• $13,4923
  • €15,385
  • 769.636
  • 1809.65
5 Nisan 2014 Cumartesi

Çocuğunuzdan vazgeçmeyin!

Günümüzde Her 100 çocuktan biri otizmli olarak doğma riski taşıyor. Ve otizmli çocuğun erkenden teşhis edilerek, özel eğitim almaya başlaması çok önemli. Öte yandan, birçok doktor bile otizmin tek sebebinin genetik yatkınlık olduğuna ve otizmin tedavisinin olmadığına inanıyor. Oysa ne tek başına genetik yatkınlık bir çocuğu otistik yapmaya yetiyor, ne de otizmin tedavisi yok değil! Doğru ellerde, doğru bilgiler ışığında her çocuk kendi mucizesini gerçek yapabilir. Yeter ki, aile çocuğundan vazgeçmesin!

OTİSTİK ÇOCUĞA ÖZEL EĞİTİM ŞART!

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluk. Çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiyi kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişim kusurları ve tekrarlayıcı, kalıplaşmış davranış sorunlarıyla kendini gösteriyor. Genelde konuşma yok ya da konuşmada ciddi bir gecikme görülüyor. Bu çocuklar kendilerinden beklenildiği şekilde çevrelerindeki kişiler, nesneler ve olaylarla ilgilenmiyorlar. Aynı zamanda normal gelişim gösteren akranları gibi dokunma, tat alma, işitme ve görme duyularıyla beklenen tepkileri vermiyorlar. Çocukların birçoğu tekrarlayan davranış, öfke ve kendine zarar verme gibi toplumsal olmayan problemli davranışlar sergiliyorlar. Hayatta da sorluk çekiyorlar.
Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışma, en iyi tedavinin eğitim olduğunu kanıtlıyor. Diğer tüm yöntemler çocuğun gelişimini desteklemek için kullanılabilir elbet. Bu nedenle, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bunun yanında özel eğitim şart! Özel eğitim hizmetlerinin yoğun ve kesintisiz olması ise çok önemli. Yoğunluk, haftada en az 20 saat anlamına gelirken; kesintisizlik, yılda 12 ay demek!
Erken eğitim, özellikle 5 yaşından önce alınan yoğun özel eğitim, çocuğun gelişimi için çok önemli. Böyle bir eğitim alan otizmli çocukların yarısına yakınının çok büyük gelişme gösterdiği, eğitimlerini diğer çocuklarla birlikte genel eğitim sistemi içinde sürdürebildiği, dahası ergenlik döneminde yaşam kalitesinin
ve toplumsal uyumunun belirgin
ölçüde düzeldiği biliniyor.

DUYU BÜTÜNLEME YÖNTEMİ

Ayrıca duyu bütünleme konusunda yapılan çalışmalar ve uygulamalar da otistik çocuklar konusunda yüz güldürücü sonuçlar veriyor haberiniz olsun. Otistik bir çocuğunuzun olduğunu fark etmek bir anne-baba için şüphesiz önce bir yıkım; fakat kim ne söylerse söylesin, siz lütfen çocuğunuzdan asla vazgeçmeyin. Çünkü bazı doktorların, “Çocuğunuz ancak bir bitki gibi yaşayabilir, gidin yenisini yapın” dediğini biliyorum. Oysa, bu bilgi günümüz şartlarında doğru değil! Ayrıca onun otistik çocuk olmasının kendisi için ve aileniz için bir anlamı var, bunu keşfedin! Bu yolculukta çocuğunuzu asla yalnız bırakmayın ve sizin de yalnız olmadığınızı bilin. Ülkemizde, özellikle üniversite hastanelerinde bu konuda çok değerli uzmanlar var. Bir de “Otizm tedavisi yapıyorum” diyerek aileleri kandıranlar ve otistik çocukları harcayanlar var, aman diyeyim…

Otizmin tek nedeni genetik yatkınlık değil!

<p>Peki, Omicron varyantından korkmalı mıyız? Yeni varyantın özellikleri neler? Omicron varyantı aşı

Omicron varyatından korkmalı mıyız?

Yunus polislerinin zorlu eğitiminden kareler

Misafirlerini kendi tasarladığı 'dönen ev'de ağırlıyor

Çöpe gidecek malzemeleri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor