• $13,5363
  • €15,3812
  • 772.562
  • 1809.65
17 Haziran 2015 Çarşamba

Bütçede seçime rağmen iyileşme

Merkezi yönetim bütçesinde ilk beş aylık gerçekleşme rakamları açıklandı. Haziran ayının ilk haftası sayılmazsa, bu bütçe rakamları seçimlere ilişkin bütün harcamaları kapsıyor. Buna göre mayıs ayında Merkezi Yönetim Bütçesi 1,6 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın aynı ayında da bütçe fazlası benzer seviyede gerçekleşmiş (1,5 milyar TL). Ancak hem harcamalar hem gelirler aydan aya dalgalanma gösterdiği için aylık karşılaştırmalardansa ilk beş aylık toplama bakmak daha anlamlı.

Aşağıdaki tabloda ana kalemler itibarıyla ilk beş aylık (Ocak-Mayıs dönemi) bütçe gerçekleşmeleri geçen yılla karşılaştırmalı bir şekilde özetleniyor.

Tabloda da görüldüğü üzere, ilk beş ayda bütçe dengesinde ciddi bir sapma olmamış. Hatta faiz giderlerindeki artış dikkate alındığında, faiz dışı denge rakamındaki artış dikkat çekiyor. Geçen yılın ilk beş ayında 2,8 milyar TL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi bu yılın aynı döneminde 2,4 milyar TL olmuş. Faiz dışı fazla rakamı da 22,1 milyar TL’den 28 milyara yükselmiş. Tahmini GSYH verileriyle son on iki aylık bütçe açığının yüzde 1,2, faiz dışı fazla rakamının da yüzde 1,7 civarında olduğunu hesaplıyoruz. Özetle, genel denge itibarıyla, faiz harcamalarındaki 3,1 milyar TL’lik artışa rağmen bütçede geçen yıla göre bir miktar toparlanma ve iyileşme söz konusu.
Verilerin detayına baktığımızda, gelirlerin, özellikle de vergi gelirlerinin faiz dışı harcamalardan daha hızlı arttığını görüyoruz. Bu da bütçede önümüzdeki dönem açısından olumlu bir gösterge. Vergi gelirleri yılın ilk beş ayında nominal yüzde 14,7 ve reel (enflasyon etkisi ayıklandıktan sonra) yüzde 6,5 oranında artarken, faiz dışı harcamalar nominal yüzde 12 ve reel yüzde 4 oranında artmış. Bu artış oranları yılın geneline yayıldığında, faiz giderlerindeki artışın maliyeti bütçeyi fazla etkilemeyecektir. Harcamaların detayında, en hızlı artışın mal ve hizmet alımlarında olduğunu, buna karşılık cari transferlerde hemen hemen reel artış olmadığını, hatta sosyal güvenlik finansmanında ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz Bunlar da bütçe disiplini adına olumlu gelişmeler.
Vergi gelirlerinin ilk beş ayda 143,3 milyar TL’den 164,4 milyara yükselmesi hem bütçe açısından hem de ekonomik büyüme göstergeleri açısından olumlu bir haber. Çünkü vergi gelirlerindeki reel artış oranını ilk beş ay için yüzde 6,5 olarak hesaplıyoruz. Böyle bir artış ekonominin büyüme temposunda bir iyileşme ve hızlanma olmadan mümkün değil. Merkezi Yönetim Bütçesi’nde seçimlere rağmen bir bozulma olmaması, hatta tam tersine iyileşme olması bütçe disiplininin devam ettiğini gösteriyor. Kamu maliyesindeki olumlu tablo da ülke riski algılanmasını ve kırılganlığı azaltıyor. Aynı zamanda, bu disiplin Merkez Bankası’nın da elini güçlendiriyor. Son aylarda, döviz kurlarında görülen dalgalanmalara rağmen faiz cephesinde çok hasar verici bir oynama görülmemesini bu olguya bağlayabiliriz.

<p>Bu hafta GTA 5'in çevrim içi modundaki özel sunuculara yerleştirilen aşı merkezleri ve oyun içeri

GTA 5'te aşı kuyrukları oluştu | TeknoZone #11

Yunus polislerinin zorlu eğitiminden kareler

Misafirlerini kendi tasarladığı 'dönen ev'de ağırlıyor

Çöpe gidecek malzemeleri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor