alacakları hükme bağlanmış durumda.

Yemek ve yatak vermek zorunda

İşverenin evinde temizlik, yaşlı veya çocuk bakımı işinde çalışan hizmetçiler için Borçlar Kanunu’nda yeterli gıda ve uygun bir barınak sağlama yükümlülüğü getirilmiş durumda. Yemek ve yatak sağlamak anlamına gelecek bu düzenlemenin sonucu olarak bu nitelikte çalışanların ücretlerinden kesinti yapılması kanuna aykırı.

Tedavi masrafı işverenden

Diğer yandan işverenle aynı ev içerisinde sürekli çalışan kişiler eğer kendi kusurları dışında hastalanır ve çalışamazlarsa işveren kendisine bağlı olarak en az bir yıl çalışmış işçinin iki hafta bakım ve tedavi masraflarını karşılamak durumunda. Bunun için işçinin sosyal sigortalar yardımlarından yararlanamıyor olması da gerekiyor. Bu süre kıdem arttıkça artıyor.

Üç katını ödemek zorunda kalır

Borçlar Kanunu, bu kanuna tabi çalışan bütün çalışanlara yıllık izin hakkı öngörmüş durumda. Buna göre, en az bir yıl kendisine bağlı olarak çalışan kişiye işveren en az 2 hafta yıllık izin vermek durumunda. Çalışanların ihbar tazminatı hakkı da var. İşveren işten çıkartırken bu durumu önceden haber vermek durumunda. Buna uymayan taraf ihbar tazminatı öder. Ayrıca kötü niyetli fesihlerin önlenmesi için fesih hakkını kötüye kullanan işveren ihbar süresinin 3 katı tutarında tazminat ödemek durumunda.

<p> </p>

CHP-HDP ortaklığı... Çatlak kapıda mı?

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu