• $12,4032
  • €14,0238
  • 710.137
  • 1776.41
2 Temmuz 2013 Salı

Asgari ücrette işler değişti primler yeniden hesaplanacak

1 Temmuz itibarıyla 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 1.021,50 TL’ye çıktı. Çalışanın net olarak eline geçen rakam ise 803,68 lira oldu. Yeni asgari ücretle prime esas kazançtan, idari para cezalarına kadar bütün göstergeler değişmiş oluyor. Prime esas kazançta yeni tavan 6.339 TL olacak

Dün yeni asgari ücret rakamları yürürlüğe girdi. Rakamlar hem çalışanların ücret gelirlerini hem de işverenlerin maliyetlerini etkiliyor. Türkiye’de sigortalıların yüzde 47’sinin asgari ücret üzerinden gösterildiği için asgari ücretin etkisi büyük. Asgari ücret, 16 yaşından büyükler için brüt 1.021,50 TL’ye çıktı. Net olarak bekar çalışan için ele geçen rakam 803,68 TL. Evli ve çocuklularda artış oluyor. 16 yaşından küçükler için brüt asgari ücret ise 877,50 TL net asgari ücret 700,73 TL oldu. Bu rakamlar 31 Aralık’a kadar geçerli olacak.

MALİYETİ 1.241 LİRA

Çalışanın eline net 803 TL geçerken, asgari ücretlinin işverene maliyeti 1241 TL’ye çıkıyor. Aradaki fark sigorta prim payları ve vergilerden oluşuyor.
BU fark “asgari ücretin vergiden arındırılması” konusunu gündemde tutuyor. Ancak sigortalıların yüzde 47’sinin asgari ücretten SGK’ya bildirildiği bir düzende, devlet bu vergi gelirinden zor vazgeçer. Asgari ücretin belirlenmesi sadece ücret yönüyle ele alındığında yanlışlık yapılmış olur. Nitekim bu rakamın belirlenmesi, sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazançtan, idari para cezalarına kadar bütün göstergeleri etkilemekte. Çünkü bu göstergelerdeki artışlar asgari ücret artışlarına endekslenmekte. Bu bağlamda, prime esas kazanç tavan ve tabanı da elbette değişmekte. Taban brüt asgari ücret rakamı olan 1021 TL iken, prime esas kazanç tavanı dediğimiz, vatandaşlar arasında “en yüksekten sigortaya bildirim rakamı” olarak ifade edilen tutar asgari ücretin 6,5 katı olmakta. Yani yeni rakamlara göre tavan 6,339 TL. Bu noktada bilinmesi gereken husus şu; tavan rakamı belli olduğu için tavanın üzerinde ne kadar kazanırsanız kazanın, bu rakam 10 bin TL’de olabilir, 20 bin TL’de olabilir, hiç fark etmeksizin sigorta priminiz 6339 TL üzerinden kesilecek. Bu rakamı geçen tutarlar üzerinden sigorta primi kesilmesi söz konusu değil.

KAPICI 65 TL FAZLA KAZANACAK

Bağ–Kurlu yani 4-b’li olanlar primlerini öderken asgari ücret ile bunun 6,5 katı arasında beyan ettikleri tutar üzerinden sigorta primi ödeyebiliyorlar. Asgari ücretin zamlanması 4-b’lilerin ödeyeceği primlerre re artış yaratacak. Ancak yanında sigortalı çalıştıran esnaf çalıştırdığı sigortalılardan en yüksek ücret ödediği sigortalıdan daha az gelir beyan edemeyecek. Ayrıca asgari ücret alan kapıcılarla ilgili bir ayrıntı da dikkat çekiyor. Kapıcılarından kanuna göre vergi kesilmiyor. Yeni rakamlara normal asgari ücretlinin eline 803 TL geçecek, oysaki konut kapıcılarının eline geçecek tutar, gelir ve damga vergisi ödenmediği için 868 TL olacak.

BORÇLANMA TİPLERİ DE DEĞİŞİM GÖSTERECEK

Yeni rakamlara göre doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmaları daha yüksek tutarlar ödeyecekler. Bu durumda 2013 yılsonuna kadar yapılacak borçlanma hesaplamalarında “günlük” en düşük borçlanma rakamı 10,90 TL, en yüksek 70,83 TL olacak.

EN AZ 327 LİRA ÖDENECEK

Yeni sistemde prim ödemesi tavan ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı prim ödeyecekler 1 Temmuz – 31 Temmuz arasında, asgari ücret yükseldiği için, yapılacak ödeme de en az 326,88 TL ile en fazla 2.124,77 TL arasında olacak.

4 SORU 4 CEVAP

İşsizlik maaşı 600 gün sonra alınabilir
Soru:
Yaklaşık 15 aydır sigortalı çalışıyorum. İşten ayrılırsam para alabilir miyim?
Cevap: İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için, son üç yıl içinde işten ayrılma tarihinden önceki 120 günü kesintisiz olmak üzere toplam 600 gün prim ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca ya işverenin haklı bir neden yokken çalışanın işine son vermesi veya çalışanın haklı bir nedenle işten çıkmış olması gerek. Yani işsizlik ödeneği alamazsınız.

Yüksek prim yatırma yüksek aylık demek
Soru:
Emekli olunduğunda, maaşın yüksek alınması için yatırılan SSK primlerinin tutarı ne kadar olmalı?
Cevap: Emekli aylıklarını belirleyen unsurlar; SGK’ya bildirilen prime esas kazanç tutarı, prim gün sayısı ve Aylık Bağlam Oranı (ABO). Eğer siz Kuruma bildirdiğiniz tutar üstünden ne kadar fazla prim öderseniz o kadar fazla aylık alırsınız. emekli aylığı üstünden prim ödenen kazanç tutarıyla prim sayısı belirler. Prim ödeme dönemleri de önemli. Nitekim, 2000’den önce ödenen primler, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arasında ödenen primler ve 1 Ekim 2008’den emekli olunacak tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Çünkü bu dönemlerde bahsi geçen Aylık Bağlama Oranları farklı tespit edilmişti.

Fazla maaş için primler bildirilmeli
Soru:
Emeklilik için yaşı beklerken sigortalı olarak çalışıp prim sayısını artırmak gelecekte alacağımız emekli aylığını etkiler mi?
Cevap: Bu tamamen SGK’ya bildireceğiniz prime esas kazanç tutarına bağlı. Eğer çalışayım diyor ve asgari ücret üstünden prim öderseniz emekli aylığınızda düşme olur. Yıl bazında yaklaşık 22- 23 TL ileride alacağınız emekli aylığı azalır. Ne var ki, prime esas kazancın üst sınırından (6.360.90 TL) veya üst sınıra yakın bir kazanç tutarından prim ödemeniz halinde emekli aylığınız artar.

Ücret ödenmezse tazminat alınabilir
Soru:
İşyerimizde işveren ücretlerimizi ödemiyor, işten ayrılırsak kıdem ve ihbar tazminatlarımızı alabilir miyiz?
Cevap: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Geç ödenen ücret banka mevduatına uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanarak, faiziyle birlikte ödenmelidir. Ayrıca ücretin süresi içinde ödenmemesi işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı verir (4857 Kanun Md. 24/ll-f). Dolayısıyla süresinde ücreti ödenmeyen işçi, haklı nedenle işi sonlandırdığı için kıdem tazminatını alıp işinden ayrılabilir. Diğer yandan ihbar tazminatını alması mümkün değil.

<p class='MsoNormal'>Aykut  Enişte 2 filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Melis Babadağ, iki  s

Gişeci'de Aykut Enişte 2 sohbetleri... Bölüm 2: Melis Babadağ

Fenerbahçe'ye İzmir'de coşku seli

Galatasaray'a Malatya'da coşku seli

Hibe desteğiyle mantar tesisi kurdu! Şimdi siparişlere yetişemiyor