• $7,4744
  • €9,0465
  • 441.573
  • 1556.77
03 Temmuz 2012 Salı

Mali tatil bugün başladı

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

2007 yılından bu yana her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanıyor. Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor.
Bu yıl da haziran ayının son günü tatile gelince, 20 Temmuz 2012 Cuma akşamına kadar devam edecek olan mali tatil, ilk iş günü olan 2 Temmuz'u izleyen 3 Temmuz'da (bugün) başlamış oldu.

BEYANNAME SÜRELERİ UZUYOR
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içinde (3-20 Temmuz tarihleri arasında) kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi, resim ve harç beyannamelerinin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacak.
Yine aynı kanuna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecek.
Buna göre, beyanname verme süresinin son günü 3-20 Temmuz tarihleri arasında kalan vergi, resim ve harç beyannameleri ile 27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gereken beyannameler, 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek. İsteyen mükellef, beyannamelerini 27 Temmuz'u beklemeden daha önce de verebilecek.

SÜRESİ UZAYAN BEYANNAMELER
Mali tatil nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzamayan beyannameler, 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No'lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ'de açıklanmıştı.
Örneğin, 23 ve 24 Temmuz tarihlerine kadar verilmesi gereken Haziran 2012 dönemine ait muhtasar ve KDV beyannameleri ile damga vergisi beyannamesi, 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.
Tebliğe göre Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi ile Şans Oyunları Vergisi'ne ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri mali tatil nedeniyle uzamıyordu. Ancak Danıştay 7. Dairesi tebliğin bu bölümünü iptal ettiğinden, bu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzayacak.  

ÖDEME SÜRESİ
Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor. Buna göre, kanuni verilme süresi 3-20 Temmuz ve mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün (21-27 Temmuz)  içinde kalan beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz'da sona erecek. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup vadesi 3-20 Temmuz tarihleri arasına rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi de 27 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.

UZLAŞMA VE İNDİRİM TALEPLERİ
Talepte bulunma süresinin son günü 3-20 Temmuz tarihlerine rastlayan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara ilişkin olarak, 27 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulabilecek.

DAVA AÇMA SÜRESİ
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olan dava açma süresi, mali tatil süresince işlemiyor.
Buna göre, dava açma süresinin mali tatile rastlaması nedeniyle mali tatil süresince işlemeyen süreler,  20 Temmuz sonrasına eklenecek.
Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme (adli tatil) süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacak.

AKLINIZDA BULUNSUN - SGK bildirimlerinde mali tatil
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken sürenin son günü mali tatile (3-20 Temmuz) rastlayan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalı işten çıkış bildirgesinin verilme süresi, idari para cezalarına itiraz ve ödeme süresi, borç itirazları ve taksitlendirme taleplerine ilişkin süreler ile 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının beyan ve bildirim süreleri, İŞKUR'a verilmesi gereken işsizlik sigortası ile ilgili işten ayrılma bildiriminin verilme süresi, mali tatilin bittiği günden (20 Temmuz'dan) itibaren 7 gün (27 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar) uzuyor.

Kıdem tazminatına esas ücret
Emekliyim ve on beş yıldan beri SGDP ödenerek maaşlı olarak çalışıyorum. İşveren ücretli olarak çalışmamı teklif etti. Maaşım net 3.200 TL'dır. Ücretli çalışmayı kabul ettiğim takdirde ayda kırk saat üzerinden net 1.200 TL alacağım. Bir sene sonra işten ayrıldığım takdirde kıdem tazminatım hangi ücret üzerinden ve nasıl hesaplanacaktır? Mustafa Özcan
Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. İşçinin, aynı işverenin işyerlerinde işe başladığı tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ancak kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
Tam süreli çalışmanız karşılığı aldığınız ücret ile kısmi süreli çalışmanız karşılığı alacağınız ücretin her ikisi de bugün için geçerli olan kıdem tazminatı tavan tutarını (3.033,98 TL) aşıyor. Buna göre kıdem tazminatınızın, tazminata hak kazanacağınız tarihte geçerli olan tavan tutar esas alınarak hesaplanması gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Kelimenin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.' Konfüçyüs

<p>Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda büyük başarılar elde güvenlik güçleri, aynı kararlılığ

Terör örgütü PKK'ya sınırda nefes kesen operasyon! Finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karadeniz somonuna Japon ilgisi! Önce Vietnam'a, oradan Japonya'ya gidiyor

Bu besin vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor!