• $13,4965
  • €15,3567
  • 798.067
  • 2043.48
12 Ocak 2013 Cumartesi

Gazeteciler için 'yıpranma' yeniden...

YIPRANMA hakkı sadece basında çalışanları değil, birçok meslek mensubunu da kapsamakta. Basın çalışanları için bu imkan Ekim 2008 sonrasında ortadan kalkmışsa da, diğer mesleklerde örneğin yer altında çalışanlar, silahlı kuvvetler, emniyet, havayolları çalışanları vb. için devam etmekte. 1 Ekim 2008 öncesinde bir basın çalışanı için 'gazetecinin basında geçen çalışmasının dörtte biri emekli olma yaşından düşülür' kuralı çerçevesinde emeklilik yaşından indirim yapılırken, yeni getirilen düzenlemede emeklilik yaşından düşüşte gerileme söz konusu. Yeni yıpranma uygulamasında gazeteciler için 3 yılı geçmemek üzere ancak yarısı emeklilik yaşından düşülecek. Örneğin; ilk defa 1 Mart 1990 tarihinde sigortalı olan ve 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 12 tam yıl basında çalışması olup 1 Ekim 2008 tarihine kadar genel toplamda 16 yıl basın çalışması olan gazeteci 21 fiili 4 itibari olmak üzere 25 yıl sigortalılık süresi-46 yaş (4 yıl yaştan düşülerek) 5375 gün prim ödemek koşuluyla emekli olabilirdi. Yeni düzenlemede 20 yıl çalışması olan bir basın çalışanı için en fazla 5 yıl prim süresi sigortalılık süresine eklenecek, ancak bu durumda eklenen bu sürenin yarısı kadarı yani 2,5 yıllık süre emeklilik yaşından düşecek. Yaştan düşülecek bu 2,5 yıllık süre basın çalışanları için maksimum süre.

2008-2013 arasını 'para'yla kazanabiliyor
BASIN çalışanları yıpranma hakkının ellerinden alındığı tarih olan 1 Ekim 2008 ila 10 Ocak 2013 arasındaki süreyi de yıpranma olarak kazanabilecek. Yapılan yeni düzenlemeyle, çalışanlar için işverenleri SGK'ya yasanın yayımından itibaren 3 ay içinde başvuracak, ancak çalışanın kendisi aradaki prim farkı olan %1,5'luk prim farkını ödeyerek kayıp dönemi telafi edebilecek.

En az 3,600 gün prim ödeme şartı
Sigortalılık süresi anlamında ise değişiklik yok. Diğer yandan, 1 Ekim 2008 sonrası yıpranmadan yararlanmak için 3600 gün prim ödeme şartı geldiği için, tekrar bu hakka kavuşacak basın çalışanlarının da en az 3600 gün prim ödemeleri şartı aranacak.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Kulüp ile Türk dizileri listesinde Netflix'te büyük sükse yaptığ

Netflix'in heyecanla beklenen yeni dizisi: Şahmeran

İşte bankaların güncel konut kredi faiz oranları! Ev alacaklar dikkat!

Doğum yapan zebrayı canlı canlı yediler! İşte o dehşet anları

Balıkçıların ağına takıldı! Korkudan kimse yanına yaklaşamadı