• $12,6651
  • €14,2845
  • 730.828
  • 1786.26
7 Şubat 2017 Salı

Geciken kıdem tazminatı faiziyle alınabilir

Kıdem tazminatına, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmemesi halinde faiz işletilir. Öte yandan tazminatın taksitle ödenmesinde işçi ve işveren anlaşmışsa, işçi taksitle ödenen tazminatına faiz işletilmesini talep edebilir.

Kıdem tazminatı çalışma hayatının en hassas konularından biri. Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürerken, işçi ve işverenin bu konuda uzlaşması büyük önem taşıyor. Kıdem tazminatının nasıl ödeneceği, ne zaman ödeneceği gibi hususlar işçi ve işverenleri mahkemelerde en çok karşı karşıya getiren konular. Tazminatın geç ödenmesi ve taksitle ödenmesinin kararlaştırılmış olması halinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar işçi ve işverenleri mahkemede karşı karşıya getiriyor. Tazminat için karşılık ayırmayan işverenler tazminatı ödemekte zorluk çekiyorlar.

NE ZAMAN ÖDENİR?

Kıdem tazminatının iş sözleşmesinin fesih tarihinde ödenmesi gerekir. Yani işçinin kıdem tazminatını hakkını doğuran fesih gerçekleştiği tarihte kıdem tazminatı hakkı ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda işveren ekonomik olarak güçlük çektiği için işçi çıkartmakta ve bu işçilere kıdem tazminatı ödemekte zorlanmaktadır. Bu gibi durumlarda kıdem tazminatının fesih tarihinde ödenmesi mümkün olmamaktadır.

İSPATLANMASI GEREKİYOR

Kıdem tazminatına iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmemesi halinde faiz işletilir. Dolayısıyla kıdem tazminatı alacağı geciken işçinin faiz isteme hakkı doğar. Geç ödenen kıdem tazminatına faiz işletilebilmesi için işçinin işvereni temerrüde düşürmesi gerekir. İşçinin işvereni temerrüde düşürebilmesi için kıdem tazminatının ödenmesini istediğini ancak ödemenin gerçekleşmediğini ispatlaması gerekir. Eğer bu durum ispatlanamıyorsa tazminata faiz, işçinin dava açtığı tarihten itibaren işletilmeye başlanır.

EN YÜKSEK FAİZ UYGULANIR

Kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmemesi ve işçinin de işvereni temerrüde düşürmesi halinde, tazminata mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Mevduata uygulanan en yüksek faizin tespit edilmesi için Merkez Bankası ve diğer bankalardan bilgi talep edilir. Dolayısıyla kıdem tazminatını zamanında ödemeyen işveren o günün koşullarında mevduata uygulanan en yüksek faizle işçiye kıdem tazminatı ödemek durumunda kalır.

Taksitte işçinin izni yoksa dava açabilir

İŞÇİNİN rızasını almadan kıdem tazminatını taksitle ödemek isteyen işveren için işçi İş Mahkemesi'ne dava açabilir. Kural olarak kıdem tazminatının tek seferde ödenmesi esas olduğu için taksitle ödeme durumu ancak işçi ve işverenin anlaşmasıyla mümkündür. Bu anlaşma olmadan kıdem tazminatının taksitle ödenmesi mümkün değildir.

Zamanında ödenmemişse...

İŞÇİ ve işveren kıdem tazminatının taksitle ödenmesi konusunda anlaşmışsa kıdem tazminatının ödeme günlerinin belirtilmiş olması çok önemlidir. Belirtilen ödeme günlerinde işverenin ödeme yapmaması halinde işçinin kıdem tazminatının tamamı için faiz isteme hakkı bulunmaktadır.

Çek ve senetle ödeme de mümkün

İŞVEREN eğer işçiyle anlaşırsa kıdem tazminatını çek veya senetle de ödeyebilir. Ancak bu şekilde ödeme konusunda işçinin mağdur olmaması için çekin ve senedin güvenilirliğinin sorgulanması gerekir. Aksi taktirde özellikle ödeme güçlüğündeki işverenin çekini kıdem tazminatı olarak alan işçi mağdur olabilir.

<p class='MsoNormal'>Aykut  Enişte 2 filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Melis Babadağ, iki  s

Gişeci'de Aykut Enişte 2 sohbetleri... Bölüm 2: Melis Babadağ

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Omicron varyantının semptomları açıklandı

Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar