• $15,7976
  • €16,7221
  • 930.596
  • 2405.94
10 Kasım 2011 Perşembe

Deprem bağışlarının vergi matrahından indirilmesi

Van depremi, halkımızın zor günlerde nasıl kenetlendiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Yardım kampanyalarına katılım öylesine büyük ki, deprem bölgesinde dağıtım sorunu yaşanmaya başladı ve yardımların zamana yayılması uyarısı yapılmak zorunda kalındı.
Depremin vergi mükellefleri, işverenler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini daha önce yazmıştık. Bugün, yapılan bağış ve yardımların vergi matrahından indirimine ilişkin kısa hatırlatmalar yapacağız.
Yapılan bağış ve yardımın vergi matrahından indirimi, nakit veya ayni olmasına ve yardımın yapıldığı yere göre değişiyor. Duruma göre, yapılan bağış ve yardımın tamamı veya beyan edilen kazancın yüzde 5'ine kadar olan kısmı indirim konusu yapılabiliyor.

YARDIM KARARI ALINMIŞ OLMASI

Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, şirketlerin kurum kazancından; gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebiliyor.
Bakanlar Kurulu 26 Ekim günü, Van ve çevresinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören afetzedeler için de yardım kampanyası düzenlenmesi kararı aldı.
Yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin 2011/2350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 27.10.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

YARDIMIN KIZILAY ARACILIĞIYLA YAPILMASI
KVK'nın 10/1-f maddesi ile GVK'nın 89. maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine göre, Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların da tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.
Bu bağlamda, Van ve çevresinde meydana gelen depremde zarar gören depremzedelere Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün olabilecek.
Ayni bağış ve yardımların ise kurum kazancının ve gelir vergisi matrahının yüzde 5'ine kadar olan kısmı indirim konusu yapılabilecek.

BAĞIŞLARIN BELGELENDİRİLMESİ
Depremzedelere yapılan yardım ve bağışların matrahtan indirimi, yardım ve bağışın makbuz karşılığı yapılması koşuluna bağlı.
Bu nedenle, yapılan bağış karşılığında, bağış yapılan kurum veya Türkiye Kızılay Derneği'nden makbuz alınması gerekiyor.

AYNİ YARDIMLAR
Depremzedelere yapılan parasal bağış ve yardımların, bağışı kabul eden kuruluşça verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalara açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontuyla belgelendirilmesi yeterli. Gıda, giyecek, çadır, battaniye gibi ayni bağış ve yardımların belgelendirilmesinde ise durum biraz farklı.
Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanması halinde, fatura düzenlenmesi gerekiyor. Dışarıdan alınmış olması durumunda ise ilgili kurum ve kuruluş tarafından teslime ilişkin belge düzenlemesi yeterli. Düzenlenecek belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekiyor.
Ayrıca bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde, faturada belirtilen değerlerin ilgili kurum ve kuruluş tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması gerekiyor.

Bankaya yatırılan bağışlar
GEÇMİŞTE düzenlenen yardım kampanyalarında, bankalarda bağış hesapları açılmış; Maliye Bakanlığı da verdiği özelgelerde, banka hesaplarına yatırılan bağış karşılığında alınacak dekontta, hesabın ve yapılan bağışın söz konusu yardım kampanyasına ilişkin olduğunun belirtilmesi koşuluyla, yapılan bağışın banka dekontuna dayanılarak da vergi matrahından düşülebileceğini belirtmişti. Aynı durumun, Van ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle yapılacak bağışlar için de geçerli olacağını düşünüyoruz.

20 gün askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı 50'ye indirir
15.12.1965 doğumluyum. 04.06.1988'de işe başladım, şu anda çalışıyorum. 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi yatırırsam ne zaman emekli olurum? Kadir Küçük
04.06.1988 sigorta başlangıcıyla, en az 5450 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 51 yaşınızı doldurduğunuzda; askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptıysanız 20 günlük askerlik borçlanması yaparak 5375 prim günüyle 50 yaşınızı doldurduğunuzda, 4/a (SSK) statüsünden emekli olursunuz.
Prim gününe ihtiyacınız yoksa askerlik sürenizin tamamını borçlanmanıza gerek yok. Emeklilik yaşınızın bir yaş inmesi için 20 gün borçlanma yapmanız yeterli.

GÜNÜN SÖZÜ
'Atatürk yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. O'nun büyüklüğünü kavrayabilmek için uzaklardan bakmak gerekir.'
 Claude Ferrer

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama

Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanı! 157 yıl hayatta kaldı

Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını söylüyorlardı! Çizimleri herkesi şaşırttı