• $9,4302
  • €10,9526
  • 546.374
  • 1509
2 Ağustos 2015 Pazar

1 yıl içinde başvurmayan malullük aylığını alamıyor

Kanser olduğu belli olan kişi bir yıl içinde başvurursa 18 aylık malullük aylığına hak kazanıyor. Kan kanserinde süre 24 ay.

Sigortalıların malul sayılması ve malullük aylığı alması için gerekli bazı koşullar var. Bu koşulları yerine getiren sigortalılara malullük aylığı bağlanabiliyor. Bu koşulların en önemlisi sağlık raporu ile çalışma gücünde kaybın en az yüzde 60 oranında olduğunun tespit edilmesi. Kanser hastaları bu koşula tabi olmaksızın 18 ay süreyle malul sayılıyorlar. Ancak bunun için teşhisten sonra 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları şart.

5 YIL PRİM GÜNÜ

Sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının 1.800 gün primi olması gerekmektedir. 5 yıl primi olmayan bir kişinin malul sayılması ve malullük aylığı alması mümkün değil. Sigortalının 1.800 gün primi bulunuyorsa veya borçlanmayla 1.800 gün primin tamamlanması mümkünse sigortalı rapor düzenlenmesi için yetkili hastanelere sevk edilir. Raporda eğer sigortalının malul olmakla birlikte “başka birinin sürekli bakımına muhtaç” olduğu ibaresi de yer alırsa malullük aylığının bağlanması için 1.800 gün primin olması yeterlidir. Ancak raporda bu yönde bir tespit bulunmuyorsa bu durumda kişinin 10 yıllık sigortalılığının da bulunması gerekir.

%60 GÜÇ KAYBI OLMALI

Hastane tarafından çalışma gücü kaybı tespit edilen kişinin malul sayılabilmesi için çalışma gücünü en az yüzde 60 kaybetmiş olması gerekir.

Aylık alan çalışabilir mi?

1 Ekim 2008 öncesinde aylığı bağlanan bütün maluller, çalışmaları halinde aylıklarını kaybederler. Çalışmasını SGK’ya bildirmeyen kişilerin durumu tespit edildiğinde SGK parayı faiziyle geri alır.

Kanser hastaları için farklı

Kanser hastaları yönetmelik uyarınca kanser türüne göre değişmekle birlikte 18 ay malul sayılmaktadırlar. Kan kanserinde bu süre 24 aya kadar uzamaktadır. Kemik iliği ve kök hücre naklinden sonra da 12 aylık maluliyet hakkı var. Kanser hastalarının malul sayılmaları için teşhis almış olmaları yeterlidir. Ancak bunun için teşhis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları şarttır.

Rapora itiraz olur mu?

Çalışma gücünde kaybın yüzde 60’tan düşük olması nedeniyle malullük hakkı alamayan sigortalı, SGK’nın düzenlediği sağlık kurulu raporuna itiraz edebilir. Bu itiraz sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüklerine yapılabilir.

Başvuru nereye yapılacak?

4/a ve 4/b’li sigortalılar sosyal güvenlik il, ilçe müdürlükleri veya merkez müdürlüklerinin tahsis servislerine, çalışan kamu görevlileri bağlı bulundukları kurumlara, görevlerinden ayrılmış olanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuru yapmalılar.

<p>Evi alev alev yandı. Tabloları küle döndü. O, gözyaşları içinde basın açıklaması yaptı.</p><p>Ola

Çevreci ressamın evi yandı

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler