• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
16 Haziran 2023 Cuma

Gençliğin Yokoluşu

İçinde yaşadığımız zaman diliminde küresel sisteme ait kavramlar ve içerikleri, modern çağda oluşturulmuş, eskiden beri kullanılanları ise yeniden yorumlanmış yahut tanımlanmış demek yanlış olmayacaktır. Böyle birçok kavram gibi gençlik kavramının da kadim toplumlarda yer almasına rağmen şu an anlaşıldığı halinin başkalaşıma uğramış bir hal olduğunu, küresel sisteme göre yeniden yorumlandığını söyleyebiliriz.

Günümüzdeki gençlik hatta çocukluk telakkisinin sanayi toplumuyla birlikte oluştuğunu iddia eden tezleri (Çocukluğun Yokoluşu- Neil Postman) dikkate alırsak, kabullerimizin ne kadarının yanılsama, ne kadarının gerçek olduğunu irdeleme fırsatı bulabiliriz. En azından çocukluk ile yetişkinlik arasında bir safhanın yani gençliğin, kadim dönemdeki varlığının ve keyfiyetinin de sorgulanması bu konuda bize bir fikir verebilir. Ama meselenin genişliği ve zorluğundan dolayı bu yazı için yalnızca gençlik mefhumunun modern dönemdeki serencamına göz atmak da meseleyi anlamamızda kolaylaştırıcı olacaktır.

Sosyal bir sınıf, biyolojik bir dönem, psikolojik bir durum ve politik bir kesit olarak tanımlanan gençlik kavramının kapitalizmle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Zorunlu eğitim ile birlikte üretim sürecine geç katılan, tüketici bir yaş aralığının ortaya çıkması bugünkü anlamıyla gençlik olgusunun oluşmasına sebep oldu. Gençlik, yetişkinliğin getirdiği avantajlardan faydalanılan fakat sorumluluk sahibi olunmayan arızi bir ara hal olarak ortaya çıkmıştır.

Gençlik aralığının belirsizliği ve değişkenliği kavramın ne kadar kaygan bir zemine oturduğunu göstermektedir. Egemen söylemdeki gençlik algısı batılı zihin dünyasının hayatı anlamlandırma biçimini özetler niteliktedir. Batılı zihin için genç hem lümpen, depresif, bencil ve sorumsuz hem de güçlü, çevik, diri ve özgürdür. Bedeni merkeze alarak hareket eden bu yaklaşımdaki tezatlar hayatı anlamlandırma problemini yansıttığı gibi gençliğin, ihtiyaçlara göre icat edilmiş bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.

Fransız İhtilalinin ardından ideolojik akımların yaygınlaşması neticesinde toplumsal yapının izahında ve yönlendirilmesinde kitlesel protesto gösterilerinin rolü önem kazandı. Böyle bir vasatta bünyesinde taşıdığı dinamizm hasebiyle gençlik, bir toplumsal gösteri malzemesi olarak kullanılmaya elverişliydi. Ulus-devletlerin oluşum sürecinde yeni durumun oluşturulması, benimsetilmesi, korunması ve aktarılması için devrim muhafızı gençlere ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz yüzyılda faşist ve sosyalist hareketlerin gençliğe yaptığı vurguyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde yürürlükte olan gençlik algısına şüpheyle yaklaşmamız gerektiği sonucuna varabiliriz.

Bu sorgulamayı, bugün gençlik diye bir şeyden söz ediyorsak, o gençliği modern kapitalist düzenin tüketiminden korumak için yapmalıyız.

Neil Postman'ın çocukluk için söylediğini biz de gençlik için söyleyebiliriz: "Tüm toplumsal kurgular gibi gençliğin de süregelen varlığı kaçınılmaz değildir."

Ve "Çocukluğun Yokoluşu" gibi "Gençliğin Yokoluşu" süratle devam ediyor.

<p></p><p>Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin açılışına, sa

11. Boğaziçi Film Festivali'ne yoğun ilgi

BİM 12 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

Gazze güneş batmadan karanlığa gömülüyor... İşgalci İsrail'in durmayan vahşeti

İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı