• $17,9536
  • €18,2929
  • 1027.51
  • 2857.18
19 Ekim 2015 Pazartesi

Bütçede güçlü performans sürüyor, seçim ekonomisi yok!

Maliye Bakanlığı hem ilk dokuz aylık bütçe gerçekleşme rakamlarını, hem de Orta Vadeli Program’la uyumlu bütçe hedeflerini açıkladı. Buna göre geçen yılın ilk dokuz ayında 11,9 milyar TL olan Merkezi Yönetim bütçe açığı bu yılın aynı döneminde 13,5 milyar TL’ye yükselmiş. Aynı zamanda geçen yıl 26,3 milyar TL olan dokuz aylık faiz dışı fazla toplamı bu yıl 31,3 milyara yükselmiş. Bu rakamlara bakarak, genel bütçe dengesindeki yaklaşık iki milyar TL’lik artışın faiz giderlerindeki artıştan kaynaklandığı anlaşılıyor.

Aşağıdaki tabloda ilk dokuz ay itibarıyla Merkezi Yönetim bütöe performansı geçen yılla karşılaştırmalı olarak özetleniyor. Ayrıca ana kalemler itibarıyla açıklanan Orta Vadeli Program’la uyumlu 2016 bütçe hedeflerini de tabloya dahil ettik:

Tabloda da görüldüğü üzere yılın ilk dokuz ayında toplam bütçe gelirleri ve giderler aynı oranlarda (nominal yüzde 13 ve reel yüzde 5,1) artmış. Sadece faiz giderlerinde daha yüksek bir artış (nominal yüzde 17 ve reel yüzde 8,9) söz konusu. Bu nedenle bütçe performansının geçen yıla benzer bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Bu noktada hem geçtiğimiz haziran ayında yapılan, hem de kasım başında tekrarlanacak olan seçimleri de dikkate aldığımızda, bütçede seçimlere bağlı bir bozulma, yani meşhur ifadeyle “hükümetin seçim ekonomisi” uyguladığına ilişkin bir görüntü ortaya çıkmıyor.
Tabloda dikkat çeken ikinci bir sonuç ise hem gelirler tarafında hem de harcamalar tarafında reel artış oranlarının genel ekonomik büyüme performansından daha yüksek olduğu. Özel tarafta ekonomik aktivitenin yüzde 3-4 civarlarında arttığı tahmin edilirken, kamu harcamalarının reel artış oranı genel olarak yüzde 5’in üzerinde seyrediyor. Büyümeye destek açısından bu beklenen bir tablo. Ancak hem kamunun ekonomideki payının düşük olması nedeniyle bu artışın etkisi fazla olmayacak hem de bütçe dengesinin aşırı bozulmaya maruz kalmaması için daha yüksek bir katkı şimdilik olası gözükmüyor.
Orta Vadeli Program'la uyumlu 2016 hedeflerine bakacak olursak, öncelikle bütçe gelirlerinin 452 milyar TL’den 525 milyara yükselmesi bekleniyor. Daha önceki Orta Vadeli Plan’da 2016 hedefi 491 milyar TL olarak konmuştu. Yeni programdaki toplam gelirlerin nominal olarak yüzde 16,3 (vergi gelirlerinde yüzde 14) hedefleniyor. Orta Vadeli Program'la uyumlu enflasyon hedefini yüzde 6.5 olarak dikkate aldığımızda, toplam gelirlerin reel yüzde 9,3, vergi gelirlerinin de reel 7,1 oranlarında artması gerekiyor. Ancak yine Orta Vadeli Program’da belirtilen büyüme hedefine (2016 için yüzde 4) bakarsak, bütçe gelirlerinde hedeflenen artış oranlarının biraz iyimser bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu değerlendirmelerin kasım seçimlerinin sonucuna bağlı olarak değişebileceğini de söylemek zorundayız. Kurulacak yeni hükümetin bütçe disiplinini esas alması, ve son yıllarda erişilen başarılı kamu maliyesi performansının sürdürülmesi gerekiyor.

<p>Ezgi Aşık soruyor meteoroloji uzmanı Ayhan Erdoğan cevaplıyor.</p>

Yağmurlu hava ne zaman yurdu terk edecek?

Balıkesir'de işlenip 37 ülkeye satılıyor

Depremin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor

Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi! Deniz suyu kahverengiye dönüştü