• $13,4258
  • €15,1745
  • 791.435
  • 1927.66
19 Şubat 2012 Pazar

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

Son yıllarda özellikle kira gelirleri ile gayrimenkul satışlarını mercek altına alan Maliye, kira gelirlerinin beyanına ilişkin 'Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'ni devreye soktu.
Sadece kira geliri elde eden mükelleflerin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin, mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'nin uygulanmasına 2011 yılı kira gelirlerinden itibaren başlanacak. İzleyen yıllarda da aynı uygulamaya devam edilecek.
Uygulamaya koyulan sistemle, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandıkları zaman kaybı ve parasal maliyetlerin azaltılması ve vergiye tabi gelirlerin vergi kanunlarına hakim olamama ya da ihmal gibi nedenlerle eksik ya da yanlış beyan edilmesi gibi risklerin en aza indirilmesi ve böylece vergi kanunlarına gönüllü uyumun artırılması amaçlanıyor.
Uygulamanın usul ve esasları dünkü (18 Şubat 2012 tarihli) Resmi Gazete'de yayımlanan 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandı.
İLK DEFA MÜKELLEF OLACAKLAR
Sistem, halihazırda kira gelirleri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların yanı sıra ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek kira geliri beyannamesi gönderecekleri de kapsıyor. Kira geliri yönünden ilk defa gelir vergisi mükellefi olacakların, İnternet Vergi Dairesi'nde kendileri için hazırlanan kira beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda, adlarına mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek.
ADRESİ DEĞİŞENLER
Halihazırda kira geliri mükellefiyeti bulunan ancak adres değişikliği nedeniyle 2011 beyannamelerini yeni adreslerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine vermek durumunda bulunan mükelleflerin; Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kendileri için hazırlanan beyannamelerini elektronik ortamda onaylamaları ile birlikte vergi dairesi değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilmiş olacak. Elektronik ortamda yapılan onay işlemi adres değişikliği bildirimi olarak kabul edilecek.
MÜKELLEF ONAYI ŞART
Tebliğde yapılan açıklamaya göre, sistem ile sicil, gayrimenkul, irat tür ve tutarı, gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi kira geliri beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin görüntülenmesi, doldurulması ve değiştirilmesi işlemlerinin kolay, hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde yapılması imkanı sağlanacak. Vergi hesaplama adımları ve tahakkuk bilgileri hesaplanmış bir şekilde hazırlanıp mükellefin onayına sunulacak.
Mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler ve diğer bilgiler kullanılarak hazırlanan ve İnternet Vergi Dairesi'nde onaya sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde mükelleflerce düzeltilerek onaylanacak. Elektronik ortamda onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellefler sorumlu olacak.
Beyannamenin onaylanması ile beraber vergiye ilişkin tahakkuk işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek. Tahakkuk fişi aynı anda elektronik ortamda mükellefe iletilecek ve tebliğ edilmiş sayılacak.
SİSTEME GİRİŞ
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'ne girişler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Varsa İnternet Vergi Dairesi şifreleri kullanılarak veya mükelleflerin kendileri için hazırlanmış güvenlik soruları cevaplanarak Sistem'e giriş yapılabilecek. İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, örneği Tebliğ ekinde yer alan 'Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Geliri Elde Eden Gerçek Kişiler İçin İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu' ile herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı adı, şifre ve parola alabilecekler.

Emeklilik başvurusu için nasıl hareket etmeliyim?
SSK girişim 25.01.1984. Doğum tarihim 10.02.1963. 30.09.2008 tarihi dahil SSK isteğe bağlı ödenmiş toplam prim gün sayım 3770 olup, 01.10.2008 tarihinde otomatik olarak isteğe bağlı Bağ-Kur'a geçirildik. Şubat sonu itibarıyla isteğe bağlı Bağ-Kur'da 1230 günüm doluyor ve böylece 5000 günü tamamlayarak SSK'dan emekliliğe hak kazanıyorum.
29 Şubat günü emeklilik dilekçemi verirsem Şubat ayından 30 gün prim kazanıp emekliliğe hak kazanıyor muyum? 1 Mart günü dilekçe vermem mi gerekir, bu durumda Bağ-Kur'a geçip Bağ-Kur'dan mı emekli olmak zorunda kalırım? 29 Şubat'ta isteğe bağlı Bağ-Kur'u durdurma dilekçesi vermeli miyim, yoksa mart ayında da verebilir miyim? Emeklilik dilekçesi verdiğimde aynı zamanda durdurma dilekçesi de vermem daha iyi mi olur? Kısacası nasıl hareket etmeliyim? Filiz Dereko
İsteğe bağlı sigortalılık, aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmaları şartıyla talep tarihinden itibaren sona eriyor. 29 Şubat'ta emeklilik talebinde bulunmanız halinde, prim ödeme gün sayınız bir gün eksik kalacağından emekli aylığına hak kazanamamış durumda kalırsınız.
1 Mart'ta iki günlük prim yatırıp, 2 Mart'ta emeklilik talebinde bulunursanız, isteğe bağlı sigortalılığınız 2 Mart itibariyle sona erer, isteğe bağlı sigortalılığınızın sona erdirilmesi için ayrıca talepte bulunmanız da gerekmez. Bu durumda isteğe bağlı prim ödeme gün sayınız 1260 günden az olacağından, yine 4/a (SSK) statüsünden emekli olursunuz. 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere de emekli aylığına hak kazanırsınız.

AKLINIZDA BULUNSUN
Yurtdışı borçlanma primleri

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primler, ödemenin yapıldığı aya ait ücretin vergi matrahından indirilebiliyor. Ödemenin toptan yapılması halinde, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar indirime devam ediliyor.

GÜNÜN SÖZÜ'
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.'
 John Christian

<p class='MsoNormal'> </p>

Galatasaray kötüye gidiyor

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor

Bu besinleri birlikte tüketirken dikkat!! Zararını bir bilseniz....