• $7,351
  • €8,9467
  • 438.424
  • 1536.11
01 Temmuz 2012 Pazar

Yeni asgari ücret bugün yürürlüğe giriyor

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2011 yılı sonunda aldığı karar gereği, 2012 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret, bugün yürürlüğe girdi.
31 Aralık 2012'ye kadar uygulanacak yeni asgari ücrete göre, 16 yaşından büyüklerin cebine girecek para 39 lira artarken, işverenin cebinden çıkacak para 66 lira artacak.
2012 yılının ikinci altı aylık döneminde brüt asgari ücret;
- 16 yaşından büyükler için günlük  31,35, aylık 940,50 lira, 
- 16 yaşından küçükler için ise günlük 26,85, aylık 805,50 lira, olarak uygulanacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE NE GEÇECEK?
Asgari ücret üzerinden yapılacak yasal kesinti tutarları; 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler ile kapıcılar için Tablo'da verilmiş olup, aylık net asgari ücret 16 yaşından büyükler için 38,66 lira artışla 673,30 lira, 16 yaşından küçükler için 32,21 lira artışla 576,65 lira olacak.
Bu tutarlara ayrıca asgari ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları ilave edilecek.
AGİ hesaplamasında, yılın başında geçerli olan asgari ücret tutarı esas alındığından, yeni asgari ücret, yılbaşından bu yana uygulanmakta olan AGİ tutarlarında artış sağlamayacak.
AGİ ile birlikte net asgari ücret tutarı; bekar asgari ücretli için 739,79 lira olurken, eşi çalışmayan evli asgari ücretli için çocuk sayısına göre 793,21 liraya kadar ulaşabilecek. Dört çocuklu asgari ücretliye kadar AGİ eklenmiş net asgari ücret tutarları Tablo'da verilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.
Buna göre işveren, 16 yaşından büyük asgari ücretli için 2012 yılının ikinci yarısında aylık 183,40 lira sigorta primi, 18,81 lira da işsizlik sigortası primi ödeyecek. Asgari ücretlinin işverene maliyeti de en az 1.142,71 lira olacak.
Ancak aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyerek beş puanlık sigorta primi indiriminden yararlanan işverenlere asgari ücretlinin maliyeti 1.095,68 lira olacak.

KAPICI ÜCRETİ NET 799 LİRA
Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor. Buna göre, kapıcıların eline geçecek aylık net tutar yılın ikinci yarısında 799,42 lira olacak. Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indirimi uygulanmıyor ve net asgari ücret tutarı değişmiyor.

ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLERİN ÜCRETİ
3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca aday çırak ve çırağa ödenecek ücret, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan az olamıyor. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ise asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden az olamıyor. 
Buna göre, yılın ilk yarısında 16 yaşından büyük aday çırak ve çırağa aylık 282,15 liradan; 16 yaşından küçüklere ise aylık 241,65 liradan az ücret ödenemeyecek. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek aylık ücret ise yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde 201,99 liradan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde 101 liradan az olamayacak.

"t1.20120630224137.jpg"

"t2.20120630224153.jpg"

Ücretin gününde ödenmemesi
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri, çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bir başkasına yapabileceğiniz en büyük iyilik, sahip olduklarınızı onunla paylaşmak değil, kendisinin bir şeylere sahip olması için ona yol göstermektir.' Benjamin Disraeli

<p>Taceddin Kutay Kafa Konforu'nda bu hafta, 'hayatın tekliflerine karşı aldığımız pozisyonu nasıl t

'Refik'in kadar kıymetlisin hayatta...'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kutup ayılarını görüntülemek istedi, az daha canından oluyordu!

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?