• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
19 Kasım 2023 Pazar

Terör, Devlet, İsrail/1

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan; "İsrail bir terör devletidir" derken çok yerinde bir teşhis ve teşhirde bulunmuştur.

İsrail, kuruluş itibariyle de, terör örgütünden güya devlete evrilmiştir.

Başından bu yana kuruluş süreçleri ve bugünkü İsrail'in Gazze'de işlediği katliamları, savaş suçlarını, insanlık suçlarını ve soykırımı anlayabilmemizi kolaylaştırmak için bir ismi ve onun ortaya koyduğu doktrini sizlere tanıtmaya çalışacağım.

O isim 1880 doğumlu, Odesalı bir Yahudi olan Vilademir (Ze'ev) Jabotinsky, doktrininin adı ise 'Demir Duvar Doktrini'dir.

Jabotinsky bir gazeteci olup, 1900'lerin başından itibaren Yahudilerin dünyada, tabii ki öncelikle Rusya'da gördüğü zulümlerden ve Yahudilerin de bir devleti olmasından bahsedegelir. Siyonist ideolojiyi benimser ve diğer siyonistlerle ilişkiler kurar.

Malumunuz, bir taraftan da başını Teodor Herzl'in çektiği bir siyonist hareket başlamıştır.

Bu gelişmeler olurken; Jabotinsky 1908 sonrası, yani İttihatçı iktidarı başladıktan sonra İstanbul'a gelir.

Osmanlının zevalinin yakın olduğunu görür. İttihatçı kimi isimlerle, Filistin'de Yahudi yerleşimi için görüşür. İttihatçı da olsa Osmanlı hala Filistin'e Yahudi yerleşimini, dolayısıyla bir Yahudi devleti kurulmasını kabul etmediği için bir sonuç alamaz, oradan Filistin'e geçer.

Bu arada Birinci Dünya Savaşı başlamıştır...

22 Mart 1915'te üç Yahudi İskenderiye'de bir araya gelirler.

Bunlardan birincisi, baştan beri sözünü ettiğimiz Vlademir (Ze'ev) Jabotinsky'dir. Artık 'Vlademir' ismini bırakmış 'Ze'ev' adını kullanmaya başlamıştır.

İkincisi; Kafkas kökenli, Osmanlının sınır dışı ettiği, Rus ordusunda subaylık ta yapmış Joseph Trumpeldor'dur.

Üçüncüsü ise; İngiliz ordusunda subayken, Afrika'da işlediği bir suç nedeniyle ordudan atılmış Yarbay John Henry Patterson'dur.

Bu üçlü, kendi kuracakları bir askeri birlik ile, Osmanlılara karşı savaşmak için İngilizlere müracaat ederler.

İngilizler bu talebi, yani ana ordu içinde asli bir unsur olma isteğini kabul etmezler, ancak onlara, cephe gerisinde, lojistik sahada çalışabileceklerini söylerler.

Bunun üzerine söz konusu üçlü 735 asker, 750 katırdan oluşan 'Siyonist Katır Bölüğü'nü kurarlar.

'Siyonist Katır Bölüğü' 'Çanakkale'de Osmanlılara karşı savaşmak için 17 Nisan 1915'te Gelibolu'ya ayak basarlar.

Tarihi kayıtlara göre; bu askeri birim, küçükte olsa bu ordu, M.S. 70 yılında Kudüs'ü yerle bir edip, Yahudileri ikinci büyük sürgüne gönderen (Malumunuz birincisi Babil (Nabukadnezar) sürgünüdür) Roma Kralı Titus'a karşı savaşan Yahudi ordusundan sonra kurulan ilk ordudur. (!)

Ve tekrarlamak gerekirse, Osmanlıya karşıdır...

Savaştan sonra Jabotinsky arkadaşı Joseph Trumpeldor ile birlikte yeniden Filistin'e dönerler. Malum artık Filistin İngiliz mandası altındadır.

Jabotsky ve arkadaşı başlangıçta genel siyonizm içinde, amacı müstakil bir devlet kurmaya yönelik olarak çalışmalarına devam eder.

Bu arada bir parantez açmamız gerekirse;

Teodor Herzl'in başlattığı, onun ölümünden sonra Chaim Weizmann'ın liderliğini yaptığı 'Siyonist' hareket, özü itibariyle seküler bir harekettir.

Onlara göre 'Yahudilik' ancak bir kültür olarak kurulacak devlette yer almalıdır.

Seküler siyonistler, bu anlayışlarını 4. Siyonist Kongresinde (1900) siyonist protokolüne dahil etmek isteselerde başarılı olamazlar. Bir grup siyonist buna karşı çıkarlar.

Ki bunlara dini/radikal/evangelist/selefi yahudiler denir.

Bunlar Mizrahi diye bir grup kurarlar.

Bunlara başlangıçta Renes isimli bir haham, daha sonra Rabbi Abraham Kook isimli başka bir haham öncülük eder.

Rabbi Abraham Kook, (1865-1935) dini siyonizmin kurucu babası sayılır. Bu kişi savaştan sonra 'Degel Yarushaleyim' (Kudüs Bayrağı) isimli bir örgüt kurar. Ayrıca 'mesihin gelmesi yakın' diye bir dizi makaleler yazar... Bu şahıs daha sonra Yahudilerin ilk hahambaşı olur. Aşkenaz yahudisi olup, ölümünden sonra görüşlerini oğlu Rabbi Yahuda Zvi Kook sürdürmüştür.

Bu anlayış daha sonra Kookizm olarak hayatiyetini devam ettirir.

Kook'izme gönülden bağlı olan Jabotinsky 1923 yılında Mizrahi'den ayrılıp;

BETİAR (Tepe) isimli bir gençlik örgütü ve 'Irgun' isimli bir terör örgütü kurar.

Aklınıza hemen niçin terör örgütü sorusu gelebilir.

Çünkü Jabotinsky, diplomatik usullerle, anlaşmayla falan toprak edinmenin, devlet kurmaya çalışmanın vakit kaybından başka bir şey olmadığına inanır.

Onun acelesi vardır; mühim olan en kısa zamanda, en kestirme yoldan Filistin topraklarının yahudilerin mülkiyetine geçmesidir.

Kendisine göre bir yol haritası vardır ve yayınladığı iki makaleyle görüşlerini ortaya koyar. Bu makalelerde savunduğu şey, 'Demir Duvar Doktrini'dir.

Bu hareketten sonra o ve adamları/orduları 'Revizyonist Siyonistler' diye anılmaya başlar.

(Devam edecek)

<p>Yaşlılar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, TürkMedya ekibi, büyüklerimizle samimi röportajlar g

TürkMedya Ailesi Tuzla Belediyesi'ne Misafir Oldu

İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Dikkat: Bu otomobiller 350 bin TL ile 450 bin TL arası! Kaçıran adeta pişman oluyor