• $13,5011
  • €15,3043
  • 796.511
  • 1910.29
2 Şubat 2012 Perşembe

4/a, 4/b ve 4/c'den sonra 60/c-1 ve 60/g

4/a, 4/b ve 4/c kodlarını artık biliyorsunuz...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından oluşan üç kamu sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleşip, üç ayrı sosyal güvenlik kanunu da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek sosyal güvenlik kanununa dönüştürülünce, geçen üç yılı aşkın sürede 4/a, 4b ve 4/c kodlarına alıştık.
1 Ekim 2008 öncesinde SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı iştirakçisi olarak tanımlanan sigortalılık statüleri, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) benlerinde tanımlanınca;
SSK sigortalıları 4/a'lı,
Bağ-Kur sigortalıları 4/b'li,
Emekli Sandığı iştirakçileri de 4/c)'li olarak adlandırılmaya başlandı.
Eskiden kendisini 'SSK sigortalısıyım' diye tanımlayanlar, şimdi '4/a'lıyım' diyorlar. Bağ-Kur sigortalısı olanlar da '4/b'liyim' diyor...
60/c-1 ve 60/g

SİGORTALISI

Şimdi, '60/c-1' ve '60/g' kodlarına alışma zamanı. Zira bu kodları çok sık duyacağız.
Nasıl ki SSK sigortalıları 4/a'lı, Bağ-Kur sigortalıları 4/b'li, Emekli Sandığı iştirakçileri 4/c'li olarak tanımlanıyorsa, zorunlu genel sağlık sigortasının 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle, bundan böyle herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kapsamında bulunmayanlar da genel sağlık sigortası uygulaması açısından '60/c-1'li' veya '60/g'li' olarak tanımlanacak.
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar, 5510 sayılı SS ve GSS Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasında bentler halinde sayılmış.
60. maddenin (g) bendi hariç diğer bentleri dışında kalan ve başka ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, öncelikle 60. maddenin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar.
Yapılacak gelir testi sonucuna göre de genel sağlık sigortası statüleri ya 60/g kapsamındaki devam edecek ya da 60/c-1 olarak değiştirilecek.

60/c-1'LİLER     

Yapılacak gelir testi sonucunda, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, 60. maddenin birinci fıkrasının (c/1) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar. Yani bunlar '60/c-1'li' olacaklar ve genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak.

60/g'LİLER
Yapılacak gelir testi sonucunda, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olduğu tespit edilenler, 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar. Yani bunlar '60/g'li' olacaklar ve genel sağlık sigortası primlerini gelir durumuna göre kendileri ödeyecekler.
60/g'li olup, yapılacak gelir testi sonucunda, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

l 295,50 TL'den 886,50 TL'ye kadar olanlar 35,46 TL,
l 886,50 TL'den 1.773 TL'ye kadar olanlar 106,38 TL,
l 1.773 TL ve üzerinde olanlar ise 212,76 TL,
genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.

Borçlu 4/b'linin eşi GSS'li olabilir
60 günden fazla prim borcu olup, tecil veya taksitlendirme talebinde bulunmayan 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu eşi ve eğitimi devam eden 18 yaş üstü çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Ancak bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş ve 18 yaş üstü çocukları genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunabiliyorlar.
Talepte bulunduktan sonra gelir testi için ikametlerinin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları halinde, gelir tespiti sonuçlarına göre (60/g) kapsamında prim ödemek suretiyle veya (60/c-1) kapsamında primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık hizmetlerinde yararlanabilecekler. Ancak 4/b sigortalısı, bu şekilde (60/g) kapsamında tescil edilen kişinin, bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanamayacak.

Banka sandığı mensuplarının çocukları
OĞLUMUZ  23.12.1992 doğumlu. Sağlık yardımı, doğumundan bugüne kadar Garanti Bankası Emekli Sandığı Vakfından faydalandı. Şu anda liseden mezun ve üniversite imtihanlarına girecek. Öğrenci belgesi alana kadar banka tarafından sağlık yardımı donduruldu. Üniversiteyi kazandığı taktirde, öğrenci belgesini ibraz ettiğimiz andan itibaren 25 yaşını doldurana kadar o sandıktan faydalanacak. Gelir testi yaptırmamız gerekir mi? Sevgi Engiz
5510 sayılı SS ve GSS Kanununun geçici 20. maddesi gereği, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, bu sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlülerinin sağlık hizmetleri, SGK'ca devralınıncaya kadar ilgili kuruluşlarca karşılanacak.
Ancak oğlunuz bakmakla yükümlü olduğunuz kişi durumundan çıktığından, yeniden bakmakla yükümlü olunan kişi durumuna girene kadar, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak ve gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendisi olacak.

GÜNÜN SÖZÜ
'Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar.'   S. L. Braundon

<p class='MsoNormal'> </p>

Galatasaray kötüye gidiyor

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor