• $13,7461
  • €15,5554
  • 787.756
  • 1910.41
8 Eylül 2015 Salı

İstanbul’a ‘çılgın kütüphane’ hazırlığı

‘Çılgın kütüphane’ hayalimiz gerçek oluyor. Hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk adımını attı ve İstanbul’a büyük bir kütüphane inşa etmek üzere iki günlük bir çalıştay düzenledi. Çalıştay, İstanbul’un bir şehir kütüphanesine ihtiyacı var mı? İstanbul Şehir Kütüphanesi’nin fonksiyonları neler olmalı? Şehir Kütüphanesi’nin Koleksiyon Özellikleri ve Şehir Kütüphanesi’nin yeri ve yönetim yapısı şeklinde dört başlık altında gerçekleştirildi. Çalıştay raporunu henüz görmemekle beraber katıldığım oturumlardan edindiğim intiba, bir ‘çılgın bir şehir kütüphanesi’ne olan ihtiyacın tartışılmaz oluşuydu.

İstanbul’un orta yerinde yapılması hedeflenen kütüphanenin kitap ve okuma kültürü çerçevesinde asıl amacına dair özellikleri yanında gençlere ve çocuklara yönelik bir cazibe merkezi olacak unsurlar da içermesi büyük önem taşıyor kanaatimce. Öte yandan adı her ne kadar ‘şehir kütüphanesi’ olsa da, kütüphanenin bir şehir kütüphanesi fonksiyonunu mündemiç ama aynı zamanda bir Türkiye kütüphanesi olarak da planlanması icap ediyor. Zira İstanbul, hem tarihi derinliği itibarıyla, hem de sosyolojik olarak Türkiye’nin bir özeti olması itibarıyla bu geniş çerçeveyi zorunlu kılıyor.
Çalıştay müzakerelerinde altını çizdiğim genel çerçeve şu altı başlıkla özetlenebilir; kütüphane her şeyden önce bir ‘şehir kütüphanesi’nin tüm gereklerini yerine getirecek ve kent belleği oluşturabilecek şekilde planlanmalı. İkinci olarak ‘global perspektif’le planlanmalı, gerek muhtevası itibarıyla uluslararası araştırmacılara hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olabilmeli, gerekse kültür turizminin önemli duraklarından birisi haline gelerek İstanbul siluetinin bir parçası olacak biçimde tasarlanmalı. Üçüncüsü, dijitalleşen dünyaya uyumlu bir donanım yanında yayın dünyasında, baskı kitaba alternatif olarak yaygınlaşan ‘dijital hizmetler’ konusunda da marka olabilmeli. Bir diğer husus, kütüphanenin gerek mimari nitelikleri, gerekse el yazması eserlerden oluşan koleksiyonları ile ‘tarihi’lik vasfı kazanmalı, çağdaşlığı yanında müdavimleri üzerinde köklü ve tarihilik algısı oluşturabilmeli. Beşinci olarak, Türkiye’nin çevresindeki Osmanlı bakiyesi coğrafyanın kitap mirasıyla irtibatlı olarak bölgeler arası kaynak alışverişine imkan sağlayacak geniş bir ‘coğrafi kültür havzası’ algısına hitap edebilmeli. Ve son olarak, kitap ve kitap kültürüne dair hemen her konuda ‘referans merkezi’ haline gelebilecek gündem merkezi ve muhiti oluşturabilmeli. Kültür endüstrisinin bir parçası haline gelmeme dikkati ve özeni içinde toplumun tüm kesimleri için ‘okumak’ çevresinde genişleyen bir cazibe merkezi olabilmeli.
Kuşkusuz tüm bunlar Türkiye’nin kapsamlı kültür haritasını oluşturması arzu edilen ama aynı zamanda İstanbul şehir kütüphanesi olmanın misyonlarını tanımlayan genel bir çerçeve. Bu projeyi gerçekleştirebilmenin yolu, güçlü bir stratejik belge hazırlamak yanında, finansal ve mevzuata ilişkin meselelerin de hallinden geçiyor. Çalıştay raporu açıklandığında çok daha geniş bir projeksiyonu görme imkânı mutlaka oluşacaktır. Sonucu ne olursa olsun, bugün eldeki kazanç, ‘kütüphane’ mevzunun bir mesele olarak gündeme girmiş olmasıdır. Büyükşehir belediyesine bağlı kütüphaneler başta olmak üzere, konunun tüm paydaşları iyi bir kütüphane üzerine daha çok düşünmek, fikir teatisinde bulunmak imkânı bulmuştur.
İlk olarak Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, daha sonra da İstanbul’da kurulacak şehir kütüphanesinde belirlenen hedefler gerçekleşirse, Türkiye önümüzdeki birkaç yıl içinde iki büyük kütüphaneye kavuşacaktır. British Library’den, İskenderiye Kütüphanesi’ne, dünyanın önemli kütüphaneleri sıralamasına Türkiye kütüphaneleri de girebilecektir. Yeter ki kültür adına güçlü bir irade ortaya konsun, yeter ki alt yapı ve üst yapı çalışmaları en başından en iyi şekilde planlansın.
Not: Dağlıca başta olmak üzere terörle mücadele sırasında şehit olan tüm güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun.

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor!

Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda ortaya çıktı! 1220'li yıllarda yapıldı

2021'in en etkili kadınları seçildi! İşte listede yer alan isimler