• $16,1271
  • €17,3074
  • 965.704
  • 2375
24 Kasım 2011 Perşembe

KDV indirimi et fiyatını ucuzlatır mı?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in, Başbakan'ın talimatıyla toptan et satışında katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirileceğine ilişkin açıklaması Pazar günü tüm yazılı basında yer aldı. Pazartesi gününden itibaren de televizyonlarda etteki katma değer vergisi indiriminin tüketiciye yansıyıp yansımayacağı tartışmaları işlenmeye başlandı. Zira Bakan'ın açıklaması, KDV oranındaki indirimin tüketici fiyatlarına da yansıyacağı ve fiyatlarda bir miktar indirim olacağı şeklindeydi.

İNDİRİM ET FİYATINI DÜŞÜRMEZ

Birileri Sayın Bakanı fena yanıltmış. Toptan et satışında KDV indiriminin tüketiciye yansıması, dolayısıyla et fiyatının ucuzlaması söz konusu değil.
Zaten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'KDV indiriminin toptan et satışında yapılacağı ve bunun da vergi gelirlerine olumsuz yansımayacağı' söylemi de bunu teyit ediyor.
Toptan et satışındaki KDV indirimi vergi gelirinde azalma yaratmayacağına göre, bu kaybı kim finanse edecek? Tabii ki vatandaş.
Toptan et satışındaki KDV oranı yüzde 8 de olsa, yüzde 1 de olsa, tüketici yine yüzde 8 oranında KDV ödeyecek. Tüketici şimdi de yüzde 8 KDV ödüyor, indirim yapıldığında da yüzde 8 KDV ödeyecek.
Tüketiciye satış yapanlar da tüketiciden tahsil ettikleri KDV ile toptan et alımında yüklendikleri KDV arasındaki farkı Maliyeye yatıracak. Böylece Maliye Bakanı'nın da söylediği gibi KDV indiriminin vergi gelirlerine olumsuz etkisi söz konusu olmayacak.
Kasap yüzde 1'le aldığı eti tüketiciye yüzde 8'le satacak. Lokantacı, kebapçı, dönerci yüzde 1'le aldığı etle yaptığı yemeği, kestiği döneri vatandaşa yüzde 8'le satacak. Tahsil ettiği KDV ile ödediği KDV arasındaki indirim yoluyla gidermediği KDV farkını da Maliyeye yatıracak.

İNDİRİM KİME YARAR?

Toptan et satışındaki KDV indirimi tüketiciye yansımayacaksa, vatandaşın yiyeceği et ucuzlamayacaksa kime yarayacak? Toptan et satışında yapılacak KDV indirimi başta et ithalatçıları olmak üzere toptan et alım satımı yapanlara yarayacak. KDV dolayısıyla yüklenmiş oldukları finansman yükü yüzde 7 azalacak.
Bir miktar da kayıt dışında azalma sağlayabilir. Tüketiciye yansıması ise olsa da hissedilmez.

AMAÇ ET FİYATINI DÜŞÜRMEKSE
Amaç et fiyatını düşürmek, vatandaşın daha fazla et yemesini sağlamaksa, tüketicinin ödediği KDV'nin de indirilmesi gerekiyor.
Hatta et fiyatının düşürülmesi için üretim maliyetinin düşürülmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için de üreticinin yem maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Bunun için de yapılabilecek şeylerin başında besicinin yem için ödediği KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi geliyor.
Ancak bunlar yapıldığında et fiyatlarında ucuzlama söz konusu olabilir. Bunun için de vakit geçmiş değil. Toptan et satışında KDV oranının indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı bu yazının yazıldığı tarih (dün) itibariyle henüz yayımlanmamıştı. Toptan et satışıyla birlikte perakende et satışında ve yemdeki KDV oranı da düşürüldüğünde et fiyatlarında ucuzlama sağlanabilir. Tabi amaç et fiyatını ucuzlatmaksa...

KATKI
Elektrik faturalarındaki maliyetler
Kaçak elektrik kullananların dürüst vatandaşlara yansıtıldığını artık biliyoruz. Elektrik faturalarında 'KK Bedeli' olarak yer verilen ek ödemeyle bu sorun çözülmüş. Yetkililerden öğrendiğimize göre ayrıca bir de 'sayaç okuma bedeli' de ödüyormuşuz. Bunları öğrenince biz de katkı sağlamak istedik ve faturalarda yer alabilecek ilaveler konusunda aklımıza bazı şeyler geldi. KKGB: Kapıya Kadar Gelme Bedeli, ZBB: Zile Basma Bedeli, FYB: Faturayı Yazma Bedeli, BGB: Bilgisayara Girme Bedeli, GÜKB: Göz Üstündeki Kaş Bedeli SVBÇB: Selam Verip Borçlu Çıkma Bedeli.

2,5 yıl önce tutulan tutanak aleyhime delil olur mu?
4,5 yıldır bir alışveriş merkezinde çalışıyorum ve yaklaşık 2 yıl çok fazla çalıştırıldık. Bu fazla mesailer de bordrolarda belirtilmiyor. Fazla çalıştığım günlerin yazılı olarak kanıtı elimde ve çok sağlam kanıtlar. O yüzden haklı nedenlerden dolayı noterden ihtarname çektirdim, iş akdimi feshettim ve kıdem tazminatımı istedim. Eğer kabul etmezlerse açacağım davayı kazanma olasılığım nedir? Yaklaşık 2,5 yıl önce hakkımda tutanak tutulmuştu onu aleyhime kullanabilirler mi? (İsmi saklı)
Yaptığınız fazla çalışma karşılığı olan fazla çalışma ücretiniz ücret bordronuza yansıtılmadığına göre, ücretiniz kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemiş kabul edilir. Bu da size iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak feshetme hakkı verir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi de kıdem tazminatına hak kazanır. Fazla çalışmanızı ispat etmeniz halinde, mahkeme lehinize karar verecektir.
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı işgünü içinde ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılması gerekiyor. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
Sizin olayınız işveren tarafından 2,5 yıl önce öğrenilmiş ve tutanak tutulmuş ancak işveren altı işgünü içinde bu hakkını kullanmamış. Dolayısıyla bu durumunuzu aleyhinize kullanması mümkün değil.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bütün hataları yapacak kadar uzun yaşamayacağımıza göre başkalarının hatalarında ders çıkarmamız gerekir.' Hyman Rickover

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Doç. Dr. M</span>ehmet Yalçın Yılmaz <span st

İsveç, Stokholm Sendromu'ndan kurtulabilir mi?

Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

NASA tarih verdi! Dünya'ya doğru hızla yaklaşıyor

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Her anını kaydetti