• $31,3879
  • €34,0706
  • 2100.98
  • 9097.15
26 Ocak 2024 Cuma

‘Holokost safsatası'

Bir soruyla başlayalım.

ABD'de var olan yirmiye yakın 'Holokost Müzesi'nden en büyüğü olan New York Müzesi yapılırken ortaya bir fikir atılır: Müzenin bir odasını da Ermeni soykırımına (!) ayırsak... diye. Bütün Yahudiler buna itiraz eder, acaba niye?

1

İçeride ve dışarıda Yahudilerin, İsrail'in Gazze'de uyguladıklarının II. Dünya Savaşı sırasında Almanların Yahudilere uyguladıklarına benzetilmesine kızmalarının sebebi, İsrail'in yaptıklarının Holokost'u bile geçtiğini bilmiyor olmaları değil, Alman Holokost'unun başka bir şeye benzetilmesi, başka bir zulümle denk tutuluyor olmasıdır.

2

Holokost gerçekliği; sayıları çoğaltarak, olayları eğip bükerek, abartarak, hatta kurgulayarak yani yalan söyleyerek; zaman içinde 'entelektüel bir terör' uygulayarak, toplumları 'antisemitizm hislerisi' ile baskılayarak oluşturulmuş bir safsatadan başkası değildir.

3

Holokost'un kelime anlamı 'kurban' demektir.

Kurban; insanlık tarihinin başlangıcından bugüne, bütün semavi dinlerde ve yerel inanışlarda ortak bir ritüeldir.

İnanılan Tanrı'ya kurban sunmak, kurban etmek, kurban olmak her zaman kutsanan ve yüceltilen bir olgu olmayı sürdürmüştür.

Lakin Yahudilerin kurbanlığı biraz farklıdır.

Bir kere 'yakılarak kurban olma' söz konusudur.

Holokost; Yahudilerin bütün dünya insanlığı adına kurban edilmesi anlamındadır Yahudiler için.

Böyle olunca; yaşanmış/yapılmış fedakarlığı bir düşünün; kendini dünya insanlığı için kurban eden milletin geri kalanlarının dünya insanlığından ne kadar alacaklı olduğunu varın siz hesap edin.

4

Oysa; II. Dünya Savaşı'nda Alman hükümeti sadece Yahudilere zulmetmemiş, Çingeneler ve engelliler de aynı muameleye tabi tutulmuşlardır.

Ayrıca; her ne kadar Nürnberg Mahkemesi'nde 6 milyon Yahudi'nin öldürülmesinden/ölmesinden bahsedilse de daha sonra yapılan araştırmalar göstermiştir ki savaş boyunca ölen/öldürülen Yahudi sayısı bir milyon, bilemedin bir milyonun biraz üzerindeyken aynı savaşta 17 milyon Slav, 8 milyon Germen, yine milyonlarca Fransız, İngiliz, İtalyan, vs. ölmüştür.

Ne var ki diğer ulusların hiçbiri ölmüş/öldürülmüş olmayı bir çıkar aracına, bir üstünlük vasfına dönüştürmeyi akledememişlerdir Yahudiler gibi.

5

Özellikle Nürnberg Mahkemesi'nde ve benzer platformlarda Holokost iki iddiaya dayandırılmıştır. Diri diri insanları yakma ve kapalı odalarda gazla zehirleyerek toplu infazda bulunma...

Bir kere 'yakma' hadisesi diri diri değil kadavraların yakılmasıdır. Malumunuz bu uygulama bugün dahi Avrupa'da, Hindistan'da bir defin şekli olarak uygulanmaktadır. Kaldı ki; şuralarda şuralarda cesetler yakıldı denilen yerler sonradan incelendiğinde görüldü ki, söz konusu yerlerde, belirtilen zaman içinde, iddia edildiği rakamlarda yakma işleminin yapılması mümkün görülmemiştir.

İddialar içinde 'toplu yakma çukurları'ndan söz edilmiştir. Lakin ne mahkemelere bu iddiayı doğrulayacak bir kanıt sunabilmiş ne de daha sonra bir baskı aracına dönüştürülen 'Holokost edebiyatı'nda ve 'Holokost endüstrisi'nde böyle bir şeyden söz edilmiştir.

(Devam edecek)

<p>Çevresinde kaçak kazı yapılarak çukurların bırakıldığı 196 yıllık su bendinin uğradığı tahribat h

196 yıllık mirası böyle talan ettiler

BİM'de bu Salı neler var? BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

Tanzanya'da 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü

Kriz sürüyor... Yasa dışı geçişler böyle görüntülendi