• $8,1544
  • €9,7381
  • 457.584
  • 1379.4
07 Haziran 2018 Perşembe

İnkar politikalarını Erdoğan ve AK Parti bitirdi...

Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte tüm dezavantajlı kesimlere karşı alışkanlık haline gelmiş “inkar ve asimilasyon” politikalarına son vermiştir. Geçmişi biraz bilenler, bu ülkede Kürt’üm, Ermeni’yim, Alevi’yim demenin “yasak” olduğu zamanları da iyi hatırlarlar. Belki tuzu kuru kesimler, kendileri imtiyaz sahibi olduklarından ve böyle şeyler yaşamadıklarından eskiye karşı bir nostalji duyma eğiliminde olabilirler. Ancak bu ülkenin büyük kesimi, uzun yıllar adeta bir korku tünelinin içinde yaşadılar.

Irksal, dinsel veya ideolojik “dezavantajları” olmayan geniş halk kitleleri yoksulluk ile aynı korku tünelinden farklı bir biçimde de olsa geçiyordu. İnsanlar kendi gettosunda/fanusunda yaşadığı için herkes kendi korku hikayesinden haberdardı. Hatta birçok provokasyonla tetiklenen olayların sorumlusu olarak belki komşu gettoyu görüyorlardı. Bu durum, bir tür böl/yönet yöntemine maruz bırakıldığımızı göstermekteydi.

Bugün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti nefretiyle Kürtlere, azınlıklara, Alevilere nostaljik bir antika muamalesi ile sempati besleyenler, aslında bu kesimlere karşı yürütülmüş tüm bu yıkıcı pratiklerin geçmişteki sorumlularıydı. Üst yapılar uygulamayı yapıyor, alt yapılar da rıza gösteriyorlardı. Ahmet Kaya’ya “Vay şerefsiz” manşetleri atanlar, Hrant Dink’in “güvercin tedirginliğine” mahkum edenler Erdoğan veya muhafazakarlar değildi. Buna benzer sayısız örnek vermek mümkün.

Bilakis, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tüm bu ayrımcı devlet aklını ve uygulamalarını tasfiye etmeye kendini adadı ve başarılı da oldu. Dolayısıyla, özellikle Gezi’den beri Erdoğan’a dönük yıpratma, itibarsızlaştırma kampanyasına karşı bu yakın geçmişi hatırlamakta, değişenin Erdoğan değil, konjonktür gereği kavganın doğası olduğunu görmekte fayda var.

Geçmişi bilmek aktüelin bizi savurmasını önlemek için önemli. Erdoğan ve AK Parti hal edilmek istenince, buna toplumsal bir rıza da yaratmak gerekiyordu. Toplumsal rıza için de sadece Beyaz Türkler yeterli olmazdı. Bu nedenle Kürtler, azınlıklar, Aleviler vd. hedef alınarak Erdoğan ve AK Parti ile ilişkinin doğası değiştirilmek istendi. Bunun için Gezi etkili oldu. “Affedersiniz Ermeni” ve “Kobani düştü düşecek” sözleri bağlamlarından kopartılarak, insafsızca çarpıtılarak büyük bir operasyona malzeme edildi.

Bunlar neden önemli? Çünkü bir yerde gerçekler çarpıtılıyorsa, orada milletin tümünün aleyhine bir müdahale var demektir. Tercihlerimizi kendi nedenlerimizle yaptığımızda sorun yoktur. Ancak o tercihler başka merkezlerce belirleniyorsa, irademiz kötü bir amaç uğruna suiistimal ediliyor demektir.

Ben vatandaşlarımızın bu oyunu gördüğünü ve algı operasyonlarına tevessül etmediklerini biliyorum. Ama yine hatırlamanın kimseye bir zararı dokunmaz.

<p>Peki, kod 29 olarak bilinen fedih kodunun kaldırılması ne  anlam ifade ediyor? Çalışma hayatından

Kod 29'un kaldırılması ne anlam ifade ediyor?

Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Osmanlı döneminde padişahların iftar sofralarını süsleyen yemekler

Petranboard'u kapan zirveye koştu