• $13,4736
  • €15,3954
  • 788.731
  • 2096.26
26 Şubat 2012 Pazar

İsteğe bağlı sigortada 41 ayı dolanlar dikkat!

1 Ekim 2008 öncesinde SSK kapsamında başlayan isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerin kritik 41 ayı şubat sonunda doluyor!
Emeklilik planlamanızı 4/a (SSK) statüsünden emekli olmak üzere yaptıysanız isteğe bağlı sigortalılığınızı şubat ayı sonu itibarıyla sonlandırmanız gerekiyor. Aksi halde daha çok prim ödeyerek, daha geç emekli olmak zorunda kalabilirisiniz.
1 Ekim 2008 tarihinden önce hem SSK hem de Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı sigortalı olunabiliyordu. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSS Kanunuyla SSK'lı olarak isteğe bağlı sigortalılık kaldırıldı. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeye başlandı.
Buna göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce 506 sayılı SSK kapsamında isteğe bağlı sigortalılığını başlatıp, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da isteğe bağlı prim ödemeye devam edenlerin, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki prim ödeme süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.
Örneğin, 1 Ocak 2008 tarihinde SSK kapsamında isteğe bağlı prim ödemeye başlayan sigortalının, 1 Ekim 2008 tarihine kadarki prim ödemeleri 4/a (SSK) kapsamında, bu tarihten sonraki prim ödemeleri ise 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

SON YEDİ YILIN ÖNEMİ

2829 sayılı kanuna göre, birden fazla statüde prim ödemiş olanlara birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlanırken son yedi yıllık (2520 gün) fiili prim ödeme süresi içinde en fazla hangi statüden prim ödemiş ise o statüden emekli aylığı bağlanıyor.
Bu bağlamda hem 4/a hem de 4/b statüsünde prim ödemesi olan sigortalının 4/a statüsünden emekli olabilmesi için son yedi yıllık fiili prim ödeme süresi içinde daha çok (en az 1261 gün) 4/a statüsünde prim ödemiş olması gerekiyor.
İşte bu noktada 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı prim ödeyenler için kritik tarih Şubat 2012 ayı sonu oluyor. Bu kişiler şubat ayı sonu itibariyle 41 ay (1230 gün) 4/b statüsünde prim ödemiş olacaklar. 4/a statüsünden emekli olmak için isteğe bağlı sigortalılıklarını sonlandırıp, kalan eksik günlerini 4/a statüsünde prim ödeyerek tamamlamaları gerekiyor.
Aksi halde ya 4/b statüsünden daha fazla prim ödeyerek ve daha geç emekli olmak ya da yeniden 4/a statüsünde 1260 gün daha prim ödemek zorunda kalacaklar.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONLANDIRILMASI
İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren sona eriyor.
Buna göre, en son Şubat ayı primini ödeyenlerin 1 Mart'tan itibaren isteğe bağlı sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunmaları halinde, isteğe bağlı sigortalılıkları 1 Mart tarihi itibarıyla sona ermiş olacak.

A.Ş. kurucu ortakları Bağ-Kur sigortalısı sayılmıyor
Bağ-Kur emeklisiyim. Ortağı olduğum limited şirketin 2011 yılı sonu itibarıyla tasfiyesi nedeniyle emekli aylığımdan SGDP kesilmemesi için talepte bulundum. Verilen cevapta başka bir anonim şirkette kurucu ortak olduğumun görüldüğü belirtilerek, ticaret sicilinden yazı getirmem istendi. Söz konusu şirket 1998'den beri gayri faal olup, 2007 yılında vergi dairesince resen terkin edilmiş. Ticaret Sicili tarafından da '5174 sayılı kanunun 10. maddesi gereği 01.04.2008 tarihi itibarıyla oda kaydı silinmiştir' yazısı alıp Bağ-Kur'a tekrar müracaat ettiğimde, '5174 sayılı yasa ile kaydın silinmesi yeterli değil' diyerek 'SGDP pirimi kesmeye devam edeceklerini' belirttiler.
Adı geçen AŞ ortaklarının birisi vefat etmiş, diğerlerine ise ulaşamıyorum. Haliyle genel kurulu toplayıp tasfiye kararı alıp tasfiye etmem de imkansız. Keyfi yorumda bulunularak prim kesintisine devam etmek ne derece doğrudur sizce? Nasıl davranmam gerekir, ne tavsiye edersiniz? Musa Başaran
Anonim şirketin vergi mükellefiyetinin vergi dairesince resen terkin edilmesi ve oda kaydının silinmesi şirketin varlığını ortadan kaldırmıyor. Şirketin ticaret sicil kaydının silinmesi gerekiyor. Türk Ticaret Kanunu'nun 435. maddesi hükmüne göre mahkemeden şirketin tasfiyesini talep edebilirsiniz. Diğer yandan anonim şirketlerin kurucu ortakları 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu ile 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren zorunlu Bağ-Kur sigortası kapsamından çıkarıldı. Anonim şirket kurucu ortakları 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur sigortalısı sayılmadıklarından, bu tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne de (SGDP) tabi olmamaları gerekiyor. Anonim şirkette sadece kurucu ortak olup yönetim kurulu üyesi değilseniz, emekli aylığınızdan SGDP kesilmemesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bugün ne olduğunuz, dünkü tercihlerinizin sonucudur. Yarın ne olacağınız ise bugünkü kararlarınızın sonucu olacaktır.'   William Shakespeare

<p> </p>

Hisar O+ neden önemli?

Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! İşte o liste

Efsane geri döndü! Hurda aracın hayran bırakan değişimi!