• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
21 Ocak 2022 Cuma

‘Rus' kimdir?

1

"Hepimiz Gogol'un Palto'sundan çıktık" (Fyodor Dostoyevski)

(Not 1: Hafızaları tazeleme babından... Palto; Gogol'un bir hikayesinin adıdır. Gerçekçilik ve küçük olayların/küçük adamların hikayesini anlatma akımının başlangıcı sayılır.)

(Not 2: Erbabınca bilinir ki içerik yöntemden bağımsız değildir.)

(Not 3: Dostoyevski 'hepimiz' derken kendisi gibi irili-ufaklı Rus yazarları kastediyor zahir...)

Demek oluyor ki bugünkü Rus aklını, vicdanını, iş tutma biçimini; siyaset anlayışını, sosyolojisini, psikolojisini velhasıl insan, dünya ve evren tasavvurunu bu insanlar oluşturmuştur.

2

Elyevm; Ruslar bir taraftan Ukrayna sınırına asker yığarken, ki gözlemcilere göre bu savaş/işgal işaretidir.

Öbür taraftan, güya, vuku bulan olayları bastırmak için Kazakistan'a asker sokmuştur. Yine gözlemcilere göre bir daha çıkmayabilir.

3

"Kazak ordusu Ukrayna sınırını aştı. Bunlar Tatar takibine giden, önemsiz bir akına çıkan küçük bir kuvvet değildi. Hayır, bütün bir millet ayaklanıyordu. Bir milletin sabrı sonuna ermişti. Bir millet ayaklar altına alınan haklarının, mukaddesatının öcünü almaya gidiyordu. Kiliseleri Papalık Birliği ile birleştirilmiş, mübarek yerleri kirletilmişti. Bütün bir Leh beylerinin keyfi idaresi altında inim inim azap çekiyordu. Yahudilerin ellerine geçen defterdarlıklarla canları istedikçe halktan haraç alıyordu. Kazakların gönülleri artık bir intikam ateşiyle yanmaya başlamıştı...

"<Elveda Yoldaşlarım!> diye yakınlardan seslendi. <Beni daima hatırlayın. Gelecek ilkbaharda şerefli bir akın için daha kalabalık gelin. Şimdi nasılsınız cehennemin dibine gidesice Lehliler? Kazaklar mağlup edilebilir miymiş? Bekleyin! Günün birinde sizlere Ortodoks Rusların ne olduğunu göstereceğiz. Günün birinde topraklarımızda milletimiz hüküm sürecek. Rus toprağına bizden başka kimse hâkim olamayacak. "

(Nicolai Gogol, Taras Bulba, Çev: Engin Sunar, Halk Kitabevi, 1966)

4

Denir ki/denmelidir ki; 'Taras Bulba' isimli romanda sözü edilen 'Kazakların bugünkü Kazakistan'la/Kazaklarla ilgisi yoktur.

Olsun; hem 'Rus hafızası' hakkında bir bilgimiz olsun, hem bizi biraz meraklandırsın diye yukarıdaki alıntıları buraya dercettim.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kıs

Mescid-i Aksa Cuma Namazında boş kaldı

Dikkat: Bu otomobiller 350 bin TL ile 450 bin TL arası! Kaçıran adeta pişman oluyor

Gaziantep sise büründü

ŞOK 9 Aralık kataloğu: 2359 TL'ye airfyer, 7299 TL'ye dik süpürge fırsatı!