• $15,8359
  • €16,7357
  • 927.268
  • 2394.83
25 Ekim 2011 Salı

KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

TÜBİTAK tarafından özel sektöre yönelik olarak sağlanan proje desteklerinden birisi de 1505 kodlu 'KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı'dır. Program, TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler açısından değerlendirildiğinde KOBİ'lere yönelik olarak başlatılan ikinci destek programıdır. Söz konusu programda KOBİ ve üniversite işbirliğinin sağlanması ve bu yolla yeni fikirlerin ticari değere dönüşmesi amaçlanıyor.

PROGRAMIN AMACI
Ülkemizdeki işletmelerin önemli bir bölümü Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) niteliğinde. KOBİ'lerin gerek mali açıdan gerekse teknik açıdan desteklenmeleri Ar-Ge ve yenilik yoluyla katma değer yaratmaları yönünden büyük önem taşıyor. Ancak KOBİ'ler ihtiyaç duyulan teknolojinin kendi ana faaliyet alanlarından farklı bir disiplinde olması, bu faaliyetler için yapılması gereken ek yatırımın ekonomik olmaması, Ar-Ge insan kaynağı yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yeterli kaynak ayıramıyorlar.
Diğer taraftan, ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin ve gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının çıktılarının sanayiye aktarılması noktasında önemli eksiklikler mevcut.
1505-KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı, üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ'lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

SAĞLANAN DESTEK
Projelere sağlanacak olan destek miktarı projenin niteliğine göre belirleniyor ve proje bütçesinin yüzde 75'i TÜBİTAK, kalan yüzde 25'i ise KOBİ tarafından karşılanıyor. Proje bütçesi için üst sınır 300.000 TL ve destek süresi proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlenmiş durumda.
Projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele yapılacak olan proje teşvik ikramiyesi ve üniversite/kamu araştırma kurumuna yapılacak olan proje kurum hissesi ödemeleri 300.000 TL'lik proje bütçesine dahil değil. Bu ödemeler belirlenen kurallara göre ayrıca yapılacaktır.

BEKLENTİ VE ARANAN KOŞUL
Proje kapsamında;
- Yeni bir ürün üretilmesi,
- Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
- Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirilmesi,
- Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi bekleniyor.
Proje, Ar-Ge faaliyetleri yürütücü kuruluştaki araştırmacılar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda KOBİ'lerin projede Ar-Ge faaliyeti yapması beklenmeyip, sadece proje çıktılarını uygulamaya geçirerek ticarileştirmesi koşulu aranıyor.
Programa sunulacak projelerin, yeni bir yüksek lisans/doktora tezi veya bir temel araştırma çalışması olması gerekmiyor. Daha önce TÜBİTAK 1001, BAP vb. programlarda veya yüksek lisans/doktora kapsamında gerçekleştirilmiş olan, bir KOBİ firmasıyla uygulamaya ve ticari değere dönüştürülmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri de programa sunulabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler TÜBİTAK'tan edinilebilir.

TİS ile belirlenen ücret ve çalışma şartları
Özel bir  şirkette çalışmaktayım. 2006 yılında şirket el değiştirdi, fakat ismi aynı kaldı. 2011 yılında şirketin ismi, alan şirketin ismiyle aynı oldu. Bizim şirketi alan şirketin personelleri  bizden yarım saat daha az çalışıyorlar ve bizden daha çok ücret alıyorlar. Sendika yeni sözleşme imzaladı, fakat hakların belirli bir kısmını aldık. Kalan hakların ise yıllar itibarıyla yavaş yavaş alınacağını söylüyorlar. Kanunen böyle bir hakları var mı? İsmi saklı
İşçi ve işverenin karşılıklı ekonomik ve sosyal hak ve yükümlülükleri ile çalışma şartları, işçi ve işveren arasında yapılan bireysel iş sözleşmesi ya da işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile belirlenir.
Sorunuzdan, işyerinizde toplu iş sözleşmesi uygulandığı anlaşılıyor. Çalışma saatleriniz ve ücretleriniz toplu iş sözleşmesi ile belirlendiğine göre, işverenin tek taraflı olarak sizin için farklı, eski çalışanları için farklı bir belirleme yaptığını söyleyemeyiz. Bu durumda da işverenin kanunen olmayan bir hakkını kullandığını söyleyebilmek mümkün değil.

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama