• $7,2566
  • €8,7473
  • 405.657
  • 1527.45
22 Nisan 2011 Cuma

İspanya ne durumda?

2011 yılının başından beri vurgulamaktayız. Global ortamda üç adet büyük risk var. 
Birincisi, Avrupa'daki ülkelerin bütçe açığı ve kamu borçları. İkincisi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki sorunlar ve ondan kaynaklanabilecek petrol ve diğer enerji fiyatı kökenli riskler. Üçüncüsü, Japonya'da gerçekleşen deprem, tsunami ve nükleer sorunlar sonrasında global büyümeyi etkileyebilecek boyutta yavaşlama.
Türkiye açısından bu riskleri değerlendirirsek, Avrupa'da gerçekleşecek olası sorunlar zaten zayıf olan ihracat temposunu kötüleştirebilir ve bu nedenle cari açığı büyütebilir ve büyümeyi baltalayabilir.
Gene petrol ve diğer enerji fiyatları bizi negatif etkileyebilir.
Ve tabii, eğer Japonya'nın sorunları global ekonomiyi yavaşlatırsa, bu etki bizi de kesinlikle etkiler.
Türkiye açısından bu risklerden en önemlisi Avrupa'nın sorunlu ülkelerinin yarattığı risk. WSJ'da bir analizci riskleri biraz daha sayısal hale getirmiş. Vardığı sonuç kötü:  'Yunanistan, iki yıllık borçlanma için yüzde 18 faiz ödeyerek ve ekonominin bu yıl yüzde üç daralmasının beklendiği ortamda borç tuzağından nasıl çıkacak, hiç belli değil!' diyor. Portekiz zaten havlu attı ve yardım simidi talep etti, keza İrlanda. Ama bu ülkeler oldukça küçük ekonomiye sahipler. Bu ortamda mikroskobun altındaki en önemli ülke İspanya.
İspanya 47 milyon kadar nüfusu olan, GSYİH sayısı nominal 1375 milyar dolar, kişi başına geliri 29 500 dolar, ihracatı 268, ithalatı 324, cari açığı 67 milyar dolar olan ve 2.1 trilyon dolar dış borcu olan bir ülke.
İspanya, hükümetin tahminlerine göre, bu yıl yüzde 1.3 büyüyecek. 2012'de yüzde 2.3 ve 2013 yılında ise yüzde 2.4 büyüme tahmini var.
Ancak İspanya'nın Merkez Bankası ülkenin bu yılki büyümesini sadece yüzde 0.8 olarak tahmin ediyor, 2012 için ise yüzde 1.5 büyüme tahmini yapıyor. İktisatçıların konsensüs tahmini bu yıl için %0.6 ve 2012 için %1.2. Citigroup tarafından yapılan piyasa kökenli tahmin ise bu yıl için sıfır büyüme vermekte.
İspanya'nın önemli enerji ithalatı olan bir ülke. İhracatı GSYİH oranı olarak yüzde 9 civarında, yani oldukça küçük.
İspanya'nın bütçe açığı 2009 yılında %11, 2010 yılında ise yüzde 9 değerinin üsütündeydi, bu nedenle 2011 yılında   hedef alınan %6 değerine ulaşmak zor!
Genel işsizlik yüzde 20 ve genç nüfus işsizliği de %40 düzeyinde. 4.3 milyon insan işsizlik parası alıyor. Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına başlaması da negatif etki yapacak. Ülkede tarım sadece %2.9 pay taşımakta, gelirin %71 kadarı turizm ve inşaat sektöründe gerçekleştiriliyor.

Batmasına izin vermezler
İÇ talebin ekonomiyi sırtlanması da çok kolay olmayacak! Piyasada satılmayı bekleyen bir milyon kadar konut var. Üstelik banka sisteminde de 2011 yılında çevrilmesi gereken GSYİH oranı olarak yüzde 5 ve 2012 yılında da yüzde 9 boyutunda borç var. Ülkenin bankalarının Portekiz riski 65 milyar euro. Devlet, konut fiyatları düşüp, krediler de ödenemeyecek yani batak hale geldiğinden, banka sisteminin 20 milyar euro boyutunda bir yeni sermaye enjeksiyonuna gereksinmesi olduğunu tahmin ediyor. Banka bilançolarında tahribat da 120 milyar euroya yakın olacak gibi duruyor.
İspanya ekonomisinin büyüklüğü İrlanda, Portekiz ve Yunanistan'ın toplamının iki katından fazla. Bu nedenle İspanya'nın çok acı çekeceğini, ama batmayacağını, daha doğrusu batmasına izin verilmeyeceğini düşünüyoruz.
'Futbol, Fado, Fiesta' sözü  Portekiz Diktatörü Salazar'ın sözüdür ama diktatör Franco'nun İspanyası ve Diktatör Mussolini'nin İtalyası için de geçerlidir. Peş peşe dört defa Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak olması İspanyolların dertlerini unutturur. İtalya ise zaten yıllardır sefil ve gamsız!

<p>İstanbul'da ve yurtta  hava durumu nasıl olacak yağışlar gelecek mi?</p><p>'İstanbul özeli

Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Niğde'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Akkuyu Santrali'nde ikinci ünitenin konsol kirişinin kurulumu tamamlandı

Adıyaman'da ''Gastropod'' nesline ait hayvan fosili bulundu