• $32,5409
  • €34,8872
  • 2485.69
  • 9554.65
28 Nisan 2023 Cuma

Rus paramiliter güçlerinin Ukrayna savaşındaki rolleri

Paralı askerlik kavramı veya diğer bir ifadeyle günümüzdeki askeri şirketlerin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bundan dört bin yıl önce Irak'ın güneyinde hüküm süren Ur ordusunda paralı askerlerin bulunduğu bilinmektedir. Orta Çağ'da Avrupa orduları içerisinde de paralı askerlerin görev aldığı, özellikle İtalyan şehir devletleri tarafından paralı askerliğin sistemleştirildiği görülmektedir. Ancak daha tecrübeli ve kabiliyetli olmalarına karşın disiplinsiz ve güvenilmez olması paralı askerlerin kendilerini kullananlara karşı da zaman zaman tehdit haline gelebilmelerine, hatta istikrarsızlık unsuru haline dönüşebilmelerine de neden olmaktadır. Günümüzde de son derece popüler olan özel askeri şirketler özellikle Sovyetler'in dağılmasından sonra ortaya çıkan güç boşluğunu doldurmada önemli işlevler üstlenmişlerdir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus özel askeri şirketlerinin durumuna bakacak olursak bunların üç ana gurupta toplandıklarını söyleyebiliriz. Birincisi Yevgeny Prigozhin'in Wagner grubu, ikincisi Çeçen Ramazan Kadirov'un Kadirovtsi grubu ve Rus milliyetçilerinden oluşan Rus Kazaklarıdır. Çatışma bölgelerinde Rus ordusuna istihbarat sağlama, lojistik destek temin etme ve Rus ordusuyla birlikte çatışmalara katılma gibi çok yönlü göreveler icra eden bu guruplar Rusya için son derece işlevseldir.

2014 yılında Prigozhin tarafından kurulduğu tahmin edilen Wagner grubu günümüzde Ukrayna, Suriye, Sudan, Mali, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela ve Madagaskar gibi dokuz ülkede operasyonel faaliyetler yürütmektedir. Özellikle Ukrayna'da Zelensky'ye başarısız suikast girişimleri ve Bucha katliamında adları anılan bu gurup Soledar, Popasna ve Lysychansk gibi şehirlerdeki meskûn mahal çatışmalarında da yer almıştır. Ancak üyelerinin çoğu emekli Rus askerleri ve eski Çeçen savaşları olan Wagner grubu bunları bedava yapmamaktadır. Buradaki faaliyetleri karşılığında Rus doğal kaynaklarının satışından pay alarak büyük paralar kazanmaktadır.

İkinci olarak Çeçen Ramazan Kadirov'a bağlı Kadirovtsi grubunun Ukrayna savaşında çok da başarılı olduğu söylenemez. Daha çok bu savaşta yer alarak Rus yönetiminde etkisini artırmayı düşünen Kadirov'a bağlı savaşçılar nispeten klasik sayılabilecek yerel suikastlar, isyan çıkarma, Rus ordusundaki firarları durdurma ve propaganda gibi görevler üstlenmiştir.

Son olarak Rus Kazakları olarak bilinen üçüncü grup Hıristiyan ve Rus kültürünü benimsemiş olmaları nedeniyle Kazakistan ve diğer Türk toplulukları içerisindeki Türk Kazaklarından ayrılırlar. Kendilerinin Doğu Ukrayna kökenli olduklarına da inanan ve sayılarının yaklaşık 15 bin olduğu tahmin edilen Rus Kazakları, savaş sonrası Rusya'nın bugün işgal ettiği bölgelerde özerk Kazak bölgesi kurulmasını istemekteler.

Ukrayna savaşında birtakım yararlıkları olsa da Rus paramiliter güçlerinin Rusya için önemli dezavantajları da vardır. Öncelikle doğrudan üst düzey yetkililerle görüşebilmeleri aradaki kademelerin etkisizleşmesine ve kurumsal sistemin aksamasına yol açmaktadır. Bu da ikilik yaratmaktadır. Ayrıca medya gücünün bu düzensiz yapılar tarafından etkin şekilde kullanılması sadece onların başarılı oldukları ancak Rus ordusunun başarısız olduğu gibi bir imaj çizmektedir. Yine bu gruplardaki aşırı para hırsı ve siyasal güç kazanma isteği Rusya'nın amaçlarıyla çelişen uygulamalara neden olabilmektedir. Sonuç olarak bütün bunların ötesinde her üç paramiliter grubun ortak noktası savaş sonrası siyasal güç elde ederek konumlarını güçlendirmek şeklinde özetlenebilir. Her ne kadar kirli birtakım işler bu gruplar üzerinden ve uluslararası sorumluluk doğurmadan yapılsa da bunların Rusya için zararlı etkileri giderek artmaktadır. Hem kendi aralarında hem de Rus devlet yapısındaki kritik bürokrasi ile rekabet halinde olan bu gurupların nükleer silahlara etki edebilme kabiliyetlerinin de bulunduğu dikkate alındığında yakın gelecekte faydadan ziyade Rusya için daha riskli, hatta tehlikeli bir hale dönüşebilme ihtimalleri söz konusudur.

<p>Son günlerde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Abdulfettah  el-Burhan komutasındaki ordu karşısında böl

İran'ın Sudan'da ne işi var?

Bursa'da define faciası! 1 kişi öldü, 2 kişi kayıp

İzmir'de iki fabrikada yangın: Kontrol altına alındı

Geri sayım başladı! Türkiye Mars yolculuğu simülatörünü devreye aldı