• $13,5931
  • €15,4673
  • 793.391
  • 2023.79
24 Ağustos 2019 Cumartesi

Bu kez koçbaşı 'Kürtler'...

19/20 yüzyılın koçbaşı Ermeni Sorunu, 20/21. yüzyılın koçbaşı ise malum Kürt Sorunu oldu. Aman yanılmayın! Burada Ermeni veya Kürt kelimeleri sadece birer teferruattır. Ne geçen yüzyıl Ermenileri umursayan vardı, ne de şimdi dünyanın Kürtleri umursadığı vardır. Biz Türk-Kürt-Ermeni birbirimizi kollamazsak, olacağı tarihten bellidir.

***

Sömürgecilik zihniyeti bu mantık üzerine kuruludur: Böl, birbirine düşür, iç-savaştır, işgal et, yönet…

Bizde elini taşın altına sokan bir “siyasal tarih okuması” olmadığı için koskoca Şark Sorunu, İttihatçılık, Sarıkamış, Tehcir, 1. Dünya Savaşı analizlerimiz “Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık” ve “Hain Ermeni” noktasından öteye gidememiştir.

***

Alparslan ile üç Ermeni prensliğinin Bizans’a karşı birlikte neden savaştığı (bu yüzden Ermeniler Batı tarafından kara listeye alınmıştır), bin yıl sorunsuz nasıl yaşandığı, Ermenilerin neden ve nasıl “Millet-i Sadıka”, “Hıristiyan Türk” namı aldığı popüler yaklaşımların dışında, derinlikli bir stratejik akılla okunamamıştır. Bu yüzden ülkemizde İttihatçılık hâlâ etkindir.

***

İlaveten, sömürgeci zihniyeti yapı-söküme uğratırken, kendi özeleştirimizi buna eklemezsek, “şeytani güçler tarafından kandırılan saf insanlar” olarak kalma tehlikemiz mevcuttur.

***

En nihayetinde Sultan Abdülhamid’in Şark Sorunu karşısında alabildiği önlem olası “Ermeni” “Kürt” ittifakına mani olmak, başarısız olan “Osmanlılığı” terk ederek dümeni Türk-İslam sentezine kırmak, yani imparatorluğun gayrimüslim diğer yarısından –esasen çoğulculuktan- vazgeçmek, Kürtlerden müteşekkil Hamidiye Alayları ile ayaklanmaları şiddetle bastırmak olmuştu.

Oysa dünyadan bihaber Osmanlı Ermenisi köylüleri sadece güvenliklerinin sağlanmasını, namuslarına ve mallarına dokunulmamasını, çifte vergilendirilmemeyi istemekteydi. (Ermeni örgütleri ve fedailer çoğunluk Doğu sınır bölgesinde ve Kafkas Ermenilerinden müteşekkildi. Tehcir’e çıkan Ermeni sivillerin makroda ne olduğundan haberi bile yoktu.)

***

Devlet Osmanlı Ermenilerini koruyamadı. İşin bugün için ders alınması gereken özeleştiri kısmı da budur: Güvenliği ve özgürlüğü aynı anda sağlayacaksınız… Devletseniz bunu yapacaksınız.

Dolayısıyla, dış devletler ve örgütler için de münbit bir ortam sağlanmış oldu.

Demem o ki, yüz kusur yıl sonra aynı yerden sokulmamak için, hem bize karşı kurulan oyunu düzgün tahlil etmek, hem de kendi hatalarımızı doğru anlamamız gerekiyor. Ta Şeyh Sait isyanında Kürt konusunun nasıl kullanacağını Kraliçe, Atatürk’e göstermemiş miydi?

***

En nihayetinde inkâr ve asimilasyonu sona erdiren Erdoğan karşısında ise Kürt halkını mahva götürecek kapıyı aralamak için alayı tek sıraya dizilmiştir. Şu anda CHP’si, İP’i, İmamoğlu’su, hak arama ambalajına sarılı Kürtçülüğü gazlamakla meşguldürler.

***

Osmanlı’nın bin yıl çalışan adalet ve çoğulculuk merkezli zihniyetinin modern versiyonunu inşa etmek zorundayız.

***

İşte Türkiye İttifakı budur. Bize elden hayır gelmez. Biz, biz bize bu işi çözeriz. Yeter ki tarihten ders alalım.

<p>Programda öne çıkan başlıklar:</p><p>AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı:  CHP'nin tüm yandaşla

Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Son hali hayran bıraktı! Hurdalıktan 2000 dolara satın aldı

Tesla'nın koltuğunu kestiler! Bakın içerisinden neler çıktı