• $16,8853
  • €17,8334
  • 992.103
  • 2554.08
21 Haziran 2012 Perşembe

Yasalaşan BES Kanun Tasarısı

Bireysel tasarrufların artırılmasına yönelik olarak bireysel emeklilik sisteminin (BES) cazibesinin artırılması amacıyla hazırlanan Yasa Tasarısı geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Vergisel anlamda temel değişiklik, sisteme katılım sürecinde sağlanan vergi avantajı ile sistemden çıkarken yapılan vergilemede oldu.
VERGİ TEŞVİKİ YERİNE DEVLET KATKISI 
Sisteme katılım sürecinde sağlanan ancak sadece ücretliler ve beyanname veren vergi mükellefleri tarafından yararlanılabilen vergi avantajı kaldırıldı.
Devlet, işveren tarafından ödenen hariç olmak üzere, katılımcı tarafından ödenen katkı payının yüzde 25'i kadar katkı yapacak.
Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak.
Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve yatırıma yönlendirilecek. Devlet katkısı ve getirileri haczedilemeyecek ve rehnedilemeyecek.
Üç yıl içinde sistemden çıkan katılımcı Devlet katkısı ve getirisini alamayacak. 3 yıl sonra çıkarsa Devlet katkısı ve getirisinin yüzde 15'ini, 6 yıl sonra çıkarsa yüzde 35'ini, 10 yıl sonra çıkarsa yüzde 60'ını alabilecek.
Sistemde 10 yılı ve 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrınlalar ise Devlet katkısı ve getirilerinin tamamını alabilecek.
DEVLET KATKISINA VİV İSTİSNASI
Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek Devlet katkısı nedeniyle vergi yükümlülüğü doğmaması için Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Kanununda değişiklik yapıldı.
Buna göre, bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları veraset ve intikal vergisinden istisna olacak.
VERGİLEME SADECE GETİRİ ÜZERİNDEN
Mevcut sistemin en çok eleştirilen konusu olan, sistemden çıkarken sadece getiri üzerinden değil, anapara üzerinden de vergi kesintisi yapılmasına son verildi.
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin yüzde 25'ine uygulanan vergi istisnası kaldırılmakla birlikte, emeklilik şirketleri tarafından yapılacak ödemelerde sadece sisteme yatırılan katkı payları ve Devlet katkısının getirisi üzerinden vergi kesintisi yapılacak.
Emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler eskiden olduğu gibi yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek.
İŞVEREN KATKISINDA SINIR YÜZDE 15
İşyeri bazlı emeklilik planlarının kurulmasını teşvik etmek amacıyla işverenlerin çalışanları adına ödeyecekleri katkı paylarının oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.
İşveren, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payının ücretin yüzde 15'ine kadar olan kısmını, yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere vergi matrahından indirebilecek. Bakanlar Kurulu yüzde 15 oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve yıllık tutarı asgari ücretin iki katını aşmamak üzere belirlemeye yetkili olacak. 
VERGİ İADESİ
Bireysel emeklilik sisteminden daha önce ayrılanların anaparaları üzerinden kesilen vergi tutarı, bir yıl içinde başvurmaları halinde iade edilecek.
Emeklilik şirketi tarafından yapılan ödemeler üzerinden kesilen toplam verginin, yapılan ödemelerin irat (getiri) kısmı üzerinden hesaplanacak tutarını aşan kısmı, iade tutarını oluşturacak.

Alt kiracılık ilişkisinde sona erme
KİRAYLA tutulmuş bir yeri kiracısı, sahibinin onayını alarak üçüncü bir kişiye kiraya verebilir. Alt kiracılık denilen bu ilişki, asıl kiracılık ilişkisinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erer.

GÜNÜN SÖZÜ
'Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır.' Nietzsche

<p>Odaknoktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanıönceleyentv4 bunu yapa

tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor? Filiz Zengin Akşam tv'ye anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı! Yüzde 95'i tamamlandı

Gösteri sırasında piton adamı boğdu! Dehşet anları

Yeni keşifler için çalışmalar başladı! ''Tarihin sıfır noktası''