• $9,5443
  • €11,0934
  • 547.571
  • 1455.42
12 Mart 2012 Pazartesi

Eğitim konusu neden çok önemli?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam, geçtiğimiz günlerde iki adet son derece önemli sosyal içerikli ve eğitim konusu ile ilişkili araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Her iki araştırma da eğitimin önemi konusunda son derece aydınlatıcı sonuçlar içeriyor.Araştırmalara 'betam'ın internet sitesinden ulaşılabilir.
'Çalışmak Hayat Kurtarır' başlıklı ve Dr. Gökçe Uysal ve Dr. Hande Paker'in ortak araştırmasında, kadınların şiddete yönelik algı ve tutumlarının istihdam ile ilişkisi inceleniyor ve kadınların çalışmasının şiddete karşı durabilmelerindeki önemine işaret ediliyor. Çalışan kadınların fiziksel şiddeti meşru görme ihtimalinin daha düşük olduğu vurgulanıyor.
Araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından her beş senede bir uygulanan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nın (TNSA) 1993, 1998, 2003 ve 2008 yıllarına ait verileri bir araya getirilerek toplam 30 bin 575 kadını temsil eden bir veri seti kullanılıyor.
Kadınların ve eşlerinin eğitim seviyelerine göre fiziksel şiddete karşı tutumuna bakıldığında fiziksel şiddeti meşru görenler arasında eğitim seviyesi düşük olanların oranının daha yüksek olduğu göze çarpıyor. Ancak fiziksel şiddeti meşru görenler arasında lise ve üzeri eğitimli kadınların da bulunması eğitimin şiddeti engellemede tek çare olmadığına işaret ediyor.
Çalışıyor olmak da kadınların fiziksel şiddetle ilgili algı ve tutumlarını etkiliyor. Araştırmada verilen örnek durumu daha somut hale getiriyor. İkisi de aynı bölgede yaşayan, 35 yaşında, evli, eşi ve kendi lise mezunu, biri çalışan diğeri çalışmayan iki kadından yola çıkılıyor. Çalışan kadının fiziksel şiddeti meşru görme ihtimalinin çalışmayana kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekiliyor. Bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, kadına karşı şiddeti önlemek için yapılan politikaların kadın istihdamını arttırmak için alınacak önlemlerle ilişkilendirmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'de uluslararası kıyaslamalarda çok düşük kalan kadın işgücüne katılımının arttırılması, kadına karşı şiddeti önlemekte de etkili bir politika olarak değerlendirilmek zorunda.
Betam'ın  araştırmacıları  Dr. Gökçe Uysal Kolaşin ve  Merve Yiğit Yontar tarafından yapılan ikinci araştırma ise, 'Babanın Eğitimi Çocuğun Ücretini Etkiliyor!' başlığı altında TÜİK tarafından toplanan ve tüm ülkeyi temsil etme gücü olan 2009 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verilerinden hareketle sürekli ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli unsurlardan biri olan nesiller arası hareketliliği ölçüyor. 
Son dönemlerde yurtdışında sıkça tartışılan nesiller arası sosyal hareketlilik kuşkusuz Türkiye için de önemli bir sorudur. Nesiller arası sosyal hareketlilik toplum içerisindeki fırsatların varlığıyla doğrudan ilgilidir. Nesiller arası sosyal hareketliliğin az olduğu toplumlarda bireylerin sosyoekonomik durumları ebeveynlerinin sosyoekonomik durumlarına yakından bağlıdır. Eğitime erişimin ailenin sosyoekonomik durumuna bağlı olması, ya da aile, okul, mahalle, iş çevresi gibi çevreler vasıtasıyla oluşturulan sosyal sermaye birikiminin işgücü piyasasında etkili olması nesiller arası sosyal hareketliliği azaltan faktörlerdir.
İktisatçılar, nesiller arası sosyal hareketliliğin ölçütleri olarak bireylerin eğitimlerinin ebeveyn eğitimi ile, bireylerin ücretlerinin ebeveyn ücretleri ile, bireylerin ücretlerinin ebeveyn eğitimi ile ilişkileri araştırmaktadır. Bu araştırma notunda Türkiye'de 15-34 yaş arasındaki bireyin ücretini etkileyen eğitim, tecrübe vb. etkenler sabit tutulduğunda dahi, ebeveyn eğitiminin bireyin ücretinin önemli bir belirleyicisi olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, aynı eğitim, ayni işgücü piyasası tecrübesi, ayni kıdem seviyesine sahip ve  benzer koşullar altında çalışan iki bireyden babası en az lise mezunu olanın ücreti yüzde 10, annesi en az ilköğretim mezunu olanın ücreti yüzde 2,9 daha yüksektir. Bireylerin bugünkü sosyoekonomik durumlarının ebeveynlerinin eğitim durumlarına bu denli bağlılık göstermesi nesiller arası sosyal hareketliliğinin yeterince sağlanamadığına işaret etmekte.  
Yukarıda özeti aktarılan her iki araştırma da bugün toplumumuzda gündemde olan eğitim konusundaki tartışmaların sosyal önemini açıkça ortaya koymaktadır.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu