• $16,192
  • €17,4658
  • 965.283
  • 2438.84
22 Ocak 2012 Pazar

'Mükellef Bilgileri Bildirimi' zorunluluğu geldi

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda 'Mükellef Bilgileri Bildirimi' verilmesi zorunluluğu getirdi.
Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20 Ocak 2012 tarihili Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞUNDA OLANLAR
Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm Kurumlar Vergisi mükellefleriyle ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden Gelir Vergisi mükellefleri vermek zorunda. Bildirimin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekiyor.
Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecek.
Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin 'Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat' alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklar.

BİLDİRİMİN ŞEKLİ VE VERME ZAMANI
Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd' adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor.
Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor.
Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda verecekler. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunlu. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekiyor.
Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kağıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Herhangi bir şekilde elektronik ortam dışında gönderilen bildirimler verilmemiş sayılacak.

BİLDİRİMİN GÖNDERİLMESİ VE DÜZELTME İŞLEMLERİ
Mükellef Bilgileri Bildirimi'nin düzenlenmesi ve onaylanmasında şunlara dikkate edilmesi gerekiyor:
l Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına, 
l Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,
l 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına yazılacak.
Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekiyor. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildirimi'nin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacak.
Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal ediliyor ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul ediliyor. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekiyor.

Kız çocukları için gelir testi yaptırmak gerekiyor mu?
Ben ve eşim emekliyiz ve 20 Mayıs 2012'de 18 yaşına girecek bir kızımız var. Kızım bugüne kadar benim üzerimden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu fakat şimdi bu yeni kanunla kafamız çok karıştı! Kızım 20.05.1994 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde Lisans 1'de okuyor. Şimdi bu bilgiler ışığında kızım yine sağlık hizmetlerinden yararlanacak mı yoksa yeni kanuna göre 31 Ocak'a kadar yapmam gereken şeyler var mı? Nurettin Kurtuluş
1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor. Ancak durumlarında değişiklik olduğunda (çalışmaya başlama, evlenme gibi), sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun'a göre yeniden belirleniyor. Kız çocuğunun durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde (tekrar işsiz kalması veya boşanması gibi), bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.
Kızınız, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olduğundan, çalışmaya başlayana veya evlenene kadar sizin üzerinizden sağlık yardımı alabilecek.
Çalışmaya başlaması halinde, sağlık yardımını kendi sigortası üzerinden almaya başlayacak. Tekrar işsiz kalması halinde, eğer evlenmemiş ise yine sizin üzerinizden sağlık yardımı alabilecek. Bu nedenle herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.

AKLINIZDA BULUNSUN
Bildirim verilmemesi halinde verilecek ceza
Mükellef Bilgileri Bildirimi'ni elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Bu ceza mükellefin durumuna bağlı olarak 580 TL ile 1.170 TL arasında değişiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner sanır.'
Sadi

<p>İstanbul  Atatürk Havalimanı'nda dev bir eser hayata geçiyor. Türkiye'nin en büyük millet  bahçes

Akşam TV en büyük millet bahçesinden canlı yayında

7 bin yıllık buğday Diyarbakır'da boy gösterdi! Çiftçiler 'Buğday sorunu kalmayacak' dedi

Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da! LEGO'ları kullanarak yaptılar

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan festivalde konuşma yaptı