• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
29 Ocak 2012 Pazar

Gelir tespitinde paniğe gerek yok

Geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemini oluşturan konulardan biri de 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınanların gelir tespiti başvurularına ilişkin oluşan uzun kuyruklardı...
Yazılı basının ve televizyonların haberi veriş şekli, kamuoyunda, gelir tespiti için sanki 31 Ocak son günmüş algısı yarattı. Ardından yetkililer tarafından yapılan karmaşık açıklamalar da bu algıyı güçlendirdi.
Oysa paniğe gerek yok, zira 31 Ocak gelir tespitinde son gün değil. Ancak fazla gevşememek de gerekiyor.

SÜRE TEBLİĞDEN İTİBAREN BİR AY
Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalanların genel sağlık sigortalılıkları, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 60/g kapsamında resen tescil edildi.
Genel sağlık sigortalılıkları tescil edilenlere ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiği yazılı olarak bildirilmeye başlandı.
Bir aylık başvuru süresi, 1 Ocak'tan itibaren değil, SGK tarafından gönderilen yazının tebliğ tarihinden itibaren başlıyor. Ancak SGK tarafından gönderilecek yazının alınmasını beklemeksizin de doğrudan gelir testi için başvurmak mümkün. Dolayısı ile 31 Ocak tarihi, son müracaat tarihi değil.
Yazının 15 Ocak 2012 tarihinde tebliğ edilmiş olması halinde, bu kişi 15 Şubat tarihine kadar gelir tespiti için başvurabilecek. Keza kendisine 30 Ocak 2012 tarihinde tebligat yapılacak kişinin de 28 Şubat'a kadar gelir tespiti için başvurma hakkı var.

GELİR TESTİNİN SONUCU

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılığı 60/g kapsamında tescil edilenlerin primleri, gelir testleri sonuçlanıncaya kadar asgari ücret üzerinden 106 lira olarak tahakkuk ettirilecek. Ancak gelir testi sonucuna göre gerekli düzeltme yapılacak.
Gelir testi sonucunda, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalıkları ile tahakkuk ettirilen prim tutarı iptal edilecek. Bunların genel sağlık sigortalılıkları 1 Ocak itibariyle 60/c-1'li olarak tescil edilip, primleri de devlet tarafından karşılanacak.
Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte biri ile asgari ücrete kadar olanların asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilen primleri, asgari ücretin üçte biri üzerinden yeniden hesaplanarak 36 lira olarak düzeltilecek.
Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretle asgari ücretin iki katına kadar olanların ise asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilen 106 liralık primlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.
Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı ve üzerinde olanların genel sağlık sigortası primleri, asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanacak ve daha önce asgari ücret üzerinden 106 lira olarak tahakkuk ettirilen primleri 213 lira olarak düzeltilecek.
İlk prim ödemesi de şubat ayı sonuna kadar yapılacağından, paniğe gerek yok. Yeter ki SGK yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde başvurulmuş olsun.
Sorun, SGK yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespiti için başvurulmaması halinde söz konusu.
Zira bu durumda aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı kabul edilecek ve asgari ücretin iki katı üzerinden 213 lira prim tahakkuk ettirilecek.

Eğitim için yurtdışına gidenlerin GSS durumu
2009 Eylül ayından beri Belçika'da doktora yapan 1986 doğumlu oğlum, yaş nedeniyle 2011 Kasım itibariyle benim üzerimden sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Daha üç yıl kadar yurtdışında kalacak. Bursu yok ve çalışmıyor, bizim imkanlarımızla okuyor. Orada talebe müfettişliğine Belçika'daki ikamet adresini bildirmesine rağmen adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde hala bizim üzerimizde gözükmekte. Biz bu durumda normal olarak onun GSS kapsamında olmasını istemiyoruz. Orada zaten sigortası var. Burada da özel sağlık sigortası var.  Bu durumda ne yapmalıyız? Nursun Tan
İkametgahı yurtdışında olan veya eğitim için yurtdışına giden ve sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından karşılananların genel sağlık sigortası kapsamında tescillerinin yapılmaması gerekiyor. Oğlunuzun da genel sağlık sigortalısı olmaması için ikametgah adresinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekiyor. Bunun için yurtdışında ikamet ettiğine ilişkin belge ile nüfus idaresine başvurmanız halinde, oğlunuzun ikametgah adresinin yurtdışı adres olarak güncellenmesi gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Borçlu Bağ-Kur'lunun da sağlık hizmeti alması mümkün 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlardan 60 günden fazla prim borcu olan ve tecil veya taksitlendirmede bulunmayan sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.
Ancak bu kişiler 4/a (SSK) kapsamında hizmet akdine tabi çalışmaya başladıklarında 4/b kapsamındaki sigortalılıkları sona eriyor.
4/a kapsamında adlarına en az 30 gün prim ödendiği tarihten itibaren de kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımlarından yararlanmaya hak kazanıyorlar.

GÜNÜN SÖZÜ
'Yarın bambaşka bir insan olacağım diyeceğine, neden bugünden başlamıyorsun?' 
Epiktetos

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak