• $28,9174
  • €31,3099
  • 1883.16
  • 8087.24
24 Eylül 2023 Pazar

Bilgi iktidar mıdır?

Bacon'ın "Bilgi iktidardır" sözü bir kırılma noktasıdır.

İnsanın, bilgi sayesinde doğa ve tarih üzerinde iktidar kurabileceği düşüncesi dünyanın ruhunu başkalaştırdı.

Bu zihniyet dönüşümü zaman algısı üzerinde köklü bir değişime sebep oldu.

Kadim dönemde döngüsel ve zikzaklı tarih algısının yerini doğrusal ve çizgisel(lineer) ilerleme aldı.

İlerlemeci zihnin eskatolojik olarak nitelediği dünya tarihinin sonunda kıyametin olacağı inancının yerine insanın yön vereceği ucu açık bir gelecek tahayyülü geldi.

Hristiyanlığın mesiyanik bir formda tahrif ettiği kıyamet senaryosunda çaresizce sürekli bir kötüye gidiş, sürekli iyiye doğru ilerleme tepkisiyle sonuçlandı.

Artık, tarihin öznesi ilahi iradeyi yadsıyan insandı.

İnsan artık yeryüzünü ve geleceği tasarlayabileceğine inanıyordu.

Gelecekteki tarih ilahi bir yaratılışla yaşanacak yazgı/kader değil insan elinden çıkacak bir tasarı olacaktı.

Bu yaklaşımın arka planında yapılabilirlik fikri yatıyordu.

Bir şey yapılabilirse yapılmalıydı.

Bu konuda sınırsız bir özgürlük söz konusuydu.

Ve insan her şeyi yapabileceğini varsayıyordu.

Bacon'ın "Bilmek egemen olmaktır" sözünün üzerinden yaklaşık 500 yıl geçti.

Acaba insanın bilebildiğini, bilginin sahibi olduğunu, doğa üzerinde egemenlik kurduğunu, geleceği muktedir olduğunu söyleyebilir miyiz?

İnsan, doğayı ve zamanın ruhunu ne kadar tahrip ettiyse de gerçek bir iktidardan söz etmek mümkün değil.

Carl Schmitt'in siyasal olan için söylediği "Egemen olağanüstü hali belirleyendir" sözünü bu bağlamda düşünürsek hakikat daha görünür olacaktır.

Doğa ve zaman üstünde olağanüstü hali kim belirliyor?

Gerçek bilgiyi bu sorunun cevabında arayabiliriz.

O zaman bilgiyi iktidar olarak değil "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" sorusunun işaret ettiği sorumluluk çerçevesinde görebiliriz.

<p>Mardin kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonunda biri kırmızı kategoride olmak üze

Mardin'de 'Kahramanlar' operasyonu

Türkiye'nin tek su altı deniz parkı! Yıldızkoy'da mikroplastik tespit edildi

6 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Merapi Yanardağı kül püskürttü! Patlamalar nedeniyle 11 dağcı hayatını kaybetti