• $32,5038
  • €34,7826
  • 2499.53
  • 9693.46
7 Nisan 2023 Cuma

İlmi Felek Astroloji Gerçekte Nedir?

Astroloji neden bilimdir, ilimdir?

İşte sizlere açıklaması... Bir TV kanalında bu konu tartışılıyordu. Kendilerine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Bu tartışmanın ana sebebi kavramların birbirine karışmış olması diye düşünmekteyim. Sebebine gelince ilk günden bugüne ifade ettiğim üzere, astrolojinin eğitimsiz insanlar tarafından ele alınması yüzünden fal gibi algılanmasıdır ki! Fal ve falcılık, kutsal kitabımızda haram kılınmıştır. Yasal olarak ta suçtur. Tüm TV programlarımda makalelerimde astrolojinin falla hiçbir ilgisi olmadığını defalarca ifade etmişimdir. Fal ve falcılığın bilimle İlimle hiçbir alakası yoktur, olsaydı üniversiteleri eğitim kurumları olurdu. Ülkemizde yasal çerçevede fal ve büyü yasak olduğundan dolayı, bu tür kişiler kendilerine Astrolog unvanı bahşederek kanunlara karşı koruma altına girdiklerini sanmaktadırlar. Bu kişiler yüzünden fal ve astroloji bilmeyenler tarafından karıştırılmaktadır. Gelelim bizim tarihimize Türk beylik ve devletlerinde kabul görüp var olmakla birlikte, Osmanlı döneminde müneccimlik ilmi, ilmi felek resmiyet kazanmıştır. Ve müneccimbaşılık teşkilatı bir kurum olarak silahtar ağaya bağlı medreselerde matematik ve astroloji üzerine eğitimlerini tamamladıktan sonra maaş karşılığı hizmet veren gözlem evleri ve rasathanelerde yaptıkları incelemelerle Sadrazam tarafından hilat giydirilerek göreve getirilerek çalışmalar yapmışlardır. Osmanlı padişahlarının bir devlet görevlisini ödüllendirmek, gönlünü almak ve ya onu yüceltmek için hediye ederek giydirttikleri değerli kumaşlardan yapılmış kaftana verilen isimdir hilat. Ve Osmanlı padişahları aynı zamanda islam halifesiydi. Kuran-ı Kerimi sizden bizden iyi bilen halifeler islamı yaymak ile görevliydi. Kutsal kitabımız da astrolojiyi yasaklasalardı devlet yönetiminin bir parçası yapamazlardı.

BİRUN erkanı arasında yer alan müneccimbaşılarının teşrifattaki mevkileri ilmî rütbe ve pâyesine göre belirlenirdi. Müneccimbaşıların tayinleri ve azilleri hekim başlarının inhasıyla yapılırdı. Bir müneccimbaşının tayin talebini hekimbaşı şeyhülislâma sunar, şeyhülislâm sadrazama teklif eder, o da padişaha arz eder ve padişahın tasvibiyle tayin gerçekleşirdi. Saraya dışardan gelen müneccimbaşı ve hekimbaşılar silahtar ağaya bağlıydılar. Yeni tayin edilen ve genellikle ikinci müneccimlikten gelen müneccimbaşı ile yerine getirilen müneccim-i sânîye sadrazam huzurunda hilat giydirilirdi. Bizim tarihimizde ki süreçte astrolojinin resmiyet kazanma durumu tarihi kayıtlarda bu şekildedir. Kaldı ki dünya tarihini incelediğimizde Krallar hükümdarlar Kağanlar daima gökyüzünün rehberliğinden faydalanmışlar bu alanda çalışmalara destek vermiş ve göksel etkilerin yaşamları devletleri üzerinde ki etkilerini dikkate almışlardır.

Yanlış bilinen astroloji astroloji değildir. Kısa bir süre sonra İnkilap yayınevinden çıkacak olan yeni kitabımda inşallah tüm okuyucularıma astroloji tarihini el yazması belgelerle ortaya koyarak zihinleri bulandıran işine geldiği yorumlayan bilgi sahibi insanların çalışmaları ve söylemlerinden kaçınan bunu yok sayan kişiler amaçlarına ulaşamayacaktır ve astroloji kadimlerden günümüze ülkemizde de hak ettiği yeri almaya başlayacaktır. Siz değerli okuyucularımdan ricam lütfen sapla samanı birbirinden ayırın. İnsanlık tarihinden bugüne var olan he biri birden fazla alanda söz sahibi olmuş alimlerin bilim adamlarının yaptığı çalışmalar tüm dünyada astroloji ve astronomiye yön vermeye devam ederken gökyüzünü 12 burçtan ibaret gibi kabul ettirmeye çalışan zihniyetlerden yanlışlardan yola çıkarak doğru olanı yok saymak ve yanlışların üzerinden karalama yapmak doğru değildir. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir durumu vardır. İşte bu sebeple kafamızı kaldırıp bilgin ışığında aydınlanmak, öğrenmek, öğrendikten sonra fikir yürütmek gerek. Unutmayınız ki dünya ve ülkemiz tarihinde bugün ki astronomi tıp, matematik gibi bilimlerin temelini atmış dünyaya ismini altın harflerle kazımış ve aynı zamanda astrolog olan alimlerin astrolog yönünü göz ardı etmeleri ön yargılı zihniyetlerin aleni bir yansımasıdır. Öncelikle mürekkep yalamış dirsek çürütmüş bilim insanları birbirlerinden ayrı fikir ve düşüncede olsalar da kesin hüküm ve hakaretvari üslup içinde olmadan nezaket edep çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmalı ve ortak noktalarda buluşmak için birbirleri ile ego savaşlarına girmek yerine gerçeklere dayalı tezlerin mücadelesini vererek doğrular üzerinde buluşmalıdır.

İlime bilime aksi ispat edilinceye kadar saygı duyarım.

Çünkü dünyanın öküzün boynuzları üzerindeki bir tepsi olduğunu öküz hareket ettikçe deprem olduğunu söyleyen aynı ilim, bugün bu söyleme safsata diyor. Bu durumda Galileo' un suçu neydi? O gün onu eleştirenler yargılayanlar bugün onu yer göğe koyamayanlar arasında nasıl bir fark vardı? Ama o zamanlarda bugün savunulan kabul görmüş ilmi savunanları ateşlere atıp diri diri yakıyorlardı. Ülkemiz de bulunan dünyada güneşin ülkesi olarak adlandırılan Apollon tapınağında M.Ö 7'inci yüzyıla ait horoskoplar doğum haritaları halen varlığını korurken ve yakın zamanda Göbeklitepe tapınağının gün yüzüne çıkması, dünya tarihinde yeni bir süreci başlatmışken doğru kabul edilmiş, pek çok savunulan teorinin çökmesiyle Göbeklitepe tapınağındaki astrolojik semboller astrolojinin insanlığın yazılı tarihinden öncesine dayandığını ortaya koymuşken ve tüm dünyadaki bilim insanları bu gerçekleri ortaya çıkarma çabasıyla araştırmalarını sürdürürken bugün halen bu konunun yanlışlar üzerinden değerlendirilerek ele alınmaya ve doğru gibi kabul ettirilmeye çalışılması hakikaten üzücüdür...

Bilmemek değil öğrenmemek ayıp derler ya Astroloji ülkemizde bilinmemekten öte yaygın olarak yanlış biliniyor. Yanlış anlatılıyor ve maalesef ki doğru kabul edilerek insanlarımızın yanılgılar yaşamasına neden oluyor. Yaygın yanlış inanışlara dayanarak astrolojinin eleştirilmesi çok büyük haksızlıktır.

KOÇ: Bu hafta sizin için son derece güçlü enerjilerle dolu etkiler söz konusu. İşinizle ilgili sorunları çözüme kavuşturabilecek, ufak tefek aksamalar ve verilen sözlerin yerine getirilmemesine bağlı gerginlikler söz konusu olsa da azminiz ve sizi gerçekten destekleyen iyi gününüzde de, kötü gününüzde de, yanınızda yer alanlar sayesinde başarılı olmayı gerçekleştirebileceksiniz. Bu hafta telefonunuz, bilgisayarınız, kişisel eşyalarınızda ilgili problemler yaşanabilir, kontrollü olmalı ve sizin için özel olan bilgi ve belgeleri ekstra güvenlik önlemleriyle korumalısınız. Hafta boyunca birikmiş işleri tamamlayabilir, işinizle ilgili konularda ayrıntıları fark edip yenilikçi yaklaşımınızla önemli gelişmeler elde edebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işleri de, işbirlikleri ile tamamlamak yerine yeni işleri yerine almak için uygun fırsatı yakalayabilirsiniz. Özel yaşamınızdaysa kontrollü olmalı, sadece benim isteklerim, benim düşüncelerim demeden karşı tarafın hassasiyetlerine ortak çözümleri bulmalısınız. Bunu yaptığınız anda özel hayatla ilgili gerginliklerin de üstesinden gelebileceksiniz

BOĞA: Bu hafta pazar günü gerçekleşen balık Yeni Ayı'nın enerjisiyle son derece güçlü, olumlu, pozitif, korkularınızdan, kaygılarınızdan, endişelerinizden uzaklaşacağınız yaşama daha güçlü, daha sevgi dolu bağlanacağınız, mutlu hissedeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda o güzel yüreğinizi ortaya koymadan sakin ve olgunlukla hareket etmenin maddi ve manevi kazanımları söz konusu. Sizler için bu hafta Mars'ın da yansımasıyla uzun vadeli işler, teklifler alabilir, kendinize güvenip fikrine güvendiğiniz insanların da desteğiyle önemli ve güçlü başlangıçlar gerçekleştirebilirsiniz. Kazanacağınız maddi olanaklarınızın artacağı Merkür geri hareketine rağmen adaletin her bakımdan sizden yana olacağı etkiler söz konusu. Ayrıca bu hafta sürpriz kısa seyahatler yapabilir, aksayan işlerinizi toparlayıp daha öncesinde aldığınız kararları iş ve eğitim hayatınıza yansıtıp, önemli bir çıkış yapıp dikkatleri çekmeye başlayabilirsiniz. Özel hayatınızdaysa sezgileriniz rehberlik etsin sizlere, seviyorsanız, seviliyorsanız tereddütlerden uzaklaşıp bir daha tekrar etmemek üzere tereddütlerinizi arkanızda bırakıp aşkı hayatınızın merkezine alarak yapılanmalısınız.

İKİZLER: Bu hafta özellikle varolan işinizle ilgili konularda ani kararlar almamanız, yeni bir işe başlamak veya iş değişikliğine gitmek, iş bırakmak gibi düşüncelerden uzak durmanız için uyarıyor sizleri. Yönetici gezegeniz Merkür geri harekette duygusal patlamaları değil, duygusal yapılanmalara sebebiyet versin istiyorsanız otokontrolü elden bırakmamalı, karışık zihninizi netleştirmek için dua etmeli, meditasyon yapmalı sizi gerçekten siz olduğunuz için seven insanların söylemlerini önemseyerek daha kararlı olmalısınız. Aksi taktirde uyarıları dikkate almamak, iş değişikliği, işi bırakmak, devretmek veya farklı bir alana yönelmek gibi kararlar pişmanlıklara sebebiyet verebilir, endişeli hareket etmekten uzak durmalı, mücadeleci davranmanız gereken bu süreçte kurban rolüne bürünmemeniz gerektiğinin farkına varmalısınız. Özel yaşamınızdaysa devam eden Merkür geri hareketi ile birlikte bir takım şeyler yerli yerine oturmaya başlarken kazanmak, daha iyi hale getirmek, bir anda vazgeçip gemileri yakmamak akıllıca kararlar ve doğru sonuçları beraberinde getirecektir sizlere.

YENGEÇ: Bu hafta sizin için daha olumlu enerjilerle dolu etkiler söz konusu. Yoruldunuz, mücadele verdiğiniz kişilerden nankörlüklerle sınandınız. Seçimleriniz size ağır bedeller ödetti şimdi bunların farkındalığıyla doğru kararlar alacağınız, iş hayatınızda, eğitim hayatınızda geçmişten gelen zorlukların bağlayıcı enerjilerin son derece önemli etkileriyle karşı karşıyasınız. Hafta boyunca öğrenme, tanıma, reklamlarla ilgili konularda iş hayatınızda büyüme sağlayabileceğiniz enerjiler söz konusu. İşinizle ilgili konularda haftanın ilk yarısında durgunluklar söz konusu olsa da paniğe kapılmamalı, sizi paniğe yöneltip, yanlış kararlar almanıza sebep olabilecek iyi niyetli olmayan insanlara da dikkatli davranmazsanız, hafta boyunca işinizde iyi gece son üç aydır emek verdiğiniz belirlenmemiş, netleşmemiş konuların netleşmesiyle hukuki anlamda da maddi anlamda da güçlü işbirlikleri gerçekleştirebilir askıda kalan işlerinizi hayata geçirme şansı bulabilirsiniz.

ASLAN: Gökyüzü bu hafta zihninizi karışıklıklardan arındıracağınız, güçlü enerjilere dikkat çekmekte. Özellikle işinizle ilgili konularda kafanızı karıştırmaya çalışan insanların gerçek niyetini fark edecek ve sahip olduğunuz fırsatları sahiplenip, her zamankinden daha fazla mücadele edip, sizi işinizden ve sahip olduğunuz fırsatlardan alıkoymaya çalışanlara yaptıklarınızla, başarınızla dersini vereceksiniz. Finansal konularda şanslı bir haftadasınız, özellikle haftanın ikinci günü yaşanacak gelişmeler kalıcı ve süreklilik arz edecek fırsatlar anlamına gelebilir. Özel hayatınızdaysa sevip, sevildiğinizden daha emin olacak, daha kararlı davranıp balık yeni ayının, diğer gezegenlerin yansımasıyla özel hayatınızda gerçekten mutlu olmayı, mutlu etmeyi, birlikte kararlar alıp maddi manevi güzellikler içerisinde olmayı başarabileceksiniz. Kıskanç insanların negatif enerjisinden uzak durmak istiyorsanız, kalbinizin sesine güçlü sezgilerinize güvenerek hareket edin.

BAŞAK: Gökyüzü bu hafta özellikle ayın iki gününde iş hayatınızda eğitimi hayatınıza alacağınız kararlar noktasında dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Cesaretiniz artmaya başlıyor, kısa yolculuklarda yeni bir şeyler yapma fırsatı elde edebilirsiniz ama gizliliğe önem vermeniz fazlasıyla zarar görmenizin önüne geçecektir. Hafta boyunca özellikle anneniz, anneyle ilgili konular, annenizin sağlığı ile ilgili noktalarda gelişmelerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinden itibaren beşinci evinizdeki yerleşmeler çocuklarınızla ilgili konularda gergin enerjiler olabileceği konusunda uyarıcı; tartışmalar, pişmanlık duyacağınız kararlar ve söylemlerde bulunmanıza sebep olsun istemiyorsanız kelimelerinizi özenle seçmelisiniz. Bu hafta özellikle eşinizle ilgili konularda akılcı yaklaşımlarınız, yasal konularda haklarınızı arayan tavrınız, kazanımların hızla artmasını sağlayabilir fakat hafta boyunca beklenmedik harcamalar, elektronik eşyalar ve otomobilinizde oluşabilecek arızalar sizleri zorlayabilir. Özel hayatınızdaysa sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

TERAZİ: Bu hafta eğitim hayatınızda da, iş hayatınızda daha takdir edileceğiniz çalışmalarınızdan dolayı ödüller alıp, burslar ve onure edici yaklaşımlar da sevineceğiniz etkiler söz konusu. Ayrıca sıkı çalışmalarınızın, emeklerinizin, finansal konularda da tatmin edici gelişmeleri beraberinde getireceğini işaret etmekte gökyüzü. Ayrıca bu hafta enerjiniz yükseliyor, hayatı daha fazla sevecek, size önem veren insanların kıymetini bilerek hareket etmenin sizin için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz. Ayrıca hafta boyunca yolculuklarda problemler olabileceği konusunda gökyüzü sizleri uyarırken uzun seyahat ve yolculuk planlarınız varsa gözden geçirmeli, ertelemeniz size zarar vermeyecekse ertelemelerin size faydalı olacağına inanıyorsanız bir sonraki haftaya ertelemelisiniz. Bu hafta sevdiklerinize aranızdaki mesafeleri sevgiyle iyileştirebilecek, zihinsel anlamda üzgün olduğunuz, pişmanlık hissettiğiniz konuları telafi ederek ilişkilerinizde tekrar huzur, uyum ve denge sağlayabileceksiniz. Hafta boyunca dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise yakınlarınızın sizinle ilgili konularda işine geldiğinde duyarlı, işine gelmediğinde duyarsız yaklaşıp da sizin iyi niyetinizi kullanmalarını fark etmeniz olmalı, hiç kimsenin siz izin vermedikçe iyi niyetinizi kullanamayacağını anlamasını tavır ve davranışlarınızla ortaya koymalısınız.

AKREP: Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda birden fazla görevi yerine getirmek isteyebilirsiniz fakat bu size pahalıya patlayabilir. Gecikmelerle karşı karşıya kalıp iş hayatınızda çok daha sıcak bir noktaya taşıyabilir, eğitim hayatınızdaysa bu durum farklı algılanabilir ve ekstra sorumluluklar yüklenip zor durumda kalabilirsiniz. Yapmanız gerekenleri iyi planlamalı ve aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışırken zararlı çıkabilirsiniz tedbirli davranmazsınız. Bu hafta özellikle aileyle ilgili konular, finansal anlamda yaşanan zorlukları aşmanız açısından önem taşımakta ayrıca akrabalarla sağlık sorunlarından dolayı ilgilenebilir, onların yakınlarının göstermediği duyarlılık ve sorumlulukları almak durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta taşınma, yerleşim değişikliği gibi konularda ise beklenmedik gelişmeler, yorucu enerjiler söz konusu olabilir özellikle taşınmayı düşünüyorsanız hafta boyunca yaşanan gecikmelerden kaynaklı stresli etkiler, sağlık sorunları yaşamanıza sebebiyet verebilir. Güvendiğiniz insanların desteğini almalı, tek başınıza başkaları için kendinizi gereksiz yere yormamalısınız, ortak kararlar, işbirliklerini istediğini bilerek hareket etmek, sizlerin yorucu enerjileri dengelemenizi sağlayacak. Özel yaşamınızdaysa son derece mutlu, huzurlu bir hafta sizleri karşılıyor, sevdiğiniz insanla dayanışma halinde olmak, mutlu olmanızı, çözüm odaklı hareket etmenizi ve özellikle iyi niyetli olmayan arkadaşlarınızdan gördüğünüz maddi ve manevi zararların farkına vararak onlarla ilişkilerinizde noktayı koymanızı, hiç kimsenin mutluluğunuzu, başarınızı gölgelemesine izin vermeyecek cesareti ortaya koyabileceksiniz.

YAY: Haftanın ilk gününden itibaren beklenmedik harcamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz, özellikle teknoloji ile alakalı harcamalar, işinizle ilgili konularda aksaklıklara ve ödemeyle ilgili beklenmedik masraflara yol açabilir. Elinizden geleni yapmalı, ortaklıklarınız varsa gerginlikler çıkartıp bu süreci daha da ciddi noktalara taşımamaya gayretli olmalısınız. Ayrıca hafta boyunca soğuk algınlığı ve öksürükle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda rakiplerinizden kaynaklı gerginlikler yaşayabilir, birlikte çalıştığınız insanların bilgi hırsızlığıyla zor durumda kalabilirsiniz, şüphe duyduğunuz kişilere karşı tedbirli olmak, sizleri fazlasıyla olası problemlerden koruyacaktır. Bu hafta, hafta ortasından itibaren dostlarınız aracılığıyla katılacağınız aktivitelerde işbirlikleri sağlayıp kazanımınızı yükseltmeniz mümkün, özel yaşamınızdaysa son derece huzur ve keyifli enerjiler söz konusu. Hafta boyunca yardım isteyen insanları duymazdan gelmemeli, gerçekten yardımınıza sevinecek insanları sevindirmenin manevi faydasının huzurunun sizin için ne kadar etkili olacağını idrak etmelisiniz.

OĞLAK: Haftaya çok güçlü enerjilerle başlıyorsunuz. Pek çok isteğinizin gerçekleşse işinizde eğitim hayatınızla ilgili iyi sonuçlar edeceğiz enerjiler söz konusu. İş hayatınızda başarı sizden yana, uzun zaman sonra streslerden, sağlık sorunlarından uzaklaşacağınız güçlü etkiler söz konusu fakat kazanımlarınız yükselirken, masraflarınız artacak kontrollü olmalı, masraflarınızın geçmişte size getirdiği zararların bilinciyle tedbirli davranmalısınız. Hafta ortasından itibaren yönetici gezegeniniz Satürn sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri, özellikle alt batınla ilgili sağlık sorunlarınız varsa kronik sağlık sorununuzun tekrar etmemesi adına mutlaka doktor kontrollerinizi yaptırmalısınız. Ayrıca hafta boyunca iletişime önem vermeli, işiniz ve ilişkilerinizle ilgili konularda yapmanız gerekenleri ertelemeden hareket etmelisiniz. İş hayatınızda da, eğitim hayatınızda da sosyalliğe önem vermek, sosyal medyayı doğru kullanmak, imajınızı güçlendirecek kazanımlarınız açısından yeni fırsatları kendinize çekmenizi sağlayacaktır. Özel yaşamınızdaysa anlamadan, dinlemeden tepkiler vermemeye özen göstermeli, sevdiğiniz insanı başkalarının etkisi altında kalarak yapmadığı şeylerle itham etmemelisiniz.

KOVA: Bu hafta tamamen iş ve eğitim hayatınıza odaklanıp başarılı olabileceksiniz. İlerlemenizden memnun olmayan insanların söylemleriyle hareket ettiğiniz takdirde zihinsel olarak kafanız karışabilir, stresli hatalar yapabilirsiniz, sizi başarısızlıkla suçlayan insanların kendi hayatlarında neleri başarıp, nereye başaramadığını gözlemlemeli ve bu insanların hayatınızda patronunuzmuş gibi davranmalarına bir son vermelisiniz. Hafta boyunca girişimleriniz için ekstra destekler alabileceğiniz önemli gelişmeler söz konusu. Bu hafta boyunca eş veya sevgilinizle yapmayı düşündüğünüz seyahatlerde iptaller ve engeller söz konusu olabilir, bu durumun aranızı bozmasına izin vermemeye, büyük kararlar vermeden bir sonraki haftayı beklemenin sizin için çok daha olumlu olacağını idrak etmelisiniz.

BALIK: Bu hafta iş hayatınızda da, eğitim hayatınızda da gökyüzü şans ve başarı vaat ediyor sizlere. Ayrıca yolculuklardan kazanımlar elde edebilir, resmi başvurularınızın olumlu geri dönüşleriyle sevinebilirsiniz. İş hayatınızda devlet dairesinde çalışan bir balık burcuysanız inişler, çıkışlar söz konusu olabilir, belki iş yerinizden biriyle tartışabilirsiniz fakat performansınız da önemli bir azalma sağlanmadığı taktirde aleyhinize hiçbir gelişme yaşanmayacaktır. Kargaşa, kaos haftanın ikinci gününden itibaren yerini huzur ve barışa bırakıyor, işinize daha güzel odaklanacak ve finansal konularda yaşadığınız ciddi bir krizi önemli insanların desteğiyle çözüme kavuşturabileceksiniz. Bu hafta özel yaşamınızla ilgili konulardaysa uzaklaşmak gibi bir kararınız varsa kalbinizin bunu onayladığından emin olmadıkça ani kararlar almamalı, yanlış kararların ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinin bilincinde, daha sakin, daha yapıcı bir tutum içerisinde olmaya gayret göstermelisiniz.

<p>Bir kurabiye fiyatının 110 TL olmasına isyan eden de var, bir bardak çaya 90 TL ödeyen de, orta b

KURABİYE 110 TL OLUR MU?

ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi kapılarını ilk kez açtı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 30 ev tahliye edildi

Antalya'da otel çalışanlarını taşıyan servis devrildi! 19 kişi yaralı