• $32,41
  • €34,5907
  • 2448.91
  • 9802.65
14 Nisan 2023 Cuma

MUKADDİME'ce/29 AK Parti Seçim Beyannamesi'nden…

1

AK Parti'nin 11 Nisan 2023 tarihinde kamuoyuna takdim ettiği Seçim Beyannamesi'ni görünce ilk aklıma gelen;

Ak Parti; sanki yeni kurulmuş, iddia sahibi yeni bir parti gibi kendini seçmene iyice anlatabilmek adına kılı kırk yarmış...

Ak Parti Seçim Beyannamesi öyle tanıdık ve bildik beyannamelerden bir beyanname değil; bir yönüyle geçmiş yirmi yılı hülasa eden, öbür taraftan gelecek otuz yılı tasavvur eden kocaman bir külliyat.

Bu bize Ak Parti'nin, hâlâ seçmene ne kadar saygılı olduğunu ve işini ne kadar ciddiye aldığını hatırlattığı kadar vizyonunun da ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

2

Beyannamenin bir yerinde deniyor ki; "Gençlerin üç temel alanda beceri kazanmalarını sağlayıcı, okul içi ve dışı programlar uygulamaya koyacağız. Bu çerçevede, en az bir müzik enstrümanı kullanabilmeyi, bir yabancı dil konuşmayı ve bir spor dalında lisans sahibi olmayı destekleyeceğiz."

Diğer ikisi bir tarafa, biz 'müzik' üzerinde duralım istiyoruz...

Bu arada, bizim gençliğimizde, İslamcı gençlerin mümkün olduğunca müzikten uzak durmaları istenir ve makbul İslamcılığın nişanelerinden sayılırdı, hayıflar olsan o günlere...

Oysa, İslam geleneğinde Kindi'den başlayıp Farabi'yle devam eden ve İbn-i Sina'da zirve yapmış bir müzik anlayışı/geleneği/icrası mevcuttur.

İbn-i Sina baş eseri Kitabü'ş Şifa'da ve Kitabu'n Necat'ta uzun uzun musikiden bahsetmekle yetinmez, musikiyle ilgili 'Cevami'l İlmi'l Musiki' isimli müstakil bir eser yazar.

Gerçi, kendisinden sonra ruh hastalarının tedavisi konusunda gelenekselleşmiş olsa da, İbn-i Sina sadece ruh hastaları için değil bütün hastalar için müzikle tedavi önerir. Ve der ki; "Tedavinin en iyi en etkili yollarından biri hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli ve hoşa gider hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir."

İhsan Fazlıoğlu da bu vadide der ki; (aklımda kaldığı şekliyle) "Bir milletin oluşması için üç şey lazımdır; din, dil, müzik..."

3

Biz, İbn-i Haldun'dan biliyoruz ki; modern devletler ve günümüz siyasi parti teşkilatları -istisnalar hariç- sebep asabiyeti üzerine kurulmuş yapılardır.

Yani insanlar belli bir amaç için bir araya gelmişler ve bu beraberliklerini de bir misaka bağlamışlardır.

Modern devletlerde bu misak metnini anayasa, siyasi partilerde ise parti tüzüğüyle, programları oluşturur.

Doğaldır ki bu anlaşmalar insanların söz konusu metinler bağlayıcılığıyla bir araya gelişleri akılcı bir davranış biçimine dayanır.

Yani her birey, her toplum; ferdi ve toplumsal bazda var kalışlarını sürekli tutacak, en üst seviyede huzur ve refahını sağlayacak devlet için, devleti yönetecek kişileri bir akli ameliye sonucu seçer.

Kabul edersiniz ki; bu kadar mekanik bir akıl etme süreci yeterince asabiyet oluşturmaz.

Asabiyet biraz da, hatta daha çok duygudaşlıktır, hissedilen ve içselleştirilen bir şeydir.

İşte bu durumda müzik çok önemlidir.

Müzik; ilişkileri yumuşatacağı gibi, ilişkilerin tarafları arasında faydaya dayalı beraberlikten öte bir gönül köprüsü kurar.

4

20 yıldır, zaten yüksek bir asabiyet sayesinde varlığını sürdüren ve ülkeyi yöneten bir partinin, geçen bu yirmi yıldan sonra, gelecek vaadi olarak, önümüze, her gence/çocuğa "en az bir müzik enstrümanı kullanmayı (..) destekleyeceğiz" demesi sizce de ilginç ve ilginç olduğu kadar da üzerinde durulması gereken bir husus değil mi?

<p>Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Filistinli genelkurmay başkanı ve yüksek

İsrail'in yakalayamadığı 'misafir' kod adlı Muhammed Deif kimdir?

Piknikçiler Dicle Nehri kıyısını çöplüğe çevirdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Nisan 2024)

Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönüyor!