• $13,4704
  • €15,2487
  • 799.864
  • 1945.07
31 Ocak 2017 Salı

İşe iade davası açacaklar dikkat: 30 gününüz var!

İş güvencesi kapsamındaki işçilerin işe iade davası açma hakları var. İşe iade davası açan işçi, dava sonunda haklı bulunursa işine geri dönebiliyor. İşveren eğer davayı kazanmış işçiyi işe başlatmazsa bu durumda yüksek miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalıyor. Ancak iş güvencesi kapsamındaki işçilerin işe iade davası açabilmeleri için 30 gün süreleri var. Bu süreyi kaçıran işçi, işe iade davası açma hakkını kaybediyor. Bu nedenle işe iade davası açmak isteyen işçilerin bu süreye mutlaka uymaları gerekir.

KİMLER BU KAPSAMDA?

30 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde en az aydır çalışan kişiler iş güvencesi kapsamındalar. İşçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için işveren vekili olmaması da gerekiyor. Bu kapsamdaki işçiyi işten çıkartmak isteyen işverenin 'geçerli' bir nedene dayanması şart. Bu nedenler işçinin yetersizliği, işçinin davranışları, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan bir neden olabilir.

FESİH İTİBARIYLA BAŞLAR

İşe iade davasında 30 günlük süre, işçiye iş sözleşmesinin feshedildiği tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanmaya başlanır. Çoğu kez işveren işçiyi işten çıkartır ancak işçiye herhangi bir tebliğde bulunmaz. Yani işten çıkarttığı işçiye yazılı bir belge vermez. Böyle olunca da fesih tarihinin ne olduğu net bir şekilde ortaya konamaz. İşveren fesih bildirimi yapmış ancak işçiye herhangi bir tebliğde bulunmamışsa, işçi işvereni şikayet ederek fesih tarihinin kesin olarak belirlenmesini sağlamalıdır. Dolayısıyla işveren işçiye herhangi bir tebliğde bulunmamış ise işçinin işvereni şikâyet etmesi ve buna ilişkin tutanak tutması gerekmektedir. Bu durumda işe iade davası için 30 günlük sürenin hesaplanması bu tutanağın tutulduğu tarihten itibaren başlar.

Hakkını kaybeder

İşçilerin bu konuda mağduriyet yaşamamaları için iş sözleşmeleri feshedildikten sonra eğer işe iade davası açmayı düşünüyorlarsa ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Çünkü 30 günlük süre hak düşürücü süre niteliğinde. Dolayısıyla bu süreyi geçiren işçinin işe iade davası açma hakkı kalmıyor. Özellikle ihbar süresi kullandırılarak işten çıkartılan kişilerin ihbar süresi sonunda değil, kendilerine bildirim yapıldıktan sonraki 30 gün içerisinde işe iade davası açmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor.

Yargıtay ne diyor?

Yargıtay işe iade davasında 30 günlük sürenin tespitiyle ilgili verdiği kararlarda işverenin işçiyi işten çıkarttığının net bir şekilde belli olmaması halinde fesih tarihinin işçinin bu konuda tutturduğu tutanak tarihinden itibaren başladığına karar veriyor. Diğer yandan Yargıtay bazı yöntemleri açıkça fesih bildirimi olarak kabul etmiyor. Örneğin 2016'da verdiği bir kararında Yargıtay, şirketin işçileriyle yaptığı bir toplantıda iş sözleşmesi feshedilecek kişilerin isimlerini açıklanmasını fesih bildirimi olarak kabul etmedi. Davaya konu olayda fesih bildiriminin işçinin SGK’ya çıkış olarak bildirildiği tarihi fesih bildirimi tarihi olarak kabul etti.

İşverenin bildirimi

İşveren eğer işçisini ihbar süresi vererek işten çıkartmış ise, işe iade davası açmak isteyen işçinin, bildirim tarihinden itibaren 30 gün süresi vardır. Dolayısıyla bildirimli fesihte 30 günlük süre ihbar süresinin sonunda değil yani işçi işten çıkartıldıktan sonra değil, işveren işçisine bu yönde bildirim yaptıktan sonra başlar.

<p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uzmanı  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı araç içinde

Yolda kalan sürücüler araç içinde ne yapmalı?

256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Rusya'nın en korkutucu köyü! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar