• $7,4702
  • €9,0633
  • 441.698
  • 1565.01
24 Temmuz 2012 Salı

Güney Afrika da faiz indirenlere katıldı

Türkiye ekonomisi 2008-2009 global krizinden 2009 yılında aynen ihracatçı Almanya kadar daralarak çıktı (her iki ülke de eksi 4.7 büyüme yaşadı), çünkü her iki ülke için de temel ihracat pazarları Avrupa hızla daralmıştı. Türkiye 2010 ve 2011 yıllarında da iç talebi artırarak BRIC ülkeleri gibi yüzde 8-10 arası bir ortalama hızla  büyüdü. Zaten banka sistemini ve kamu maliyesini 2001 krizi sonrası tamir etmiş olduğundan bütçe açığı, borç stoku veya banka iflası gibi sorunların kurbanı olmadı. Ancak iç talep ile büyüme ithalatı ve dolayısıyla da cari denge açığını  artırmıştı. 2011 ve 2012 yıllarında sıcak para girişini ve kredi artışını kontrol ederek iç talebi kısmaya ve cari açığı daraltmaya başladı. İç talebin kısılması ise reel ekonominin büyüme hızının düşmesiyle gerçekleşti. Hükümet programı 2004 yılında yüzde 4 büyüme öngörüyor. Avrupa'nın gidişatına ve global büyümenin ne kadar yavaşlayacağına bağlı olarak bizim de 2012 kaderimiz belli olacak.
Türkiye ekonomisi tabii Çin, Hindistan ve Rusya gibi BRIC ekonomilerine yapı olarak hiç benzemiyor. Ne petrolü var ne de Çin veya Hindistan gibi düşük gelir ve düşük ücretli işçi ordusu. Ama global analistler bizi 2012 yılında BRIC ülkelerinden Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya ve de Afrika kıtasının en büyük ekonomisi Güney Afrika  ile kabaca ayni kategoride görmekteler.
Geçtiğimiz günlerde Brezilya ekonomisinin hızla yavaşladığını, sanayi üretiminin adeta durduğunu  ve bu nedenle de faizlerini süratle indirdiğini bu sütuna aktarmıştık.
Bugün ise son verilere dayanarak G.Afrika ekonomisinin de hızla daralmasının dinamiklerini aktaracağız.
Güney Afrika Merkez Bankası son iki yılda ilk defa faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 5.5 düzeyinden yüzde 5 düzeyine düşürüldü. Çünkü global kriz  ortamında  ABD'nin çok hızlı büyüyememesi ve Avrupa'nın yerlerde sürünmesi tüm gelişen ülkeler gibi Güney Afrika'yı da etkilemeye başlamıştı. Böylece Güney Afrika da son dönemde durgunlaşma nedeniyle faiz indiren Çin, Hindistan ve Brezilyaya katılmış oldu. Güney Afrika faizlerini en son Kasım 2010 tarihinde düşürmüştü.
Afrika'nın en dışa açık ekonomisi olan Güney Afrika aynen Türkiye gibi global türbülansa endeksli. 2008-2009 krizinde Güney Afrika kabaca bir milyon isitihdam kaybı yaşamıştı. Her ne kadar krizden sonra işsizlik önemli boyutta azalmışsa da gene de işgücünün dörtte biri işsiz.
Yapılan araştırmalara göre Güney Afrika'nın işsizliği önemli ölçüde azaltabilmesi için ülkenin GSYİH'sının yüzde 7 civarında büyümesi gerek. Ancak Güney Afrika 2011 yılında sadece yüzde 3.1 büyüyebilmişti. Geçtiğimiz perşembe günü Güney Afrika Merkez Bankası 2012 reel büyüme tahminini yüzde 2.7 düzeyine indirdi ve hatta büyümenin daha düşük de olabileceğini belirtti.
Bu arada Güney Afrika'da aralık ayında seçim var. Başkan J. Zuma ikinci Başkanlık dönemi için aday. Hükümeti oluşturan African National Congress Partisi'nin Genel Sekreteri G.Manteshe şu andaki global şartlarda düşük oranda da olsa, pozitif büyüme yaşamanın önemli bir başarı olduğunu savunurken, bağımsız eleştirmenler özel sektör yatırımının ve tüketimin kırılgan olduğunu, ve emtia fiyatlarının düşüklüğünün de Güney Afrika ve şirketleri için en büyük sorun olduğunu vurgulamaktalar. Dış uzmanlar Avrupa'nın borç sorununun, Güney Afrika'yı, hem ihracat talebini azaltarak hem de Güney Afrika parasının değerinin sürekli dalgalanmasına neden olarak risk iştahı üzerinden etkilediğini gündeme getiriyorlar.

<p><span>Facebook'un Türkiye ile ilgili temsilcilik açma kararını ve Türkiye ile ilgili kullanmış ol

'Facebook'un dili tehditkar bir dildir'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Defineciler, iki türbeyi tahrip etti

Engelli ve yaşlılara aşı uygulanmaya başladı