• $13,5806
  • €15,299
  • 793.132
  • 1951.17
12 Şubat 2012 Pazar

Maliye'nin kira gelirlerine ilgisi artarak devam ediyor!

Son yıllarda özellikle kira gelirleri ile gayrimenkul satışlarını mercek altına alan Maliye'nin kira gelirlerine ilgisi artarak devam ediyor...
Elde ettiği kira gelirini beyan etmeyen ev sahiplerinin tespiti önce, apartman veya site yöneticilerinden bilgi istemek suretiyle yapılmaya başladı. Yöneticilere gönderilen yazılarda, yönettikleri site veya apartmanda ikametgah olarak kullanılan kaç bölüm bulunduğunun, bunların ne kadarının kiracılar tarafından kullanıldığının bildirilmesi istenerek, kira gelirini beyan etmeyenlerin tespiti yapılıyordu...
Sonra, tapu kayıtlarından üçten fazla gayrimenkulü olduğu tespit edilen 150 bin muhtemel kira geliri sahibine kira gelirinin beyanına ilişkin bilgiler içeren uyarı mektupları gönderildi...
Şimdi Maliye bir adım daha ileri giderek, hazır beyanname göndermeye hazırlanıyor. Yani işin kaçarı yok...

KAPISINI ÇALMAYANIN KAPISINI MALİYE ÇALACAK
Maliyenin yeni başlattığı çalışmaya göre, banka ve sigorta hesapları ile kamu kurumlarının ortak veri ambarından alınan bilgilere göre ev sahiplerinin kira gelirleri ve vergisi beyanname üzerine yazılıp kendilerine gönderilecek. Ev sahibi gönderilen beyannameyi kabul ederse, beyanname üzerindeki vergiyi ödeyecek. Ya da itiraz edecek.
Öngörülen uygulama vatandaşın işini kolaylaştıracak gibi görünse de gönderilecek beyannamelerin yüzde yüz sağlıklı bilgiler içermesi ve ödenecek verginin doğruluğu mümkün olmayacak.
Zira Maliye tarafından hazırlanacak beyannamelerde sadece konut kira geliri istisnasına yer verilebilecek ve vergi götürü gider yöntemine göre hesaplanacak. Oysa kira geliri elde edenlerin beyanname vermekle birlikte gerçek gider yöntemini seçerek hiç vergi ödememeleri ya da daha az vergi ödemeleri söz konusu olabiliyor. Ayrıca götürü gider yöntemi seçilse de bireysel emeklilik katkı payı ve şahıs sigorta primleri, sağlık ve eğitim harcamaları gibi indirimler nedeniyle daha az vergi ödenmesi söz konusu olabiliyor. Bu bağlamda, gönderilecek hazır beyannamelerin çok küçük bir kısmının onaylanması söz konusu olabilecek. Ancak Maliye tespit ettiği bilgileri mektup yerine beyanname ile bildirerek gayrimenkul sahiplerini gelirlerini beyan etmeleri konusunda uyarmış olacak.

KİMLER BEYANNEME VERMEK ZORUNDA?
2011 yılında;
l Tahsil ettiği konut kira geliri 2 bin 800 lirayı aşanlar,
l Stopaja (vergi kesintisine) tabi işyeri kira geliri 23 bin lirayı aşanlar,
l Hem konut hem de işyeri kira geliri elde edip, konut kira gelirinin 2 bin 800 TL'yi aşan kısmı ile stopaja tabi işyeri kira geliri toplamı 23 bin lirayı aşanlar,
l Konut dışındaki gayrimenkulünü (büro, dükkan, mağaza ya da depo gibi) bedelsiz olarak oğluna, kızına, annesine, babasına, kardeşine ya da başka kişilere tahsis edenler,
l Konutlarını oğlu, kızı, torunu, kardeşi, annesi, babası, büyük annesi ve büyük babası dışındaki kişilere kullanımları için bedelsiz olarak tahsis edenler,
l İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (örneğin basit usulde vergiye tabi olan mükelleflere) kiralayıp, elde ettiği kira geliri 1.170 lirayı aşanlar,
l Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler, gelir vergisi beyannamesi vermek zorundalar.

Emekli ikramiyesinin hesabı
YENİ çıkan 6270 sayılı Yasaya göre 15 yıldan çok memuriyeti olanlar, emekli ikramiyelerini emekli olunca alacaklar. Peki dilekçeye tam olarak ne yazmamız gerekir, sorun olmaması için. Çünkü insanlara komik rakamlar ödeniyormuş. Orhan More
Yeni Yasa hükmüne göre, memuriyette geçen hizmet süresine ilişkin emekli ikramiyesi, memuriyette geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak, memuriyetten ayrıldığınız tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarınız üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak.
Örneğin 16 yıllık memuriyet hizmetiniz Temmuz 2008'de sona ermiş ve Eylül 2012'de emekli olacağınızı varsayarsak, emekli ikramiyeniz, Temmuz 2008'deki emeklilik keseneğine esas aylık tutarınız (derece, kademe ve varsa ek göstergeniz) üzerinden Eylül 2012'de geçerli olan katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak.

AKLINIZDA BULUNSUN
Kira gelirini beyan etmeyen istisnadan yararlanamaz

ELDE edilen konut kira geliri beyan edilmez ya da eksik beyan edilirse konut kira geliri istisnasından yaralanılamaz.Ancak süresinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen kira gelirinin, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce beyan edilmesi halinde, istisnadan yararlanmak mümkün.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hayatta herkes yanlışlık yapar, ne var ki ahmaklar yanlışlıklarında ısrar eder.' Cicero

<p> </p>

İlçe belediyelerine tuz yerine kum mu verildi?

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bizi böyle kandırıyorlarmış! Tüm hileleri ortaya çıktı

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!