• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
2 Ocak 2022 Pazar

Paradigma körlüğü

1

Paradigma'; kavramı tanımlayıp kullanan Kuhn'a göre; "bilgi ve bilim anlayışını biçimlendirip, araştırma yöntemlerini belirleyen anlayıştır."

Bu tarife göre; 'paradigma' bilimsel çalışmalar için yol ve yöntem belirleyen, belli bir disiplinin yerleşmesine imkan tanıyan pozitif anlam yüklenecek bir şeydir.

Ancak, yine tanımı gereği paradigma; "bütün araştırmaların nasıl yapılacağını belirlediğinden (...) farklı düşünmeyi ve farklı yöntemlerle farklı sonuçlara varmayı yasaklar..."

Yani paradigma ne kadar sağlam ve güçlü ise o kadar kısıtlayıcı, baskılayıcı, farklı düşüncelere kapalıdır.

Öte yandan; hayatın esası değişime/dönüşüme tabi olduğundan, çoğu kez 'zamanın paradigması' ne kadar güçlü olursa olsun uzun süre otoritesini ve gücünü koruyamaz.

'Zamanın paradigması'na bağlı kalanlar ise yeni zamanlara/şartlara uyum sağlayamadığı için zamanın dışında kalırlar. Yani 'çağdışı' olurlar. Dolayısıyla bilimle ve gerçeklerle bağlarını koparırlar.

Çoğu kez bilim adına bilgisizliği, çağdışılık adına çağdışılığı, ilericilik adına yobazlığı savunurlar.

İşin en vahim tarafı yaptıklarının doğru ve gerçekçi olduğuna inanıyor olmalarıdır.

2

Son günlerde, "Muhafazakarlar ve dindarlar Kurtuluş Savaşı'na ve Kurtuluş mücadelesine katılmadı" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu;

Diyanetin okul öncesi eğitim birimi kurmasını, yani ilkokuldan önce çocuklara Kur'an okumasının öğretilmesine ve birkaç surenin ve duanın ezberletilmesine dayanan eğitimi "ortaçağ zihniyeti" diye aşağılamaya çalışan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel;

Belli ki 1930'ların paradigmasıyla konuşmakta. Hala orada kalmışlar, yani çağ içindeki gelişmeleri takip edemeyip çağdışı kalmışlar.

Geçerliliğini ve işlevini yitirmiş bir paradigmaya bağlılıklarını izhar ederek o günkü anlayışın yobazı olduklarını ilan etme konusunda adeta yarışmaktalar.

CHP'lilerin bağlı olduğu 1930'ların paradigmasının nasıl bir zorbalıkla, zulümle kurulduğunu bu sütunlarda defalarca yazmaya çalıştık, bundan sonrada devam ederiz kuşkusuz.

3

Mezkur CHP'liler kendilerini her zaman Batı dünyasının içinde konuşlandırmışlar, Batılı değerleri yüceltmişler, hatta yer yer kutsamışlardır.

Muhaliflerini Batılı değerlere düşman olmakla itham etmişlerdir.

Ne yazık ki bu hal sadece Türkiye'nin CHP'lilerine mahsus değildir.

Batılı değerlerin, mesela modernizmin, bütün dünya için genel geçer doğru haline gelmesi Batı dışı toplumları Batı'nın uydusu, peyki, haline getirmiştir.

Not: Tırnak içi alıntılar Ayhan Bıçak'ın 'Türk Düşüncesi 1-Kökenler' isimli kitabından yapılmıştır.

'Modernizmi üretip geliştiren toplumların düşünürlerinin Batı dışı toplumlar için verdikleri kararlar, Batı dışı toplumlar tarafından yasa olarak kabul edilmiştir.'

Dolayısıyla CHP'liler ve CHP zihniyetinin yönettiği Türkiye'de bu toplumlardan birisi olmuştur.

Ak Parti iktidarıyla Türkiye bu anlayıştan kurtulmaya, Batı ile ilişkilerini eşit paydaşlar düzeyine çıkarmaya, dünya ile adalet ve maslahat çerçevesinde ilişkiler kurmaya çalıştıkça;

Batı ile beraber CHP'lilerde rahatsız olmakta ve politik dillerini buna göre kurmaktalar.

Anlaşılan o ki bu mücadele böyle devam edecek.

<p> İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail Deyr Belah'ta birçok binanın bulunduğu büyük bir

İşgalci İsrail'in saldırıları hız kesmiyor

Filistinlilerin kefenleri Beyaz Saray önünde

70 bin TL'den başlıyor: Kaçıran pişman oluyor! İşte adeta kapış kapış giden otomobiller

Tokat'ta bir garaj alev alev yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi